Odebrání barevné kategorie ze zprávy

Barevnou kategorii je možné odebrat ze zprávy v zobrazení Seznam zpráv (jako je například složka Doručená pošta) nebo z otevřené zprávy.

Odebráním ze zprávy odeberete barevnou kategorii jen z této položky, neodeberete ji z hlavního seznamu barevných kategorií. V některých zobrazeních je možné vybrat více položek najednou a odebrat barevnou kategorii ze všech vybraných položek.

Co chcete udělat?

Odebrání barevné kategorie ze zprávy v seznamu zpráv

Odebrání barevné kategorie z otevřené zprávy

Odebrání barevné kategorie ze zprávy v seznamu zpráv

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Odebrání všech barevných kategorií ze zprávy

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou položku, v místní nabídce klepněte na příkaz Zařadit do kategorií a klepněte na příkaz Vymazat všechny kategorie.

 • Odebrání určitých barevných kategorií ze zprávy

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na danou položku, v místní nabídce klepněte na příkaz Zařadit do kategorií a klepněte na příkaz Všechny kategorie.

  2. Zrušte výběr barevných kategorií, které chcete odebrat.

Tip : Chcete-li rychle odebrat jednu barevnou kategorii, klepněte na sloupec Kategorie vedle zprávy. Pokud je zprávě přiřazena pouze jedna barevná kategorie, bude odebrána. Je-li zprávě přiřazena více než jedna barevná kategorie a je nastavena Kategorie Rychlé kliknutí, bude odebrána kategorie Rychlé klepnutí.

Poznámky : 

 • Chcete-li vybrat více zpráv, které jsou v seznamu vedle sebe, klepněte na první zprávu, přidržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední zprávu.

 • Chcete-li vybrat více zpráv, které v seznamu nejsou vedle sebe, přidržte klávesu CTRL a klepněte na každou zprávu, kterou chcete vybrat.

Začátek stránky

Odebrání barevné kategorie z otevřené zprávy

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Odebrání všech barevných kategorií z otevřené zprávy

  • V záhlaví zprávy klepněte pravým tlačítkem myši na libovolnou barevnou kategorii a klepněte na příkaz Vymazat všechny kategorie.

 • Odebrání určité barevné kategorie z otevřené zprávy

  • V záhlaví zprávy klepněte pravým tlačítkem myši na příslušnou barevnou kategorii a klepněte na příkaz Vymazat název barevné kategorie.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×