Odebrání položek z kalendáře

Časem se může v aplikaci Outlook nashromáždit velký počet položek kalendáře a ty pak mohou zabírat značné místo v datovém souboru. Chcete-li snížit počet uložených položek a uvolnit místo na disku, jsou k dispozici dva způsoby – archivace nebo odstranění.

Co chcete udělat?

Archivace položek kalendáře

Odstranění všech položek kalendáře

Archivace položek kalendáře

Během procesu archivace budou odstraněny položky datového souboru, nejprve však vznikne v jiném datovém souboru aplikace Outlook jejich záložní kopie. Aplikaci Outlook je možné nakonfigurovat tak, aby v určených intervalech spouštěla automatickou archivaci. Položky lze také archivovat ručně.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Archivovat.

 2. Klepněte na přepínač Archivovat složku se všemi podsložkami.

  Pokud jste pod výchozím kalendářem vytvořili další kalendáře, budou se při volbě tohoto přepínače archivovat také položky těchto kalendářů.

 3. V seznamu složek vyberte složku Kalendář.

 4. V rozevíracím seznamu Archivovat položky starší než vyberte požadované datum. Chcete-li archivovat všechny položky, vyberte datum v budoucnosti.

 5. Dle potřeby zaškrtněte políčko Zahrnout položky označené Automaticky nearchivovat.

  Zaškrtnete-li toto políčko, budou archivovány všechny položky, včetně položek označených jako položky, které mají být při automatické archivaci vynechány.

 6. Umístění souboru archivu můžete přijmout nebo můžete vybrat jinou složku a zadat vlastní název souboru.

  Poznámka : Doporučujeme poznamenat si toto umístění, abyste v případě potřeby později soubor archivu snadno nalezli.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

  Bude spuštěna archivace. Na stavovém řádku aplikace se zobrazí nabídka Probíhá archivace. Klepnete-li na položku Probíhá archivace, zobrazí se nabídka, která umožňuje probíhající archivaci zrušit. Pokud archivaci tímto způsobem zrušíte, všechny položky, které byly do tohoto okamžiku archivovány, zůstanou v souboru archivu.

  Dialogové okno Archivovat

  1. Do archivu budou zahrnuty všechny položky z vybrané složky a příslušných podsložek.

  2. Chcete-li archivovat položky kalendáře, klepněte na složku Kalendář.

  3. Chcete-li archivovat všechny položky, vyberte datum v budoucnosti.

  4. Zaškrtnete-li políčko Zahrnout položky označené Automaticky nearchivovat, budou archivovány všechny položky bez výjimky.

  5. Umístění souboru archivu.

Začátek stránky

Odstranění všech položek kalendáře

Při odstranění budou z datového souboru odstraněny všechny položky kalendáře bez vytvoření záložní kopie.

Upozornění : Následujícím postupem odstraníte všechny položky kalendáře, včetně svátků, které byly do kalendáře přidány automaticky. Svátky odstraněné při provádění těchto kroků je možné obnovit. Ostatní položky však obnovit nelze. Další informace o přidávání svátků naleznete v části Viz také.

 1. V navigačním podokně klepněte na možnost Kalendář.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na položku Podle kategorie.

 3. Klepněte na položku Kategorie: (není) a stiskněte klávesovou zkratku CTRL+A.

  Měly by být vybrány všechny položky seznamu.

 4. Stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×