Odpověď na e-mailovou zprávu nebo její předání dál

Jestliže odpovíte na e-mailovou zprávu, bude odesílatel původní zprávy automaticky přidán do pole Komu. Pokud použijete funkci Odpovědět všem, vytvoří se podobným způsobem nová zpráva, která bude adresována odesílateli původní zprávy a jejím ostatním příjemcům. V obou případech můžete zvolit další příjemce v Textová pole Komu, Kopie a Skrytá.

Jestliže zprávu předáváte dál, zůstanou pole Komu, Kopie a Skrytá kopie prázdná a musíte zadat alespoň jednoho příjemce.

Odeslání odpovědi odesílateli nebo ostatním příjemcům

Můžete odpovědět pouze odesílateli zprávy, nebo můžete zahrnout ostatní uživatele uvedené v polích Komu a Kopie. Můžete také přidat nové příjemce.

 1. Na kartě Domů nebo Zpráva klikněte ve skupině Odpověď na tlačítko Odpovědět nebo Odpovědět všem.

  Poznámka : Název karty závisí na tom, zda je zpráva vybrána v seznamu zpráv nebo otevřena v samostatném okně.

  Chcete-li odstranit jméno z polí Komu nebo Kopie, klikněte na něj a stiskněte klávesu DELETE. Chcete-li přidat příjemce, klikněte do pole Komu, Kopie nebo Skrytá kopie a zadejte jeho adresu.

  Další informace o polích KopieSkrytá kopie.

  Pole Kopie má v anglické verzi název Cc, což je zkratka pro Carbon copy čili průklep. Přidáte-li do tohoto pole v e-mailové zprávě aplikace Outlook příjemce, odešle se mu kopie zprávy a jeho jméno bude viditelné ostatním příjemcům zprávy.

  Pole Skrytá kopie má v anglické verzi název Bcc, což je zkratka pro Blind carbon copy čili slepou průklepovou kopii. Přidáte-li do tohoto pole v e-mailové zprávě aplikace Outlook příjemce, odešle se mu kopie zprávy a jeho jméno nebude viditelné ostatním příjemcům zprávy. Pokud pole Skrytá kopie není při vytváření zprávy zobrazeno, můžete jej přidat tak, že na kartě Možnosti kliknete ve skupině Zobrazit pole na položku Skrytá kopie.

 2. Vytvořte zprávu.

 3. Klepněte na tlačítko Odeslat.

  Tip : Pokud kliknete na tlačítko Odpovědět všem, a to zvláště v případě, že zpráva má velké množství příjemců nebo jsou mezi příjemci uvedeny distribuční seznamy, buďte v odpovědi diskrétní. Často je vhodnější použít pouze tlačítko Odpovědět a potom přidat pouze nezbytně nutné příjemce nebo použít tlačítko Odpovědět všem, ale odebrat nadbytečné příjemce a distribuční seznamy.

Začátek stránky

Předání zprávy dál

Při předávání dál bude zpráva zahrnovat všechny přílohy, které byly doručeny v původní zprávě. Informace o přidání dalších příloh najdete v tématu Přiložení souboru nebo jiné položky k e-mailové zprávě.

 1. Na kartě Domů nebo Zpráva klikněte ve skupině Odpověď na tlačítko Předat dál.

  Poznámka : Název karty závisí na tom, zda je zpráva vybrána v seznamu zpráv nebo otevřena v samostatném okně.

 2. Příjemce zprávy zadejte do polí Komu, Kopie nebo Skrytá kopie.

  Další informace o polích KopieSkrytá kopie

  Pole Kopie má v anglické verzi název Cc, což je zkratka pro Carbon copy čili průklep. Přidáte-li do tohoto pole v e-mailové zprávě aplikace Outlook příjemce, odešle se mu kopie zprávy a jeho jméno bude viditelné ostatním příjemcům zprávy.

  Pole Skrytá kopie má v anglické verzi název Bcc, což je zkratka pro Blind carbon copy čili slepou průklepovou kopii. Přidáte-li do tohoto pole v e-mailové zprávě aplikace Outlook příjemce, odešle se mu kopie zprávy a jeho jméno nebude viditelné ostatním příjemcům zprávy. Pokud pole Skrytá kopie není při vytváření zprávy zobrazeno, můžete jej přidat tak, že na kartě Možnosti kliknete ve skupině Zobrazit pole na položku Skrytá kopie.

 3. Vytvořte zprávu.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Tip : Pokud chcete předat dál dvě nebo více zpráv stejným příjemcům, klikněte ve složce Pošta na první zprávu, podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na všechny další požadované zprávy. Potom na kartě Domů klikněte ve skupině Odpověď na tlačítko Předat dál. Všechny zprávy budou předány dál jako přílohy nové zprávy.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×