Odeslání rychlé zprávy ve Skypu pro firmy

Používání rychlých zpráv Skypu pro firmy je efektivní způsob, jak se s kontakty okamžitě a v reálném čase spojit. Rychlé zprávy jsou v porovnání s e-mailem neformálnějším způsobem komunikace a jsou rychlejší než telefonní hovor. Těžko hledat něco rychlejšího a jednoduššího.

Tento článek vysvětluje, jak odeslat rychlou zprávu jednomu člověku, několika lidem najednou a distribučnímu seznamu nebo skupině Office 365.

Zahájení konverzace pomocí rychlých zpráv s jedním člověkem

Najděte kontakt, kterému chcete poslat rychlou zprávu, a to buď pomocí vyhledávání, nebo v seznamu kontaktů. Můžete ho taky vyhledat v historii konverzací.

Další informace o hledání kontaktů v adresáři najdete v článku Vyhledávání lidí ve Skypu pro firmy.

 1. Najděte vyhledávací pole na stránce kontaktů Skypu pro firmy – je přímo pod kartou Kontakty.

  When the Skype for Business Search box is empty, the available tabs are Groups, Status, Relationships, and New.
 2. Klikněte do vyhledávacího pole a zadejte název skupiny, kterou chcete vyhledat.

 3. Přejděte myší na obrázek kontaktu v seznamu kontaktů a klikněte na tlačítko Icon for instant messaging in Skype for Business na panelu rychlého spuštění.

 4. V dolní části okna konverzace napište zprávu.

 5. Odešlete zprávu stisknutím klávesy Enter. Vedle každé rychlé zprávy uvidíte obrázek toho, kdo ji poslal. Funguje to jak u konverzací mezi dvěma účastníky, tak u konferencí.

 6. (Volitelné) Přidejte do konverzace další uživatele, a to přetažením položky kontaktu ze seznamu kontaktů do okna konverzace.

  Poznámka : Pokud máte dlouhou zprávu, Skype pro firmy ji rozdělí na části a umožní vašim příjemcům číst delší nebo kratší část textu. Říká se tomu dlouhý text nebo dlouhá zpráva a můžete je i pojmenovat. Další informace najdete v tématu Posílání dlouhých zpráv ve Skypu pro firmy.

Odeslání rychlé zprávy několika lidem najednou

Pokud chcete zahájit konverzaci přes rychlé zprávy s několika kontakty, uděláte to takto:

 • Pokud jsou lidé, kterým chcete poslat rychlou zprávu, v seznamu kontaktů po sobě, stiskněte a podržte klávesu Shift a klikněte na jednotlivé kontakty. Pak klikněte na tlačítko Icon for instant messaging in Skype for Business , které se zobrazí vedle posledního vybraného kontaktu, napište zprávu v dolní části okna konverzace a stiskněte Enter.

 • Pokud lidé, kterým chcete poslat rychlou zprávu, nejsou v seznamu kontaktů po sobě, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a klikněte na jednotlivé kontakty. Pak klikněte na tlačítko Icon for instant messaging in Skype for Business , které se zobrazí vedle posledního vybraného kontaktu, napište zprávu v dolní části okna konverzace a stiskněte Enter.

Odeslání rychlé zprávy skupině

Rychlou zprávu můžete skupině poslat několika způsoby. Můžete distribuční seznamy nebo skupiny Office 365 vyhledat v adresáři společnosti a poslat rychlou zprávu všem uživatelům v těchto skupinách. Můžete taky poslat rychlou zprávu skupině kontaktů, kterou máte v seznamu kontaktů.

Další informace o skupinách Office 365 najdete v článku Nápověda ke skupinám v Office 365.

Vyhledání skupiny a odeslání rychlé zprávy
 1. Najděte vyhledávací pole na stránce kontaktů Skypu pro firmy – je přímo pod kartou Kontakty.

  When the Skype for Business Search box is empty, the available tabs are Groups, Status, Relationships, and New.
 2. Klikněte do vyhledávacího pole a zadejte název skupiny, kterou chcete vyhledat.

 3. Přejděte myší na obrázek skupiny v seznamu kontaktů a klikněte na tlačítko Icon for instant messaging in Skype for Business na panelu rychlého spuštění.

 4. V dolní části okna konverzace napište zprávu.

 5. Odešlete zprávu stisknutím klávesy Enter.

Odeslání rychlé zprávy jedné z vašich skupin seznamu kontaktů
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na název skupiny v seznamu kontaktů.

 2. Klikněte na Poslat rychlou zprávu.

 3. V dolní části okna konverzace napište zprávu.

 4. Odešlete zprávu stisknutím klávesy Enter.

Jak reagovat na upozornění na příchozí zprávu

Když s vámi někdo začne konverzovat přes rychlé zprávy, vyskočí vám na obrazovce upozornění. Můžete reagovat těmito způsoby:

 • Pokud chcete zprávu zobrazit, klikněte kamkoliv do oblasti fotky. Odpovědět můžete tak, že napíšete zprávu do oblasti pro zadávání textu a pak na klávesnici stisknete Enter.

 • Pokud chcete zprávu odmítnout, klikněte na Ignorovat. Pokud používáte Outlook, zpráva se přesune do složky Doručená pošta Outlooku.

Viz taky

Přidání kontaktu

Spoluvytváření ve schůzkách a konverzacích přes Skype pro firmy

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.