Odinstalace nebo odebrání Office 2010

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Máte potíže při pokusu o odinstalaci Office 2010? OK, Podívejme se způsobů, jak lze odinstalovat. Postupujte podle těchto postupů v pořadí, pokud už jste doposud vyzkoušeli jednu z metod a neměli pro vás vhodná, přechod na další.

Odinstalace Office 2010 z Ovládacích panelů

Office můžete odinstalovat v Programech a funkcích v Ovládacích panelech. Můžete použít následující postup pro Windows 10, Windows 8 nebo Windows 7:

 1. Otevřete Ovládací panely.

  • V systému Windows 10, klikněte pravým tlačítkem myši na Start a zvolte Ovládací panely.

  • Ve Windows 8 zadejte na obrazovce Start slova Ovládací panely a ve výsledcích hledání vyberte Ovládací panely.

  • Ve Windows 7 nebo Vista zvolte Start > Ovládací panely.

 2. Klikněte na Programy > Programy a funkce.

 3. Vyberte aplikaci Office, kterou chcete odinstalovat, a zvolte Odinstalovat.

 4. Pokud v seznamu vidíte víc produktů Office, které chcete odinstalovat, tento krok opakujte.

Odinstalace Office 2010 automaticky pomocí nástroje fix snadno

Upozornění : Řešení snadno oprava odebrány verze produktu všechny Office 2010 z vašeho počítače. Například pokud použijete snadno oprava Office 2010 a máte Microsoft Office Home a Student 2010 a Outlook 2010, odebere se obě výrobků.

Pokud chcete odebrat jenom jednotlivé aplikace Office, najdete v článku instalace nebo odebrání jednotlivých aplikací Office 2010 a součásti pokyny.

Když si stahujete nástroj fix snadno, klikněte na Uložit v okně Stažení souboru. Když ho uděláte, klikněte na Otevřít složku, vyhledejte soubor (název musí začínat O15CTRRemove) a dvojitým kliknutím ho spusťte Poradce při potížích. Pokud jste právě na tlačítko Otevřít, bude pravděpodobně nespustí.

Pokud máte nainstalovanou po spuštění snadno oprava Office 2010, přejděte k dalšímu kroku.

Odinstalace pomocí Poradce při potížích s programy a odinstalací

Office 2010 můžete zkusit odinstalovat spuštěním Poradce při potížích s programy a odinstalací.

Upozornění : Poradce při potížích s jenom odeberete souborů tradiční instalace založené na Instalační službě MSI. Pokud máte položku Microsoft Office Klikni a spusť 2010 v Ovládacích panelech a chcete odinstalovat, neodinstaluje Poradce při potížích tento typ instalace Office 2010.

Ruční odebrání Office 2010

Pokud se žádný z předchozích způsobů nepovedlo odinstalovat Office 2010, zkuste Microsoft Office 2010 odebrat ručně.

Poznámka: Musíte být přihlášení pomocí účtu správce pro tento způsob. Pokud váš počítač je součástí v síti, může mít žádali o pomoc správce systému. Pokud si nejste jistí, jestli jste přihlášení pomocí účtu správce, v nápovědě k určení typ vašeho účtu ve Windows nápovědu.


Upozornění :  Pokud pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem změníte registr nesprávně, může dojít k vážným problémům. Tyto problémy by mohly vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Microsoft nezaručuje, že se tyto problémy dají vyřešit. Registr upravujete na vlastní nebezpečí.

Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami nezapomeňte udělat zálohu registru. Pokud dojde k problémům, je důležité vědět, jak můžete registr zálohovat a obnovit.

Při použití tohoto způsobu budete napřed muset zobrazit skryté soubory a složky. Tady je postup:

 1. Otevřete Průzkumníka Windows.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti složky. (Řádek nabídek zobrazíte stisknutím klávesy ALT.)

 3. Klikněte na kartu Zobrazení.

 4. V podokně Upřesnit nastavení klikněte v části Skryté soubory a složky na Zobrazovat skryté soubory a složky.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů, klikněte na OK a pak tato okna zavřete.

Teď, když víte, jak zobrazit skryté soubory a složky, se můžete pustit do ručního odebrání Office.

Krok 1: Odebrání všech zbývajících balíčků Instalační služby systému Windows pro Microsoft Office 2010

 1. Klikněte na Start > Všechny programy a otevřete složku Příslušenství.

 2. Klikněte na Spustit a pak klikněte do pole Otevřít.

 3. Zadejte Installer a klikněte na OK.
  Tím otevřete složku %windir%\Installer.

 4. V nabídce Zobrazení klikněte na Zvolit podrobnosti (řádek nabídek zobrazíte stisknutím klávesy ALT).

 5. Kliknutím zaškrtněte políčko Předmět, do pole Šířka vybraného sloupce (pixely) zadejte 340 a klikněte na OK.

 6. Poznámka: Než se vedle jednotlivých souborů MSI zobrazí předměty, může to trvat několik minut.

 7. V nabídce Zobrazení přejděte na Seřadit podle a klikněte na Předmět.

 8. Pokud se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na Povolit, abyste mohli pokračovat.

 9. Vyhledejte všechny soubory .MSI s předmětem „Microsoft Office <název produktu> 2010“, klikněte na ně pravým tlačítkem a pak klikněte na Odinstalovat.

Poznámka: < název produktu > zástupným symbolem pro název produktu Microsoft Office 2010.

Krok 2: Zastavení služby Office Source Engine

 1. Klikněte na Start > Všechny programy a otevřete složku Příslušenství.

 2. Klikněte na Spustit a pak klikněte do pole Otevřít.

 3. Zadejte services.msc a klikněte na OK.

 4. V okně Služby procházejte seznam, dokud neuvidíte Office Source Engine, a zkontrolujte, jestli tato služba běží (ve sloupci Stav se zobrazí „Spuštěno“). Pokud tato služba běží, klikněte na Office Source Engine pravým tlačítkem a pak klikněte na Zastavit.

 5. Zavřete okno Služby.

Krok 3: Odebrání všech zbývajících instalačních složek Microsoft Office 2010

 1. Klikněte na Start > Všechny programy a otevřete složku Příslušenství.

 2. Klikněte na Spustit a pak klikněte do pole Otevřít.

 3. Zadejte %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared a klikněte na OK.

Poznámka: V počítačích, na kterém běží v 64bitové verzi Windows 7 zadejte % CommonProgramFiles(x86) %\Microsoft Shareda klikněte na OK.

 1. Pokud existují následující složky, odstraňte je:

  • Office14

  • Source Engine

 2. Klikněte na Start > Všechny programy a otevřete složku Příslušenství.

 3. Klikněte na Spustit a pak klikněte do pole Otevřít.

 4. Zadejte %ProgramFiles%\Microsoft Office a klikněte na OK.

Poznámka: V počítačích, na kterém běží v 64bitové verzi Windows 7 zadejte % ProgramFiles(x86) %\Microsoft Office a pak klikněte na OK.

 1. Odstraňte složku Office14.

 2. V kořenové složce jednotlivých pevných disků najděte a otevřete složku MSOCache. Pokud tuto složku nevidíte, budete muset zobrazit skryté soubory a složky.

 3. Ve složce MSOCache otevřete složku All Users a odstraňte všechny složky, které ve svém názvu obsahují 0FF1CE}-.

Poznámka :  Tento text obsahuje nulu a jedno z písmen „O“ a „I“.
Příklad: {90140000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C

Krok 4: Odebrání všech zbývajících instalačních souborů Microsoft Office 2010

 1. Klikněte na Start > Všechny programy a otevřete složku Příslušenství.

 2. Klikněte na Spustit a pak klikněte do pole Otevřít.

 3. Zadejte %appdata%\microsoft\templates a klikněte na OK.

 4. Odstraňte následující soubory:

  • Normal.dotm

  • Normalemail.dotm

 5. Klikněte na Start > Všechny programy a otevřete složku Příslušenství.

 6. Klikněte na Spustit a pak klikněte do pole Otevřít.

 7. Zadejte %appdata%\microsoft\document building blocks a klikněte na OK.

 8. Otevřete podsložku, kterou najdete ve složce Document Building Blocks.

Poznámka: Budou název této podsložky je čtyřmístné číslo, které představuje jazyk sady Microsoft Office.

 1. Odstraňte soubor building blocks.dotx.

 2. Před prováděním zbývajících kroků zavřete všechny programy.

 3. Klikněte na Start > Všechny programy a otevřete složku Příslušenství.

 4. Zadejte %temp% a klikněte na OK.

 5. V nabídce Úpravy klikněte na Vybrat vše.

 6. V nabídce Soubor klikněte na Odstranit.

 7. Klikněte na Start > Všechny programy a otevřete složku Příslušenství.

 8. Klikněte na Spustit a pak klikněte do pole Otevřít.

 9. Zadejte %AllUsersprofile%\Application Data\Microsoft\Office\Data a klikněte na OK.

 10. Odstraňte soubor opa14.dat (JENOM tento soubor). Tento soubor se nezobrazuje

Krok 5: Odebrání podklíčů registru systému Microsoft Office 2010

Vyhledejte a odstraňte podklíče registru pro Office 2010 (pokud existují). Postupujte takto:

32bitová verze Office 2010

 1. Klikněte na Start > Všechny programy a otevřete složku Příslušenství.

 2. Klikněte na Spustit a pak klikněte do pole Otevřít.

 3. Zadejte regedit a klikněte na OK.

 4. Klikněte na tento podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0

 5. V nabídce Soubor klikněte na Exportovat, zadejte OdstraněnýKlíč01 a klikněte na Uložit.

 6. V nabídce Úpravy klikněte na Odstranit a kliknutím na Ano potvrďte svůj úmysl.

 7. Opakujte tyto kroky (1 až 7) pro každý podklíč registru v následujícím seznamu. U každého podklíče zvyšte číslo v názvu souboru exportovaného klíče o jedničku.

Příklad: Pro druhý klíč zadejte název souboru OdstraněnýKlíč02, pro třetí klíč zadejte název OdstraněnýKlíč03 atd.

Znak hvězdička (*) v následujících klíčích registru představuje jeden nebo víc znaků v názvu podklíče.

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose

 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC

 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC

 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC

 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office14*

 • Vyhledejte tento podklíč registru:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

 • V nabídce Soubor klikněte na Exportovat, zadejte OdinstalačníKlíč01 a klikněte na Uložit.

 • Pod podklíčem Uninstall, který jste vyhledali v kroku 1, klikněte na každý podklíč a zjistěte, jestli má podklíč přiřazenou následující hodnotu:

  • Název: UninstallString

  • Data: název_souboru cesta\Office Setup Controller\Setup.exe cesta

Poznámka:: V tomto příkladu je název_souboru zástupný symbol pro název instalačního programu a cesta je zástupný symbol pro cestu k souboru.

 1. Pokud podklíč obsahuje název a údaje popsané v kroku 3, klikněte na Odstranit v nabídce Úpravy. Jinak přejděte ke kroku 5.

 2. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nenajdete a neodstraníte každý podklíč s odpovídajícím názvem a údaji popsanými v kroku 3.

 3. Zavřete Editor registru.

64bitová verze Office 2010

 1. Klikněte na Start > Všechny programy a otevřete složku Příslušenství.

 2. Klikněte na Spustit a pak klikněte do pole Otevřít.

 3. Zadejte regedit a klikněte na OK.

 4. Klikněte na tento podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0

 5. V nabídce Soubor klikněte na Exportovat, zadejte OdstraněnýKlíč01 a klikněte na Uložit.

 6. V nabídce Úpravy klikněte na Odstranit a kliknutím na Ano potvrďte svůj úmysl.

 7. Opakujte tyto kroky (1 až 7) pro každý podklíč registru v následujícím seznamu. U každého podklíče zvyšte číslo v názvu souboru exportovaného klíče o jedničku.

Příklad: Pro druhý klíč zadejte název souboru OdstraněnýKlíč02, pro třetí klíč zadejte název OdstraněnýKlíč03 atd.

Poznámka: V následujících klíčích registru představuje znak hvězdička (*) jeden nebo víc znaků v názvu podklíče.

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\14.0

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose

 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC

 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC

 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC

 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office14*

 • Vyhledejte tento podklíč registru:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

 • V nabídce Soubor klikněte na Exportovat, zadejte OdinstalačníKlíč01 a klikněte na Uložit.

 • Pod podklíčem Uninstall, který jste vyhledali v kroku 1, klikněte na každý podklíč a zjistěte, jestli má podklíč přiřazenou následující hodnotu:

  • Název: UninstallString

  • Data: název_souboru cesta\Office Setup Controller\Setup.exe cesta

Poznámka:: V tomto příkladu je název_souboru zástupný symbol pro název instalačního programu a cesta je zástupný symbol pro cestu k souboru.

 1. Pokud podklíč obsahuje název a údaje popsané v kroku 3, klikněte na Odstranit v nabídce Úpravy. Jinak přejděte ke kroku 5.

 2. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nenajdete a neodstraníte každý podklíč s odpovídajícím názvem a údaji popsanými v kroku 3.

 3. Zavřete Editor registru.

Krok 6: Restartování počítače

Restartujte počítač a znovu nainstalujte Microsoft Office.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×