Odebrání položek z kalendáře

Časem se může v aplikaci Outlook nashromáždit velký počet položek kalendáře a ty pak mohou zabírat značné místo v datovém souboru. Chcete-li zmenšit počet uložených položek a uvolnit místo na disku, můžete položky archivovat nebo je odstranit.

Co chcete udělat?

Archivovat položky kalendáře

Odstranit všechny položky kalendáře

Archivace položek kalendáře

Proces archivace odstraní položky z datového souboru po předchozím zálohování položek do jiného Datový soubor Outlooku (PST).

 1. Na kartě Soubor klikněte na Nástroje pro čištění a potom na Archivovat.

  Poznámka :  Některé organizace vypínají uživatelům možnost vytvářet datové soubory aplikace Outlook (PST) určené k archivaci položek. Pokud se vám příkaz Archivovat nezobrazuje, je možná tato funkce ve vaší organizaci vypnutá.

 2. Klikněte na přepínač Archivovat složku se všemi podsložkami.

  Pokud jste vytvořili další kalendáře, po výběru této možnosti budou archivovány položky z těchto kalendářů.

 3. V seznamu složek klikněte na složku Kalendář.

  Dialogové okno Archivovat

 4. V rozevíracím seznamu Archivovat položky starší než vyberte požadované datum. Chcete-li archivovat všechny položky, vyberte datum v budoucnosti.

 5. Podle potřeby zaškrtněte políčko Zahrnout položky označené Automaticky nearchivovat.

  Zaškrtnete-li toto políčko, budou archivovány všechny položky, včetně položek označených jako položky, které mají být při automatické archivaci vynechány.

 6. Umístění souboru archivu můžete přijmout nebo můžete vybrat jinou složku a zadat vlastní název souboru.

  Poznámka : Doporučujeme si toto umístění poznamenat, abyste mohli později archiv snadno najít.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

  Spustí se proces archivace. Po návratu do hlavního zobrazení aplikace Outlook bude stavový řádek aplikace Outlook signalizovat probíhající archivaci.

  Indikátor stavu archivace

  Chcete-li probíhající archivaci zrušit, klikněte na tlačítko Tlačítko Zastavit) . Pokud archivaci tímto způsobem zrušíte, všechny položky, které byly do tohoto okamžiku archivovány, zůstanou v souboru archivu.

Začátek stránky

Odstranění všech položek kalendáře

Při odstranění budou z datového souboru odstraněny všechny položky kalendáře bez vytvoření záložní kopie.

Upozornění : Pomocí následujících kroků odstraníte všechny položky v kalendáři, včetně svátků, které byly do kalendáře automaticky přidány. Výchozí svátky aplikace Outlook, které budou pomocí těchto kroků odstraněny, můžete obnovit, avšak všechny ostatní položky kalendáře budou trvale odstraněny.

 1. V zobrazení Kalendář klikněte na kartu Zobrazení.

 2. Ve skupině Aktuální zobrazení klikněte na příkaz Změnit zobrazení a potom na položku Seznam.

 3. Klikněte do seznamu položek a stiskněte klávesy CTRL+A.

  Měly by být vybrány všechny položky seznamu.

 4. Stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×