Odesílání a přijímaní rychlých zpráv

V aplikaci Office Communicator můžete spustit relaci rychlých zpráv s jedním nebo více kontakty. Do zahájené relace rychlých zpráv můžete pozvat další kontakty.

Co chcete provést?

Odeslání rychlé zprávy

Pozvání uživatele do relace rychlých zpráv

Příjem pozvání do relace rychlých zpráv

Odeslání rychlé zprávy

Rychlou zprávu obvykle odešlete tak, že dvakrát kliknete na jméno kontaktu v seznamu kontaktů. Dvakrát klikněte na jméno kontaktu. Tím zobrazíte okno Konverzace, ve kterém můžete zadávat rychlé zprávy a číst odpovědi od ostatních uživatelů.

Odeslání rychlé zprávy kontaktu

 • V seznamu kontaktů dvakrát klikněte na jméno kontaktu, zadejte zprávu a stiskněte klávesu ENTER. Není-li kontakt v seznamu kontaktů, zadejte jeho jméno do vyhledávacího pole a stiskněte klávesu ENTER nebo dvakrát klikněte na jméno v podokně Výsledky hledání.

Odeslání rychlé zprávy skupině

 • Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li odeslat rychlou zprávu distribuční skupině nebo skupině kontaktů, klikněte pravým tlačítkem myši na jméno skupiny, klikněte na příkaz Odeslat rychlou zprávu, zadejte zprávu a pak stiskněte klávesu ENTER.

  • Chcete-li odeslat rychlou zprávu více kontaktům, podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte kontakty, klikněte pravým tlačítkem myši na poslední kontakt, klikněte na příkaz Odeslat rychlou zprávu, zadejte zprávu a pak stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Pozvání uživatele do relace rychlých zpráv

Po zahájení relace rychlých zpráv s jedním kontaktem můžete zjistit, že je třeba do konverzace pozvat další uživatele. Zde je návod, jak to provést.

Postup pozvání uživatele do relace rychlých zpráv

 1. V okně aplikace Office Communicator dvakrát klikněte na kontakt.

 2. V okně Konverzace zadejte zprávu a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Chcete-li po zahájení konverzace s kontaktem přizvat další uživatele, klikněte v okně Konverzace na tlačítko Pozvat.

Začátek stránky

Příjem pozvání do relace rychlých zpráv

Když vám nějaký uživatel odešle rychlou zprávu, v pravém dolním rohu obrazovky počítače se zobrazí upozornění na pozvání do relace rychlých zpráv.

Postup přijmutí pozvání do relace rychlých zpráv

 1. Klikněte kamkoli v levém podokně upozornění na pozvání.

 2. Do oblasti zprávy v okně Konverzace zadejte svoji odpověď a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×