Odeslání zprávy o stavu

Zpráva o stavu je popisné hlášení o jakýchkoli skutečnostech relevantních pro vaši organizaci. Členové týmu obvykle odesílají zprávy o stavu, které pro ně vytvořil jejich nadřízený. Je také ale možné kdykoli vytvořit a odeslat vlastní zprávu o stavu i bez požádání nadřízeného.

Odeslání zprávy o stavu, kterou pro vás vytvořil nadřízený

 1. Ve skupinovém rámečku Zdroje klepněte na položku Zprávy o stavu.

 2. Ve části Odpovědi klepněte na zprávu o stavu, kterou chcete odeslat.

  Poznámka : Pokud byste měli v brzké době vyplnit nějaké zprávy o stavu, zobrazí se jejich seznam také na vaší domovské stránce. Zprávy o stavu můžete napsat a odeslat přímo z domovské stránky.

 3. Na stránce Odpověď na zprávu o stavu zadejte informace, které chcete odeslat. Pokud chcete přidat další oddíl, klepněte na tlačítko Klepnutím přidáte oddíl.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

  Poznámka : Jestliže chcete zprávu o stavu uložit bez odeslání nadřízenému, klepněte na tlačítko Uložit. Do zprávy bude možné později přidat text a odeslat ji podle potřeby.

Tip : Chcete-li zobrazit zprávy o stavu, které byly vyplněny členy týmu, klepněte na stránce Zprávy o stavu na tlačítko Přejít na a na příkaz Zprávy o stavu: archiv.

Odeslání nevyžádané zprávy o stavu

 1. Ve skupinovém rámečku Zdroje klepněte na položku Zprávy o stavu.

 2. Ve skupinovém rámečku Odpovědi klepněte na možnost Odeslat nepožadovanou zprávu.

 3. Na stránce Nepožadovaná zpráva o stavu zadejte informace, které by měly být zahrnuty ve zprávě o stavu, včetně následujících položek:

  • Název zprávy.

   Tip : Manažerům se pravděpodobně zobrazí více požadavků na zprávu o stavu, proto je vhodné do názvu zprávy zahrnout název oddělení nebo projektu.

  • Jméno osoby, pro kterého je zpráva o stavu určena. V případě potřeby lze vybrat jména více osob.

  • Časové období, ke kterému se informace o stavu vztahují.

  • Oddíly zprávy. Chcete-li do zprávy přidat další oddíly, klepněte na tlačítko Klepnutím přidáte oddíl.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

  Poznámka : Jestliže chcete zprávu o stavu uložit bez odeslání, klepněte na tlačítko Uložit. Do zprávy bude možné později přidat text a odeslat ji podle potřeby.

Tip : Chcete-li zobrazit zprávy o stavu, které byly vyplněny členy týmu, klepněte na tlačítko Přejít na a na příkaz Zprávy o stavu: různé. Můžete zobrazit pouze zprávy o stavu od členů týmů na projektech, které řídíte. Členové týmu nemohou zobrazit zprávy o stavu od jiných členů.

Poznámka : Nevyžádané zprávy o stavu se neopakují. Lze je odeslat společně s libovolnou vyžádanou zprávou o stavu.

Proč v aplikaci Project Web Access nelze provést některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×