Odebrání skrytých dat a osobních údajů kontrolou prezentací

Pokud máte v úmyslu sdílet kopii powerpointové prezentace nebo ji publikovat na webu, je vhodné zkontrolovat, jestli prezentace neobsahuje skrytá data nebo osobní informace. Ty můžou být uložené v prezentaci nebo jejích metadatech a můžou zahrnovat podrobnosti, které nechcete veřejně sdílet Před sdílením prezentace je proto můžete odebrat.

Jedním ze způsobů, jak můžete vyhledat a odebrat skryté informace v prezentaci, je použít funkci PowerPointu Kontrola metadat.

V tomto článku

Vyhledání a odebrání skrytých dat a osobních údajů

Odebrání poznámek k prezentaci

Typy skrytých dat a osobních údajů

Informace, které Kontrola metadat najde a odstraní

Vyhledání a odebrání skrytých dat a osobních údajů

 1. Otevřete prezentaci, u které chcete zkontrolovat, jestli neobsahuje skrytá data nebo osobní údaje.

 2. Uložte kopii původní prezentace, a to výběrem Uložit jako na kartě Soubor a zadáním názvu do pole Název souboru.

  Důležité : Funkci Kontrola metadat je vhodné použít u kopie původní prezentace, protože nemusí být vždy možné obnovit data, která tato funkce odstraní.

 3. V kopii původní prezentace vyberte na kartě Soubor možnost Informace.

 4. Klikněte na Zjistit možné problémy a potom na Zkontrolovat metadata.

 5. V dialogovém okně Kontrola metadat zaškrtněte políčka u typů skrytého obsahu, který chcete zkontrolovat. Další informace o jednotlivých kontrolách najdete v části Informace, které funkce Kontrola metadat vyhledá a odstraní.

 6. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat.

 7. Prohlédněte si výsledky kontroly v dialogovém okně Kontrola metadat.

 8. Klikněte na položku Odebrat vše vedle výsledků kontroly pro typy skrytého obsahu, které chcete odstranit z dokumentu.

  Důležité : 

  • Pokud odstraníte skrytý obsah z prezentace, může se stát, že jej nebude možné obnovit kliknutím na položku Zpět.

  • Chcete-li odebrat skrytá data a osobní údaje z prezentací uložených ve formátu ODP (OpenDocument Presentation), je třeba spustit funkci Kontrola metadat při každém uložení prezentace v tomto formátu.

Odebrání poznámek k prezentaci

 1. Otevřete prezentaci, kterou chcete zkontrolovat a u které chcete odebrat poznámky prezentace.

 2. Uložte kopii původní prezentace, a to kliknutím na příkaz Uložit jako na kartě Soubor a zadáním názvu do pole Název souboru.

 3. V kopii původní prezentace vyberte na kartě Soubor možnost Informace.

 4. Klikněte na Zjistit možné problémy a potom na Zkontrolovat metadata.

 5. V dialogovém okně Kontrola metadat zaškrtněte políčko Poznámky k prezentaci. Další informace o jednotlivých kontrolách naleznete v části Informace, které funkce Kontrola metadat vyhledá a odstraní

 6. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat.

 7. Prohlédněte si výsledky kontroly v dialogovém okně Kontrola metadat.

 8. Kliknutím na položku Odebrat vše vedle výsledků kontroly odeberete všechny poznámky k prezentaci.

Typy skrytých dat a osobních údajů

V powerpointové prezentaci jde uložit několik typů skrytých dat a osobních informací. Přestože tyto informace nemusí být na první pohled viditelné, můžou tam být a někdo je může z prezentace získat.

Skryté informace mohou zahrnovat data, která aplikace PowerPoint přidá do prezentace, aby uživatelé mohli při vytváření prezentace spolupracovat. Mohou také zahrnovat údaje, které záměrně označíte jako skryté.

Prezentace aplikace PowerPoint mohou obsahovat následující typy skrytých dat a osobních informací:

 • Komentáře a rukopisné poznámky:     Jestliže jste na vytváření prezentace spolupracovali s jinými uživateli, může prezentace obsahovat položky, jako jsou komentáře nebo rukopisné poznámky. Tyto informace mohou ostatním uživatelům zpřístupnit jména osob, které pracovaly na prezentaci, komentáře recenzentů a změny provedené u prezentace.

 • Vlastnosti dokumentu a osobní údaje:     Vlastnosti dokumentu, nazývané taky Metadata, zahrnují podrobnosti o prezentaci, například jméno autora, předmět a název. Patří sem taky informace, které aplikace Office spravují automaticky, například jméno osoby, která naposledy uložila dokument, nebo datum vytvoření dokumentu. Pokud jste použili specifické funkce, může dokument taky obsahovat další druhy určitelných osobních údajů, jako jsou záhlaví e-mailů, údaje o odeslání na revizi, směrovací adresy nebo informace o cestě k souboru pro publikování webových stránek.

 • Neviditelný obsah nacházející se ve snímcích:     Prezentace může obsahovat objekty, které nejsou viditelné, protože jsou formátovány jako neviditelné.

 • Obsah nacházející se mimo snímky:     Prezentace aplikace PowerPoint mohou obsahovat objekty, které nejsou na první pohled viditelné, protože byly přetaženy mimo oblast snímku. Součástí takového obsahu nacházejícího se mimo snímky mohou být textová pole, kliparty, obrázky a tabulky.

 • Poznámky k prezentaci:     Část Poznámky v prezentaci aplikace PowerPoint může obsahovat text, který nechcete sdílet veřejně, zvláště pokud se jedná o poznámky psané výhradně pro osobu, jež prezentaci předvádí.

 • Vlastnosti serveru dokumentů:     Jestliže byla prezentace uložena na server správy dokumentů, například na web pracovního prostoru dokumentů nebo do knihovny založené na službě Microsoft Windows SharePoint Services, může prezentace obsahovat další vlastnosti dokumentu nebo informace související s tímto umístěním na serveru.

 • Vlastní data XML:    Prezentace mohou obsahovat vlastní data XML, která nejsou v samotném dokumentu zobrazena. Pomocí funkce Kontrola metadat můžete tato data XML vyhledat a odebrat.

Začátek stránky

Informace, které funkce Kontrola metadat vyhledá a odstraní

V aplikaci PowerPoint zobrazuje funkce Kontrola metadat několik různých kontrol, které umožňují vyhledat a odstranit skrytá data a osobní údaje specifické pro prezentace aplikace PowerPoint. Seznam typů skrytých dat a osobních informací, které může funkce Kontrola metadat vyhledat a odstranit z prezentací, naleznete v následující tabulce.

Poznámka : Pokud vaše společnost upravila funkci Kontrola metadat přidáním modulů kontroly, můžete zkontrolovat, zda prezentace neobsahují další typy informací.

Název kontroly

Vyhledané a odstraněné informace

Komentáře a poznámky

 • Komentáře

 • Rukopisné poznámky

Vlastnosti dokumentu a osobní údaje

 • Vlastnosti dokumentu včetně informací z karet Souhrn, Statistika a Vlastní v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu

 • Záhlaví e-mailů

 • Směrovací adresy

 • Informace o odeslání na revizi

 • Vlastnosti serveru dokumentů

 • Informace o zásadách správy dokumentů

 • Informace o typu obsahu

 • Cesta k souboru pro publikování webových stránek

Neviditelný obsah nacházející se na snímcích

 • Objekty, které jsou neviditelné, protože jsou formátovány jako neviditelné

  Poznámka : Tato kontrola nezjistí objekty, které jsou překryty jinými objekty.

Obsah nacházející se mimo snímky

 • Obsah nebo objekty, které nejsou v prezentaci na první pohled viditelné, protože jsou umístěny mimo oblast snímku, včetně těchto objektů:

  • Klipart

  • Textová pole

  • Grafika

  • Tabulky

   Poznámka : Funkce Kontrola metadat nevyhledá a neodstraní objekty s efekty animace, které se nacházejí mimo snímky.

Poznámky k prezentaci

 • Text přidaný do prezentace do části Poznámky

Poznámka : Funkce Kontrola metadat nemůže odebrat obrázky přidané do části Poznámky v prezentaci.

Vlastní data XML

 • Vlastní data XML, která mohou být uložena v prezentaci

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×