Odeslání e-mailové zprávy založené na šabloně

E-mailové šablony lze používat k odesílání zpráv obsahujících informace, které se mezi zprávami nemění. Můžete vytvořit zprávu a uložit ji jako šablonu a znovu ji použít, až bude potřeba. Před odesláním šablony jako e-mailové zprávy můžete také přidat jakékoli nové informace.

Vytvoření šablony

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Poštovní zpráva.

  Klávesová zkratka  Vytvořte novou e-mailovou zprávu stisknutím kláves CTRL+SHIFT+M.

 2. V textu zprávy zadejte požadovaný obsah.

 3. V okně zprávy klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na příkaz Uložit jako.

 4. V dialogovém okně Uložit jako klepněte v rozevíracím seznamu Typ souboru na položku Šablona Outlook.

 5. Do pole Název souboru zadejte název šablony a klepněte na tlačítko Uložit.

Ve výchozím nastavení se šablony ukládají v následujících složkách:

 • Systém Windows Vista    c:\users\uživatelské_jméno\appdata\roaming\microsoft\templates

 • Systém Microsoft Windows XP    c:\documents and settings\uživatelské_jméno\application data\microsoft\templates

Odeslání e-mailové zprávy založené na šabloně

 1. V nabídce Nástroje přejděte na položku Formuláře a poté klepněte na příkaz Zvolit formulář.

 2. V dialogovém okně Zvolit formulář klepněte v poli Oblast hledání na položku Uživatelské šablony v systému souborů.

  Dialogové okno pro otevření formulářů

  Otevře se výchozí složka šablon. Umístění složky je následující:

  • Systém Windows Vista    c:\users\uživatelské_jméno\appdata\roaming\microsoft\templates

  • Systém Microsoft Windows XP    c:\documents and settings\uživatelské_jméno\application data\microsoft\templates

   Jestliže je šablona uložena v jiné složce, klepněte na tlačítko Procházet a potom vyberte šablonu.

 3. Vyberte šablonu a potom klepněte na tlačítko Otevřít.

  Dialogové okno Zvolit formulář

  1. Vyberte požadovanou šablonu.

  2. Pokračujte klepnutím na tlačítko Otevřít.

 4. Můžete přidat nebo revidovat příjemce v polích Textová pole Komu, Kopie a Skrytá nebo požadovaným způsobem upravit pole Předmět či text zprávy.

  Poznámka : Provedené změny nebudou do šablony uloženy. Pokud použijete příkaz Uložit, vytvoří se koncept zprávy, ale neaktualizuje se šablona. Chcete-li aktualizovat šablonu, proveďte postup v předchozí části Vytvoření šablony od kroku 3.

 5. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×