Odhad doby trvání úkolů pomocí analýzy PERT

Existuje řada způsobů, jak shromáždit informace o dobách trvání. Většina z nich však neumožňuje pružnou analýzu nejlepších a nejhorších scénářů. Tuto pružnost však poskytuje analýza PERT (Program, Evaluation, and Review Technique).

V tomto článku

Analýza PERT

Provedení analýzy PERT pomocí výchozích vážených hodnot pro odhady doby trvání

Provedení analýzy PERT pomocí změny vážení odhadů doby trvání v aplikaci Project 2007

Analýza PERT

Dobu trvání úkolu lze odhadnout pomocí základní analýzy PERT. Po zadání optimistické, pesimistické a očekávané doby trvání úkolů v plánu vypočítá Microsoft Office Project 2007 vážený průměr těchto tří dob trvání. Tyto doby trvání úkolů můžete použít k určení nejdřívějšího, nejpozdějšího a nejpravděpodobnějšího data dokončení projektu.

Po přiřazení hodnot ke třem typům doby trvání si můžete zobrazit Plán vytvořený výhradně na základě optimistických, pesimistických a očekávaných dob trvání. Project 2007 může také vypočítat jedinou dobu trvání na základě vah každého typu a zadaných dob trvání.

Analýzu PERT lze provést třemi způsoby:

 • Použití výchozích vážených hodnot pro odhady doby trvání zvolte, jestliže se domníváte, že odhad očekávané doby trvání je pravděpodobnější než odhad optimistické nebo pesimistické doby trvání, a pokud jsou podle vašeho názoru odhady optimistické a pesimistické doby trvání stejně pravděpodobné.

 • Změnu způsobu výpočtu vážených odhadů doby trvání v Project 2007 proveďte, pokud se podle vašeho názoru pravděpodobnosti výskytu optimistické, očekávané a pesimistické doby trvání liší od výchozích pravděpodobností vyjádřených poměry 1:6, 4:6 a 1:6.

Například jeden z úkolů v projektu má optimistickou dobu trvání 3 měsíce, očekávanou dobu trvání 4 měsíce a pesimistickou dobu trvání 6 měsíců. Pomocí výchozích vážených odhadů se optimistická doba trvání vynásobí jednou, očekávaná doba trvání se vynásobí čtyřmi a pesimistická doba trvání se vynásobí jednou, jak je znázorněno v následující tabulce:

Optimistická

Očekávaná

Pesimistická

3 měsíce

+

4 měsíce + 4 měsíce + 4 měsíce + 4 měsíce

+

6 měsíců

Tento součet, 25, se vydělí číslem 6, zaokrouhlí se na dvě desetinná místa a výsledkem bude vážený průměr 4,17 měsíců. Tento průměr se vloží do sloupce Doba trvání úkolu.

Poznámka: Analýza PERT v aplikaci Project 2007 je zaměřena na úroveň úkolů. Analýzu souhrnných úkolů a dat celého projektů nelze pomocí aplikace Project 2007 provést.

Začátek stránky

Provedení analýzy PERT pomocí výchozích vážených hodnot pro odhady doby trvání

 1. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Panely nástrojů a klepněte na položku Analýza PERT.

 2. Na panelu nástrojů Analýza PERT klepněte na tlačítko List zadávání analýzy PERT Obrázek tlačítka .

 3. U každého úkolu zadejte optimistickou, očekávanou a pesimistickou dobu trvání do polí Optimistická doba trvání, Očekávaná doba trvání a Pesimistická doba trvání.

  Pokud neočekáváte, že se doby trvání úkolu budou lišit, zadejte očekávanou dobu trvání do všech tří polí.

 4. Klepněte na tlačítko Vypočítat analýzu PERT Obrázek tlačítka a v dialogovém okně klepněte na tlačítko Ano.

  Project 2007 odhadne dobu trvání projektu na základě váženého průměru tří hodnot doby trvání u každého úkolu.

Chcete-li zobrazit optimistickou, očekávanou a pesimistickou dobu trvání, klepněte na panelu nástrojů Analýza PERT na tlačítko Optimistický Ganttův diagram Obrázek tlačítka , Očekávaný Ganttův diagram Obrázek tlačítka nebo Pesimistický Ganttův diagram Obrázek tlačítka .

Jestliže chcete zobrazit koncová data všech tří výsledných plánů, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti. Klepněte na kartu Zobrazení a zaškrtněte políčko Zobrazit souhrnný úkol projektu.

Začátek stránky

Provedení analýzy PERT pomocí změny vážení odhadů doby trvání v aplikaci Project 2007

 1. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Panely nástrojů a klepněte na položku Analýza PERT.

 2. Na panelu nástrojů Analýza PERT klepněte na tlačítko Nastavit váhy analýzy PERT Obrázek tlačítka .

 3. Změňte hodnotu alespoň dvou z následujících polí –  Optimistická, Očekávaná aPesimistická tak, aby byl součet všech tří hodnot roven 6. 

 4. Na panelu nástrojů Analýza PERT klepněte na tlačítko List zadávání analýzy PERT Obrázek tlačítka .

 5. U každého úkolu zadejte optimistickou, očekávanou a pesimistickou dobu trvání do polí Optimistická doba trvání, Očekávaná doba trvání a Pesimistická doba trvání.

  Jestliže u některého úkolu nechcete vypočítat dobu trvání, zadejte do všech tří polí stejnou dobu trvání.

 6. Klepněte na tlačítko Vypočítat analýzu PERT Obrázek tlačítka a v dialogovém okně klepněte na tlačítko Ano.

  Project 2007 odhadne dobu trvání projektu na základě váženého průměru tří hodnot doby trvání u každého úkolu.

Chcete-li zobrazit optimistickou, očekávanou a pesimistickou dobu trvání, klepněte na panelu nástrojů Analýza PERT na tlačítko Optimistický Ganttův diagram Obrázek tlačítka , Očekávaný Ganttův diagram Obrázek tlačítka nebo Pesimistický Ganttův diagram Obrázek tlačítka .

Jestliže chcete zobrazit koncová data všech tří výsledných plánů, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti. Klepněte na kartu Zobrazení a zaškrtněte políčko Zobrazit souhrnný úkol projektu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×