Odebrání nebo nahrazení přiřazení zdroje

V závislosti na potřebách projektu je možné Zdroje, který je přiřazen k úkolu projektu, odebrat nebo nahradit. Změnou Přiřazení zdroje lze například řešit Přetížení nebo Nevytížení, řídit náklady, zvýšit efektivitu či kvalitu.

Co chcete udělat?

Odebrání přiřazení zdroje

Odebrání zdroje organizace

Nahrazení přiřazení zdroje

Odebrání přiřazení zdroje

Odebrání přiřazení zdroje není to stejné jako odebrání zdroje z plánu projektu. Odebráním přiřazení zdroje dojde k odebrání povinností zdroje pracovat na určitých úkolech nebo sadě úkolů, ale zdroj může v projektu stále existovat.

Tip : Chcete-li zdroj odebrat z projektu, klikněte na kartě Zobrazení na tlačítko Seznam zdrojů. Vyberte zdroj a stiskněte klávesu DELETE.

Chcete-li odebrat povinnosti zdroje pracovat na úkolu, proveďte následující akce:

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Ganttův diagram.

 2. Ve sloupci Název úkolu vyberte úkol, ze kterého chcete zdroj odebrat, a klikněte na něj pravým tlačítkem myši.

 3. Klikněte na příkaz Přiřadit zdroje Obrázek tlačítka Přiřadit zdroje .

 4. V dialogovém okně Přiřadit zdroje vyberte ve sloupci Název zdroje zdroj, který chcete odebrat.

 5. Klikněte na tlačítko Odebrat.

  Poznámky : 

  • Při odebírání zdrojů přiřazených k úkolům může dojít ke změně Doba trvání těchto úkolů. Zbývající Práce bude přerozdělena zbývajícím přiřazeným zdrojům. Pokud nechcete změnit dobu trvání úkolu, vypněte u úkolu Plánování řízené úsilím.

  • Odeberete-li jediný zdroj přiřazený k úkolu typu Pevné jednotky nebo Pevná doba trvání, dojde ke ztrátě hodnoty Práce. Chcete-li hodnotu práce zachovat, nahraďte tento zdroj Zástupný zdroj. Tento postup je důležitý zvláště v případě, kdy hodnoty práce používáte k sestavení Plán.

  • Odeberete-li z úkolu zdroj, budou odstraněny také veškeré skutečné hodnoty práce spojené s tímto úkolem.

  • Odeberete-li z úkolu zdroj, budou odstraněny také veškeré skutečné náklady spojené s tímto zdrojem. Pokud chcete skutečné náklady pro úkol zachovat, nastavte před odebráním zdroje zbývající práci zdroje na nulovou hodnotu.

  • Jednoduše lze zdroj z úkolu odebrat tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka ve sloupci Název zdroje.

Začátek stránky

Odebrání zdroje organizace

V aplikaci Microsoft Project 2010 nemůžete odstraňovat Zdroje organizace. Nepotřebné zdroje lze místo toho deaktivovat. Budou tak zachovány veškeré informace a historie projektu související s daným zdrojem.

Deaktivace zdroje se provádí pomocí webové aplikace Microsoft Project Web App. Zdroj může deaktivovat pouze správce serveru.

Začátek stránky

Nahrazení přiřazení zdroje

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Ganttův diagram.

 2. Ve sloupci Název úkolu vyberte úkol se zdrojem, který chcete nahradit, a klikněte na něj pravým tlačítkem myši.

 3. Klikněte na příkaz Přiřadit zdroje Obrázek tlačítka Přiřadit zdroje .

 4. V dialogovém okně Přiřadit zdroje vyberte ve sloupci Název zdroje zdroj, který chcete nahradit.

 5. Klikněte na tlačítko Nahradit.

 6. V dialogovém okně Nahradit zdroj klikněte na zdroj, který chcete nahradit, a pak klikněte na tlačítko OK.

  Pokud chcete vybraný zdroj nahradit více zdroji, podržte stisknutou klávesu CTRL a potom klikněte na zdroj, který chcete přidat.

  Poznámka : Pokud byla u přiřazení provedena určitá Dosavadní práce, aplikace Project daný zdroj neodebere. Náhradní zdroj bude přiřazen ke Zbývající práce z původního přiřazení. Pokud je třeba, můžete tyto hodnoty Práce upravit.

 7. V dialogovém okně Přiřadit zdroje vyberte pomocí rozevíracího seznamu ve sloupci Pož./Popt. položku Požadavek nebo Poptávka.

 8. Chcete-li zadat množství práce, kterou nový zdroj provede na úkolu, zadejte pro zdroj v seznamu Jednotky jednu z následujících hodnot:

  • Chcete-li k úkolu přiřadit jeden pracovní zdroj na plný úvazek, zadejte hodnotu 100 %.

  • Chcete-li k úkolu přiřadit skupinu zdrojů na plný úvazek, zadejte hodnotu větší než 100 procent. Pokud chcete k úkolu přiřadit například skupinu tří operátorů pracujících na plný úvazek, zadejte hodnotu 300 %.

  • Chcete-li k materiálovému zdroji přiřadit spotřebu materiálu, zadejte číslo označující množství materiálu, které bude použito pro toto přiřazení.

   Jestliže množství použitého materiálu závisí na Doba trvání úkolu, zadejte rychlost spotřeby přidáním lomítka (/) a doby trvání. Pokud se například spotřebuje 20 metrů stavebního dříví za týden, zadejte řetězec 20/týden nebo 20/t.

   Poznámka : Ve sloupci Náklady se zobrazí automaticky vypočítané informace o nákladech za dobu strávenou zdrojem na úkolu. Kliknete-li dvakrát na pole ve sloupci Náklady, můžete pro zdroj zadat jiné informace o nákladové sazbě.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×