Odebrání data (sloupce Přijato)

Datum ve sloupci Přijato, který je ve složce Doručená pošta standardně zobrazen, odpovídá datu a času, kdy byla zpráva doručena. Tento sloupec je zobrazen ve výchozím nastavení podokna Doručená pošta. V podokně Doručená pošta (nebo v jiném TabulkaZobrazeníSeznam zpráv v jiných složkách) jej můžete přesunout nebo úplně odebrat.

Pokud sloupec Přijato odstraníte, bude z podokna Doručená pošta odstraněn pouze pro ten Typ zobrazení, kdy jsou zprávy zobrazeny v rozložení na jeden řádek. Při zobrazení na více řádků se datum v seznamu zpráv již nezobrazuje.

Co je to rozložení na jeden řádek a na více řádků?

Rozložení na jeden řádek je jeden z možných způsobů zobrazení tabulky v aplikaci Outlook. V tomto typu zobrazení jsou informace o zprávě v podokně Doručená pošta zobrazeny na jednom řádku. Zprávy v podokně Doručená pošta lze zobrazit také v rozložení na více řádků, kdy jsou informace o zprávách zobrazeny na dvou řádcích.

Sloupec Přijato můžete také přesunout do pravé části podokna Doručená pošta. Pak se bude v rozložení na jeden řádek zobrazovat jen tehdy, když podokno Doručená pošta roztáhnete na celou šířku. V rozložení na více řádků se datum bude zobrazovat vždy.

Poznámka : Zobrazení na více řádcích můžete rychle změnit na zobrazení na jednom řádku tím, že okno Doručená pošta rozšíříte.

Co chcete udělat?

Odebrání sloupce Přijato

Přesunutí sloupce Přijato

Odebrání sloupce Přijato

  1. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

  2. Klepněte na tlačítko Pole.

  3. V seznamu Zobrazit pole v tomto pořadí klepněte na položku Přijato.

  4. Klepněte na tlačítko Odebrat.

    Tip : V rozložení na jeden řádek můžete kterýkoli sloupec z podokna Doručená pošta odstranit tím, že přetáhnete Záhlaví sloupce z řádku záhlaví tak daleko, až se v záhlaví sloupce zobrazí znak X, a poté uvolníte tlačítko myši.

    Odebrané záhlaví sloupce

Začátek stránky

Přesunutí sloupce Přijato

Tato funkce je k dispozici, pouze pokud používáte rozložení na jeden řádek.

  • Přetáhněte Záhlaví sloupce mezi okraje záhlaví sloupců na místo, kam chcete sloupec umístit. Jakmile se zobrazí šipky Vzhled ikony , uvolněte tlačítko myši.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×