Odesílat automatické odpovědi mimo kancelář z Outlooku for Mac

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete odesílat automatické odpovědi (mimo kancelář) z Outlooku kdykoli budete chtít, aby osobám, které odešlou e-mailové vědět, že se nebudou odpovídáte na jednotlivých zpráv hned.

Nastavení automatických odpovědí dvěma různými způsoby. Metody, kterou zvolíte, závisí na typu e-mailový účet, ke kterým máte v Outlooku.

Automatické odpovědi pro můžete nastavit, když jste mimo kancelář a zadejte koncové datum, takže odpovědi přestanou se vám automaticky při vrátíte nebo můžete ručně vypnout automatické odpovědi.

Nastavení automatických odpovědí, když jste mimo kancelář
 1. V levém dolním rohu navigačního podokna klikněte na položku Pošta.

  Klikněte na Pošta.

 2. Na kartě Nástroje klikněte na položku Mimo kancelář.

  Na kartě Nástroje klikněte na Mimo kancelář

 3. V dialogovém okně Nastavení odesílateli zaškrtněte políčko odesílat automatické odpovědi účtu "X" (Pokud je "X" je účet, kterou chcete odesílat odpovědi typu mimo kancelář z).

  Odesílat automatické odpovědi

 4. Do pole Každému odesílateli odpovědět jednou takto zadejte automatickou odpověď.

 5. Chcete-li nastavit počáteční a koncová data, zaškrtněte políčko Posílat odpovědi jenom v tomto časovém období a zadejte počáteční a koncové datum a čas.

  Poznámka : Pokud toto políčko zaškrtněte a nastavte počáteční a koncové datum a čas, vaší nepřítomnosti office odpovědi se vypnout automaticky při koncové datum a čas výskytu.

 6. Když chcete nastavit možnosti pro odpovídání lidem mimo vaši organizaci (pokud to váš správce Exchange povolil), zaškrtněte políčko Posílat odpovědi i odesílatelům mimo moji organizaci, zvolte možnost Poslat všem externím odesílatelům a zadejte automatickou odpověď do pole Každému externímu odesílateli odpovědět jednou takto.

 7. Klikněte na OK.

Vypnutí automatických odpovědí
 1. V levém dolním rohu navigačním podokně klikněte na položku Pošta.

  Klikněte na Pošta.

 2. Na kartě Nástroje klikněte na položku Mimo kancelář.

  Na kartě Nástroje klikněte na Mimo kancelář

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka odesílat automatické odpovědi účtu "X" ("X"-li účet chcete vypnout funkci mimo kancelář odpovědi pro).

Pravidlo pošty v aplikaci Outlook můžete nastavit automatické odpovědi na nové e-mailové zprávy. Můžete nastavit pravidla pošty pro všechny typy účtu v Outlooku, včetně účtů Exchange, POP a IMAP.

Důležité : Protože pravidla e-mailu pracují tak, že aplikace Outlook a ne poštovního serveru, musí být počítač zapnutý a Outlook musí být otevřený pro automatické odpovědi zprávy zasílané.

Vytvoření pravidla e-mailu pro automatické odpovědi na příchozí zprávy
 1. V levém dolním rohu navigačním podokně klikněte na položku Pošta.

  Klikněte na Pošta.

 2. Na kartě Uspořádat klikněte na položku Pravidla a pak vyberte položku Upravit pravidla.

 3. V levém podokně pole Pravidla klikněte na typ účtu, pro který chcete vytvořit pravidlo, například Exchange, IMAP nebo POP.

  Klikněte na typ účtu

  Tip : Pokud nevíte, jaký typ účtu máte, najdete v článku nejste si jistí, jaký typ účtu máma vraťte se do krok 4 v této části.

 4. V dialogovém okně Pravidla klikněte na možnost Přidat pravidlo Přidání pravidla .

 5. Do pole Název pravidla zadejte název pravidla, například Odpověď v době dovolené.

  Vytvoření pravidla

 6. V části Udělat toto klikněte na tlačítko Změnit stav a zvolte Odpovědět.

 7. Zvolte Text odpovědi, zadejte automatickou odpověď, kterou má Outlook posílat, a potom zvolte OK.

  Text odpovědi

  V poli Pravidla se zobrazí vytvořené pravidlo Odpověď v době dovolené.

  Pravidlo odpovědi během dovolené

  Poznámka : Outlook bude odesílat automatické odpovědi založené na pravidlo, které jste vytvořili, dokud ručně vypnete pravidla e-mailu.

Ruční vypnutí pravidla e-mailu
 1. V dolní části podokna navigace klikněte na položku Pošta.

  Klikněte na Pošta.

 2. Na kartě Uspořádat klikněte na položku Pravidla a pak klikněte na položku Upravit pravidla.

 3. V poli Pravidla dvakrát klikněte na pravidlo, které chcete vypnout.

  Pravidlo odpovědi během dovolené

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Povoleno a klikněte na tlačítko OK.

  Zrušte zaškrtnutí políčka Povoleno

 1. V levém dolním rohu navigačního podokna klikněte na položku Pošta.

  Klikněte na Pošta.

 2. Na kartě Uspořádat klikněte na položku Pravidla a pak vyberte položku Upravit pravidla.

 3. V poli Pravidla klikněte na Zobrazit vše.

  Klikněte na typ účtu

 4. V okně Předvolby Outlooku klikněte na Účty v části Osobní nastavení.

  Dialogové okno Předvolby Outlooku

 5. V Accounts (účty) v levém podokně klikněte na účet.

 6. Pokud se chcete vrátit do pole Pravidla, klikněte na Zobrazit vše a potom v části E-mail, klikněte na Pravidla.

  V části E-mail klikněte na Pravidla

 7. Abyste mohli nakonfigurovat pravidlo automatické odpovědi, přejděte ke kroku 4 v že mám účet Outlook.com Hotmail či Gmail, Yahoo! nebo jiný účet POP nebo IMAP. Pokud chcete nastavit automatickou odpověď mimo kancelář pro účtu systému Exchange server, přejděte na mám účet serveru Exchange.

Viz také

Vytvoření pravidla v Outlooku 2016 pro Mac

Nastavení automatických odpovědí dvěma různými způsoby. Metody, kterou zvolíte, závisí na typu e-mailový účet, ke kterým máte v Outlooku.

Zapnutí Pomocník pro funkci mimo Office
 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Mail (Pošta) Tlačítko zobrazení pošty .

  Poznámka : Pokud máte víc účtů Exchange, musíte Pomocníka pro funkci Mimo kancelář zapnout nebo vypnout pro každý účet zvlášť. Abyste vybrali účet, u kterého chcete zapnout Pomocníka pro funkci Mimo kancelář, vyberte složku v účtu v seznamu složek než budete pokračovat dalším krokem.

 2. Na kartě Tools (Nástroje) klikněte na Out of Office (Mimo kancelář).

  Karta Nástroje, skupina 2

 3. Klikněte na Send Out of Office messages (Odesílat zprávy Mimo kancelář).

 4. Do pole Reply to message with (Odpověď na zprávu) zadejte text, který chcete zahrnout do automatické odpovědi.

 5. Udělejte jednu z následujících kroků.

  Co chcete udělat

  Akce

  Nastavit počáteční a koncová data pro zprávy Mimo kancelář.

  Zaškrtněte políčko I am out of the office between (Mimo kancelář jsem mezi) a nastavte Start date (Počáteční datum) a End date (Koncové datum).

  Nastavit možnosti pro odpovědi mimo vaši organizaci (pokud to váš správce Microsoft Exchange povolil)

  Zaškrtněte políčko Send replies outside my company to (Odesílat odpovědi mimo mou společnost do) a potom doplňte údaje.

Pomocník pro funkci mimo kancelář označené jako pracuje na serveru, na kterém běží serveru Microsoft Exchange Server Automatická odpověď na e-mailové zprávy, zatímco jste mimo kancelář. Protože Exchange serveru odešle zprávy (ne Outlook), Outlooku není musí být otevřený pro odesílání zpráv odpověď.

Poznámka : Váš delegát nemůže Pomocníka pro funkci Mimo kancelář vypnout nebo zapnout za vás.

Vypnutí Pomocník pro funkci mimo kancelář
 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Mail (Pošta) Tlačítko zobrazení pošty .

  Poznámka : Pokud máte víc účtů Exchange, musíte Pomocníka pro funkci Mimo kancelář zapnout nebo vypnout pro každý účet zvlášť. Abyste vybrali účet, u kterého chcete vypnout Pomocníka pro funkci Mimo kancelář, vyberte složku v účtu v seznamu složek než budete pokračovat dalším krokem.

 2. Na kartě Tools (Nástroje) klikněte na Out of Office (Mimo kancelář).

  Karta Nástroje, skupina 2

 3. Klikněte na Do not send Out of Office messages (Neodesílat zprávy Mimo kancelář).

  Tip : Pokud nastavíte počáteční a koncové datum posílání zprávy Mimo kancelář, přestane se zpráva posílat, jakmile nastane datum ukončení. Pokud chcete odesílání zpráv Mimo kancelář vypnout před datem ukončení, klikněte na Do not send Out of Office messages (Neodesílat zprávy Mimo kancelář).

Pravidlo e-mailu v aplikaci Outlook můžete nastavit automatické odpovědi na nové e-mailové zprávy. Pravidla můžete nastavit pro všechny typy účtu v Outlooku, včetně POP a IMAP účtů.

Důležité : Vzhledem k tomu pravidla e-mailu pracují tak, že aplikace Outlook a ne poštovního serveru, na musí být počítač a Outlooku musí být otevřený pro automatické odpovědi zprávy zasílané.

Vytvoření e-mailu pravidla pro automatické odpovědi na zprávy příchozí pošty
 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Mail (Pošta) Tlačítko zobrazení pošty .

 2. Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na Rules (Pravidla) a pak klikněte na Edit Rules (Upravit pravidla).

  Karta Uspořádání, skupina 3

 3. V levém podokně dialogového okna pravidla klikněte na typ účtu, u kterého chcete vytvořit pravidlo. Pokud nevíte, jaký typ účtu máte, přejděte na nejste si jistí, jaký druh účtu mám.

 4. Klikněte na Add (Přidat) Přidat .

 5. Do pole Rule name (Název pravidla) zadejte název pravidla, například Vacation response (Odpověď v době dovolené).

 6. Pod tlačítkem Add Action (Přidat akci) v místní nabídce Change status (Změnit stav) klikněte na Reply (Odpovědět).

 7. Zvolte Reply Text (Text odpovědi), zadejte automatickou odpověď, kterou má Outlook posílat, a pak klikněte na OK.

 8. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Enabled (Povoleno) a pak klikněte na OK.

 9. Automatické odpovědi vypnete tak, že dvakrát kliknete na pravidlo a pak zrušíte zaškrtnutí políčka Enabled (Povoleno).

  Tip : Pravidlo můžete vypnout taky zrušením zaškrtnutí políčka vedle názvu pravidla v dialogovém okně Rules (Pravidla).

Vypnutí pravidlo e-mailu
 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Mail (Pošta) Tlačítko zobrazení pošty .

 2. Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na Rules (Pravidla) a pak klikněte na Edit Rules (Upravit pravidla).

  Karta Uspořádání, skupina 3

 3. V levém podokně dialogového okna pravidel klikněte na typ účtu, u kterého chcete vytvořit pravidlo. Pokud nevíte, jaký typ účtu máte, přejděte na nejste si jistí, jaký druh účtu mám.

 4. Dvakrát klikněte na pravidlo a pak zrušte zaškrtnutí políčka Enabled (Povoleno).

  Tip : Můžete taky vypnete pravidlo tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka vedle název pravidla v dialogovém okně pravidla.

 1. V dialogu Rules (Pravidla) klikněte na Show All (Zobrazit vše) a potom v části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Accounts (Účty).

 2. V levém podokně dialogového okna účty klepněte na účet. Typ účtu se zobrazí v části Popis účtu. V tomto příkladu je účet POP.

  Indikátor typu účtu

 3. Vraťte se k dialogovému oknu pravidla, klikněte na Zobrazit vše a pak ve skupinovém rámečku e-mailu, klikněte na pravidla.

Viz také

Vytvoření nebo úprava pravidla v Outlooku for Mac 2011

Nemůžu se připojit ke svému účtu Exchange

Informace o sdílení a delegování

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×