Odeslání dat formuláře do databáze aplikace Microsoft SQL Server

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Základní informace

Krok 1: Povolte datové připojení pro odesílání

Krok 2: Nakonfigurujte možnosti odeslání

Přehled

Při návrhu šablony formuláře založené na databázi aplikace Microsoft SQL Server povolí Průvodce datovým připojením datové připojení pro odesílání k databázi, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • Formuláře založené na této šabloně formuláře musí být vyplněny pomocí aplikace Microsoft Office InfoPath. Pokud bude formulář vyplněn pomocí webového prohlížeče, nebude moci odeslat data do databáze přímo. Chcete-li nastavit, aby Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem odesílala data do databáze, použijte datové připojení, které odesílá data webové službě spolupracující s databází.

 • Hlavní tabulka databáze použitá v hlavním datovém připojení obsahuje primární klíč, jedinečné omezení nebo jedinečný index.

 • Všechny ostatní tabulky databáze použité v hlavním datovém připojení mají k hlavní tabulce databáze jednoduchý vztah.

Pokud databáze splňuje tyto podmínky, aplikace InfoPath povolí datové připojení pro odesílání a na panel nástrojů Standardní přidá tlačítko Odeslat a do nabídky formuláře Soubor přidá příkaz Odeslat.

Datové připojení pro odesílání můžete zakázat v průvodci při návrhu šablony formuláře založené na databázi. Pokud datové připojení pro odesílání v průvodci zakážete a později jej chcete opět povolit, můžete jej povolit změnou hlavního datového připojení. V tomto článku je vysvětleno, jak lze povolit datové připojení pro odesílání.

Poznámka: Datové připojení pro odesílání lze nastavit pouze v hlavním datovém připojení k databázi. K šabloně formuláře, která je s databází spojena pouze vedlejším připojením, nelze datové připojeni pro odesílání přidat. Pokud chcete použít datové připojení pro odesílání jako vedlejší datové připojení, použijte webovou službu, která spolupracuje s danou databází, a datové připojení pro odesílání přidejte k této webové službě.

Po povolení datového připojení pro odesílání můžete následujícím způsobem upravit možnosti odesílání pro šablonu formuláře:

 • Změna textu, který se zobrazuje na tlačítku Odeslat na panelu nástrojů Standardní a v příkazu Odeslat v nabídce Soubor.

 • Změna klávesové zkratky pro tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní a příkaz Odeslat v nabídce Soubor.

 • Vytvoření vlastních zpráv, které se uživateli zobrazí po odeslání formuláře.

 • Můžete určit, jestli má formulář po odeslání zůstat otevřený, nebo se má zavřít, nebo se má otevřít nový prázdný formulář.

Začátek stránky

Krok 1: Povolení datového připojení pro odesílání

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na hlavní datové připojení a poté na tlačítko Změnit.

 3. V Průvodci datovým připojením klikněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce zaškrtněte políčko Povolit odesílání pro toto připojení a klikněte na tlačítko Dokončit.

Začátek stránky

Krok 2: Nastavení možností odesílání

Po povolení datového připojení pro odesílání přidá aplikace InfoPath tlačítko Odeslat na panel nástrojů Standardní a příkaz Odeslat do nabídky Soubor menu. Aplikace InfoPath také nastaví formuláře založené na šabloně formuláře tak, aby zobrazily zprávu pro uživatele po odeslání vyplněného formuláře. Ve zprávě je uvedeno, zda byl formulář úspěšně odeslán. Ve výchozím nastavení ponechá aplikace InfoPath formulář po odeslání otevřený. Chcete-li změnit text, který se zobrazí na tlačítku Odeslat, nebo postup aplikace po odeslání formuláře, postupujte podle následujícího návodu:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti odeslání.

  1. Chcete-li změnit název tlačítka Odeslat, které se zobrazuje na panelu nástrojů Standardní, a příkazu Odeslat, který se zobrazuje v nabídce Soubor, když uživatelé vyplní formulář, zadejte nový název do pole Titulek v dialogovém okně Možnosti odeslání.

   Tip: Pokud chcete k tomuto tlačítku a příkazu přiřadit klávesovou zkratku, zadejte znak ampersandu (&) před znak, který chcete použít jako klávesovou zkratku. Chcete-li k tlačítku a příkazu Odeslat přiřadit například klávesovou zkratku ALT+D, zadejte O&deslat.

 2. Pokud uživatelům při vyplňování formuláře nechcete povolit použití příkazu Odeslat ani tlačítka Odeslat na panelu nástrojů Standardní, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit položku nabídky Odeslat a tlačítko Odeslat na panelu nástrojů.

  1. Ve výchozím nastavení zůstane formulář po odeslání otevřený a aplikace InfoPath zobrazí zprávu s informacemi o tom, zda byl formulář úspěšně odeslán. Jestliže chcete toto výchozí chování změnit, klikněte na tlačítko Upřesnit a proveďte jeden z následujících kroků:

   • Chcete-li po odeslání vyplněného formuláře uživatelem formulář zavřít nebo vytvořit nový prázdný formulář, klikněte na požadovanou možnost v rozevíracím seznamu Po odeslání.

   • Chcete-li vytvořit vlastní zprávu s informacemi o tom, zda byl formulář úspěšně odeslán, zaškrtněte políčko Použít vlastní zprávy a potom zadejte požadované zprávy do polí Při úspěchu a Při neúspěchu.

    Tip: Pomocí zprávy v poli Při neúspěchu uživatelům sdělte, co je třeba provést, pokud nelze formulář odeslat. Můžete uživatelům například navrhnout, aby uložili formulář a požádali o další pokyny jinou osobu.

   • Pokud nechcete, aby se po odeslání formuláře uživateli zobrazila zpráva, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit zprávy o úspěšném nebo neúspěšném provedení.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×