Odebrání položky z panelu úkolů

Jestliže úkol dokončíte nebo položka označená příznakem, například e-mailová zpráva, již nevyžaduje další zpracování, můžete příslušnou položku odebrat ze seznamu úkolů na panelu úkolů následujícími postupy:

 • Označení dokončení položky:     Tímto postupem odeberete položku ze seznamu úkolů na panelu úkolů, avšak ponecháte záznam položky v seznamu denních úkolů. Zaškrtnutí bude nadále označovat, že daná položka byla zpracována.

 • Vymazání příznaku položky:     Tímto postupem odeberete příznak a všechna předchozí časová omezení, jež byla k položce přidružena. Položka již nebude zobrazena v seznamu úkolů na panelu úkolů a v seznamu denních úkolů, avšak zůstane ve svém původním umístění. Vymazáním příznaku odstraníte celou historii dané položky, jež předtím byla položkou pro zpracování.

  Poznámky : 

  • U úkolu nelze příznak vymazat. Úkoly je možné pouze označit jako dokončené nebo odstranit.

  • Jestliže vyberete více položek a chcete vymazat jejich příznaky, použijte příkaz místní nabídky Vymazat příznak/odstranit úkol, který vymaže příznaky u vybraných položek, například u zpráv, a odstraní vybrané úkoly.

 • Odstranění položky:     Tímto postupem odeberete položku z aplikace Microsoft Outlook. Odstraníte-li například e-mail z panelu úkolů, bude odstraněn rovněž z poštovní schránky aplikace Outlook.

Důležité : První dvě možnosti ponechají záznam dané položky, zatímco třetí možnost (odstranění položky) danou položku z aplikace Outlook zcela odebere.

Odebrání položky z panelu úkolů

 1. Na panelu úkolů klepněte na položku pravým tlačítkem myši.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li položku označit jako dokončenou, přejděte v místní nabídce na příkaz Zpracovat a klepněte na příkaz Označit jako splněné.

  • Chcete-li vymazat příznak, přejděte v místní nabídce na příkaz Zpracovat a klepněte na příkaz Vymazat příznak.

  • Chcete-li položku odstranit, klepněte v místní nabídce na příkaz Odstranit. (Nabídka Zpracovat se při odstranění položky nepoužívá.)

   Tip : Jestliže je zobrazen sloupec Stav příznaku, můžete místní nabídku Zpracovat otevřít klepnutím pravým tlačítkem myši na položku. Pokud nejsou příkazy u položek zobrazeny, vyhledejte v následující části další informace o přidání sloupce do seznamu úkolů. Označit položku jako dokončenou můžete rovněž pouhým klepnutím do sloupce Stav příznaku.

Má seznam úkolů na panelu úkolů jiný vzhled nebo jiné chování?

Jestliže nejsou některé možnosti seznamu úkolů na panelu úkolů zobrazeny nebo mají při provádění změn jiné chování, bylo pravděpodobně výchozí nastavení panelu úkolů změněno. V tom případě můžete výchozí nastavení panelu úkolů obnovit.

Obnovení výchozího nastavení panelu úkolů

 1. Klepněte na záhlaví sloupce seznamu úkolů a potom na možnost Vlastní.

 2. V dialogovém okně Přizpůsobit zobrazení: Seznam úkolů klepněte na možnost Obnovit aktuální zobrazení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×