Odeslání obrázků v e-mailech

Tento postup lze použít pouze v případě, že jako e-mailový program používáte aplikaci Microsoft Office Outlook.

 1. Vyberte obrázky, které chcete odeslat.

  Jak?

  1. Ujistěte se, zda jsou složky s obrázky, s nimiž chcete pracovat, zobrazeny v podokně Zástupci obrázků. Pokud tam složky zobrazeny nejsou, je nutné je do podokna přidat.

   Jak?

   1. V podokně Zástupci obrázků v části Zástupci obrázků klepněte na možnost Přidat zástupce obrázku.

   2. Vyhledejte složku s obrázky, se kterými chcete pracovat.

   3. Klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Vyberte složky s obrázky, se kterými chcete pracovat.

   Jak?

   V seznamu Zástupci obrázků proveďte jednu z následujících akcí:

   1. Chcete-li pracovat s obrázky obsaženými v jedné složce, vyberte tuto složku.

   2. Chcete-li pracovat s obrázky obsaženými ve více složkách umístěných vedle sebe, vyberte první složku ve skupině, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední složku ve skupině.

   3. Chcete-li pracovat s obrázky obsaženými ve více složkách, které nejsou umístěny vedle sebe, vyberte jednu složku, podržte klávesu CTRL a vyberte jednotlivé složky, se kterými chcete pracovat.

    Poznámka : Všechny obrázky obsažené ve vybraných složkách jsou zobrazeny v podokně náhledu v aktuálním pořadí.

  3. Vyberte obrázky, se kterými chcete pracovat.

   Jak?

   V podokně náhledu proveďte jednu z následujících akcí:

   1. Chcete-li vybrat obrázek, klepněte na něj. Chcete-li změnit výběr obrázku, klepněte v zobrazení Miniatura nebo Filmový pás na tlačítko Další Obrázek tlačítka nebo Předchozí Obrázek tlačítka . Pracujete-li v zobrazení Jeden obrázek, je ve výchozím nastavení vybrán aktuální obrázek.

   2. Chcete-li vybrat více obrázků umístěných vedle sebe, vyberte v zobrazení Miniatura nebo Filmový pás první obrázek ve skupině, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední obrázek ve skupině.

   3. Chcete-li vybrat více obrázků, které nejsou umístěny vedle sebe, vyberte v zobrazení Miniatura nebo Filmový pás jeden obrázek, podržte klávesu CTRL a vyberte jednotlivé obrázky, s nimiž chcete pracovat.

   4. Chcete-li vybrat všechny obrázky, klepněte v zobrazení Miniatura nebo Filmový pás na příkaz Vybrat vše v nabídce Úpravy.

 2. Na Panel nástrojůStandardní klepněte na tlačítko Příjemce pošty Button Image .

 3. V Podokno úlohE-mail vyberte požadované nastavení a klepněte na tlačítko Vytvořit zprávu.

Poznámka : Pokud je zaškrtnuto políčko Připojit ke zprávě, zobrazí se v aplikaci Outlook nová e-mailová zpráva s podoknem úloh Možnosti přílohy. Vyberte možnosti, které chcete použít.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×