Odeslání e-mailové zprávy s omezenými oprávněními pomocí technologie IRM

Technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím), jež je v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 k dispozici, umožňuje jednotlivcům udělovat oprávnění k přístupu k e-mailovým zprávám. Použití technologie IRM pomáhá zabránit tisku, předávání dál nebo kopírování citlivých informací neoprávněnými osobami. Technologii IRM je nutné před použitím v organizaci nainstalovat a nasadit.

Další informace o technologii IRM v aplikaci Office Outlook 2007 naleznete v tématu Úvod k používání technologie IRM u e-mailových zpráv.

Co chcete udělat?

Odeslání e-mailové zprávy s omezenými oprávněními pomocí technologie IRM

Změna uživatelského účtu systému Windows používaného k odesílání e-mailových zpráv se spravovanými právy

Odeslání e-mailové zprávy s omezenými oprávněními pomocí technologie IRM

 1. Spusťte aplikaci Outlook a otevřete novou zprávu.

 2. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom přejděte na příkaz Oprávnění.

  Příkaz Oprávnění

  Pokud není tlačítko Oprávnění zobrazeno, ověřte, zda je technologie IRM ve vaší společnosti povolena. Pokud je technologie IRM povolena, ověřte podle informací v tématu Úvod k používání technologie IRM u e-mailových zpráv nebo u správce e-mailu, zda je technologie IRM v počítači správně nakonfigurována.

 3. Klepněte v nabídce na vlastní Zásady oprávnění.

  Požadovaná úroveň oprávnění není zobrazena

  Vlastní oprávnění jsou ta oprávnění, jež vytvořil správce e-mailu na základě zásad společnosti. Pokud se v nabídce Nastavit oprávnění k této položce některé nastavení oprávnění nezobrazuje, může k tomu docházet z následujících důvodů:

  V nové zprávě je na následujícím informačním panelu zobrazen text Nepředávat dál, což označuje, že daná zpráva má spravovaná práva. To znamená, že příjemci nemohou obsah zprávy předat dál, vytisknout ani kopírovat. Omezení nemá pouze osoba, která zprávu vytvořila, nazývaná vlastník konverzace.

  Informační panel

 4. Uveďte adresu a zprávu odešlete.

  Každý příjemce bude moci zobrazit další obsah, jestliže někdo v posloupnosti konverzace odešle odpověď.

Tip : Oprávnění k nové zprávě lze omezit také následujícím způsobem: V nové zprávě klepněte na kartě Zpráva ve skupině Možnosti na tlačítko Oprávnění Obrázek tlačítka .

Poznámka : 

 • Jestliže ke zprávě používající omezená oprávnění připojíte dokument, sešit nebo prezentaci, použije aplikace Office Outlook 2007 automaticky stejná omezená oprávnění i pro přílohy.

 • Pokud připojený dokument, sešit nebo prezentace již měly spravovaná práva v aplikaci, v níž byly vytvořeny, například v aplikaci Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 nebo Microsoft Office PowerPoint 2007, zůstanou tato oprávnění v platnosti.

 • Pokud připojíte soubor zprávy (MSG) k e-mailové zprávě se spravovanými právy, správa práv se na připojenou zprávu vztahovat nebude. Technologie IRM nespravuje práva u souborů typu MSG.

Nastavení data konce platnosti zprávy

I když se nejedná o funkci technologie IRM v aplikaci Office Outlook 2007, je možné pro novou zprávu nastavit datum konce platnosti, aby po uplynutí zadané doby již nebylo možné obsah zprávy zobrazit.

 1. V nové zprávě klepněte na kartě Zpráva ve skupině Možnosti na ikonu pro otevření dialogového okna Možnosti zprávy Vzhled ikony .

 2. V dialogovém okně Možnosti zprávy zaškrtněte ve skupinovém rámečku Možnosti doručování políčko Platnost vyprší po a zvolte datum a čas.

Začátek stránky

Změna uživatelského účtu systému Windows používaného k odesílání e-mailových zpráv se spravovanými právy

 1. Otevřete zprávu.

 2. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klepněte na šipku u příkazu Oprávnění a potom na příkaz Správa pověření.

 3. V dialogovém okně Vybrat uživatele proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte e-mailovou adresu účtu, který chcete použít, a klepněte na tlačítko OK.

  • Klepněte na tlačítko Přidat, zadejte svá pověření pro nový účet a dvakrát klepněte na tlačítko OK.

   Dialogové okno Vybrat uživatele

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×