Odeslání obrázků do jiných aplikací sady Office

 1. Vyberte obrázky, které chcete odeslat.

  Jak?

  1. Ujistěte se, zda jsou složky s obrázky, s nimiž chcete pracovat, zobrazeny v podokně Zástupci obrázků. Pokud tam složky zobrazeny nejsou, je nutné je do podokna přidat.

   Jak?

   1. V podokně Zástupci obrázků v části Zástupci obrázků klepněte na možnost Přidat zástupce obrázku.

   2. Vyhledejte složku s obrázky, se kterými chcete pracovat.

   3. Klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Vyberte složky s obrázky, se kterými chcete pracovat.

   Jak?

   V seznamu Zástupci obrázků proveďte jednu z následujících akcí:

   1. Chcete-li pracovat s obrázky obsaženými v jedné složce, vyberte tuto složku.

   2. Chcete-li pracovat s obrázky obsaženými ve více složkách umístěných vedle sebe, vyberte první složku ve skupině, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední složku ve skupině.

   3. Chcete-li pracovat s obrázky obsaženými ve více složkách, které nejsou umístěny vedle sebe, vyberte jednu složku, podržte klávesu CTRL a vyberte jednotlivé složky, se kterými chcete pracovat.

    Poznámka : Všechny obrázky obsažené ve vybraných složkách jsou zobrazeny v podokně náhledu v aktuálním pořadí.

  3. Vyberte obrázek, se kterým chcete pracovat.

   Jak?

   V podokně náhledu proveďte jednu z následujících akcí:

   1. Chcete-li vybrat obrázek, klepněte na něj. Chcete-li změnit výběr obrázku, klepněte v zobrazení Miniatura nebo Filmový pás na tlačítko Další Button Image nebo Předchozí Button Image . Pracujete-li v zobrazení Jeden obrázek, je ve výchozím nastavení vybrán aktuální obrázek.

   2. Chcete-li vybrat více obrázků umístěných vedle sebe, vyberte v zobrazení Miniatura nebo Filmový pás první obrázek ve skupině, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední obrázek ve skupině.

   3. Chcete-li vybrat více obrázků, které nejsou umístěny vedle sebe, vyberte v zobrazení Miniatura nebo Filmový pás jeden obrázek, podržte klávesu CTRL a vyberte jednotlivé obrázky, s nimiž chcete pracovat.

   4. Chcete-li vybrat všechny obrázky, klepněte v zobrazení Miniatura nebo Filmový pás na příkaz Vybrat vše v nabídce Úpravy.

 2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Odeslat a potom klepněte na příkaz Microsoft Office.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Odeslání do existujícího souboru

  1. Ujistěte se, že je soubor v počítači otevřen.

  2. Klepněte na šipku u položky Vložit do otevřeného souboru a vyberte soubor, do kterého chcete vložit obrázky.

   Poznámka : Obrázky lze odesílat pouze do souboru otevřeného v aplikaci Microsoft Word nebo Microsoft PowerPoint.

  Odeslání do nového souboru

  1. U položky Vložit do nového souboru klepněte na typ souboru, do kterého chcete vložit obrázky.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li odeslat obrázky s výchozím nastavením programu, klepněte na tlačítko Odeslat.

  2. Chcete-li odeslat obrázky s odlišným nastavením programu, klepněte na tlačítko Možnosti, vyberte požadovaná nastavení, klepněte na tlačítko OK a poté klepněte na tlačítko Odeslat.

   Poznámka : Možnosti se liší v závislosti na programu, do kterého obrázky odesíláte.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×