Odeslání připomenutí v e-mailové zprávě

Chcete-li, aby příjemci zprávy jednali podle pokynů ve zprávě nebo na zprávu odpověděli, můžete jim společně se zprávou opatřenou příznakem odeslat připomenutí. Další možností je odeslat zprávu opatřenou příznakem data zahájení a termínu splnění a podrobnějšími informacemi v seznamu Příznak. V tomto případě jsou informace pro příjemce dostupné v Informační panel zprávy bez použití připomenutí.

Tip : Při odesílání připomenutí jiným uživatelům postupujte uváženě. Některé příjemce může připomenutí zobrazené na obrazovce vyrušovat při práci.

  1. V nové zprávě klikněte na kartě Zpráva ve skupině Značky na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a potom na položku Příznak pro příjemce.

  2. V části Příznak pro příjemce vyberte požadovaný typ příznaku v seznamu Příznak.

  3. V seznamech u políčka Připomenutí vyberte datum a čas.

    Typ připomenutí se společně s datem a časem zobrazí v informačním panelu zprávy.

    Tip : Chcete-li zahrnout příznak a připomenutí i pro sebe, zaškrtněte políčko Příznak pro mne, vyberte požadovaný typ příznaku a potom vyberte počáteční datum, termín splnění a datum a čas připomenutí.

V případě potřeby můžete sledovat e-mailové zprávy obsahující připomenutí nebo příznaky, což vám usnadní zpracování odpovědí.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×