Ochrana před nevyžádanou poštou a viry v produktu Office 365 Small Business

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce filtrování nevyžádané pošty a ochrany proti virům jsou u všech příchozích i odchozích e-mailových zpráv automaticky zapnuté službou Microsoft Exchange Online Protection (EOP) (služba na ochranu proti spamu a malwaru, která je součástí Office 365). Služba EOP používá vícevrstvé filtry a skenovací stroje, které přispívají k lepší ochraně vaší organizace před hrozbami, které s sebou nese používání e-mailu.

Přestože pro Office 365 Small Business není nutné žádné nastavení ani správa ze strany správce, můžete nastavení ochrany proti spamu pro svoji organizaci upravit. Jednotliví uživatelé můžou taky tato nastavení spravovat pro svoji vlastní poštovní schránku. Další informace najdete v části Můžou jednotliví uživatelé ovlivnit způsob nakládání s nevyžádanou poštou?

Poznámka : Tento postup platí pro Office 365 Small Business, který už se nedá koupit. Pokud používáte jiný plán Office 365, podívejte se na téma Správa pravidel přenosu.

V tomto článku

Jak funguje filtrování nevyžádané pošty?

Můžou jednotliví uživatelé ovlivnit způsob nakládání s nevyžádanou poštou?

Jak můžu přizpůsobit nastavení ochrany proti nevyžádané poště pro svoji organizaci?

Otevření nastavení ochrany před nevyžádanou poštou

Přizpůsobení nastavení ochrany před nevyžádanou poštou

Jak jde uživatelům umožnit spravovat jejich zprávy nevyžádané pošty uložené v karanténě?

Co je třeba vědět o hromadné korespondenci a filtrování nevyžádané pošty

Jak funguje antivirová ochrana?

Jak funguje filtrování nevyžádané pošty?

Každé příchozí i odchozí zprávě se přiřadí určitá hodnota, která vyjadřuje pravděpodobnost, že se jedná o spam (tzv. pravděpodobnost nevyžádané pošty). Na základě této hodnoty může být příchozí zpráva rovnou přesunutá do složky nevyžádané pošty příslušného uživatele. Do této složky se ve výchozím nastavení přesouvají všechny zprávy s filtrovaným obsahem. Odchozí zprávy, u kterých pravděpodobnost nevyžádané pošty naznačuje, že se jedná o spam, se buď doručují přes fond doručování s vysokým rizikem, nebo jsou vrácené a nedoručí se. Pokud se zpráva nedoručí, odesílatel by měl dostat zprávu, která mu sdělí, že zprávu nešlo doručit (tzv. oznámení o doručení).

Poznámky : Kdokoliv ve vaší organizaci může použít oznámení o doručení v Outlook Web Appu pro kontrolu stavu doručení odeslaných nebo přijatých zpráv. Pokud někdo odeslal zprávu třeba pěti osobám, může zkontrolovat stav doručení této zprávy každé osobě. Pokud někdo odeslal zprávu třeba pěti osobám, může zkontrolovat stav doručení této zprávy každé osobě.

Když lidé potřebují při odstraňování potíží s doručováním e-mailů další pomoc, můžou poslat oznámení o doručení svému správci Office 365. Správce může potíže s doručováním e-mailů odstranit pomocí nástroje pro sledování zpráv Exchange Online. Správce se taky může zeptat v komunitě Office 365 nebo požádat o zákaznickou podporu vyplněním žádosti o služby.

Můžou jednotliví uživatelé ovlivnit způsob nakládání s nevyžádanou poštou?

Uživatelé můžou určit některá nastavení nevyžádané pošty pro svoji poštovní schránku pomocí Outlooku nebo Outlook Web Appu.

Jak můžu přizpůsobit nastavení ochrany proti nevyžádané poště pro svoji organizaci?

Nastavení ochrany proti nevyžádané poště se provádí pomocí zásad filtrování obsahu. Můžete upravit výchozí zásady filtrování obsahu a nakonfigurovat nastavení filtrování obsahu, která budou platit pro celou vaši společnost. Můžete taky vytvořit vlastní zásady filtrování obsahu a použít je jen u určitých uživatelů, skupin nebo domén ve vaší organizaci. Vlastní zásady mají vždy přednost před výchozími zásadami. Prioritu vlastních zásad však můžete libovolně měnit.

Součástí nastavení filtrování obsahu je výběr akce, která se provede u zpráv identifikovaných jako spam, a určení, jestli se mají filtrovat zprávy napsané v určitých jazycích nebo odeslané z určitých zemí nebo oblastí. Kromě toho, pokud chcete nasadit agresivnější přístup k filtrování obsahu, můžete zapnout pokročilé možnosti filtrování spamu. Nastavení zásad filtrování obsahu se používá jen u příchozích zpráv.

Otevření nastavení ochrany proti spamu

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. V Office 365 vyberte Správce. Taky můžete vybrat ikonu Ikona spouštěče aplikací Office 365 pro spuštění aplikace a pak Správce.

  Možnosti navigace v Office 365
 3. Vyberte Nastavení služby > E-maily, kalendář a kontakty.

 4. V části Filtrování spamu klikněte na Upravit nebo vytvořit zásady filtrování obsahu spamu.

Pokud jste správce jiného plánu Office 365, máte přístup k nastavením filtrování obsahu přímo z Centra pro správu Exchange.

Přizpůsobení nastavení ochrany proti spamu

 1. V okně Filtr obsahu udělejte některý z těchto kroků:

 2. Poklikejte na výchozí zásadu, pokud chcete upravit tuto zásadu platnou pro celou společnost.

 3. Klikněte na Přidat, pokud chcete vytvořit novou vlastní zásadu filtrování obsahu, kterou jde použít na uživatele, skupiny a domény ve vaší organizaci. Poklikáním můžete upravovat i stávající vlastní zásady.

 4. Pouze u vlastních zásad můžete zadat jejich název. Kromě toho můžete zadat i podrobnější popis. Výchozí zásady nejde přejmenovat.

  Poznámka : Při vytváření nové zásady jsou všechna nastavení konfigurace uvedená na jedné obrazovce, zatímco při úpravách zásad je nutné přecházet mezi různými obrazovkami. Nastavení jsou stejná v obou případech, ale zbytek tohoto postupu popisuje, jak se k těmto nastavením dostanete při úpravě zásad.

 5. Kliknutím na položku nabídky Akce vyberte akci, která se provede u zprávy pro jednotlivé úrovně prahových hodnot pravděpodobnosti (Spam značí podezření na spam, Spam s vysokou spolehlivostí značí jistotu spamu). Možné hodnoty jsou:

  • Odstranit zprávu:   Odstraní celou zprávu včetně všech příloh.

  • Přesunout zprávu do karantény:   Odešle zprávu do karantény namísto určeným příjemcům. Pokud vyberete tuto možnost, zadejte ve vstupním poli Zachovat nevyžádanou poštu po dobu (ve dnech) počet dní, během nichž bude nevyžádaná zpráva uložená v karanténě. (Po uplynutí nastaveného času se zpráva automaticky odstraní. Výchozí hodnota je 15 dnů, což je maximální hodnota. Minimální hodnota je 1 den.)

  • Přesunout zprávu do složky Nevyžádaná pošta:   Odešle zprávu do složky Nevyžádaná pošta určených příjemců. Toto je výchozí akce pro obě úrovně prahových hodnot pravděpodobnosti.

  • Přidat záhlaví X:   Odešle zprávu určeným příjemcům, ale přidává k záhlaví zprávy text záhlaví X, který ji identifikuje jako spam. Když použijete tento text jako identifikátor, můžete volitelně vytvořit pravidla, kterými budete filtrovat nebo směrovat zprávy podle potřeby. Text záhlaví X můžete upravit pomocí vstupního pole Přidat tento text záhlaví X.

  • Předřadit předmětu text:   Odešle zprávu původním příjemcům, ale před předmět přidá text, který zadáte ve vstupním poli Předřadit předmětu text. Když použijete tento text jako identifikátor, můžete volitelně vytvořit pravidla, kterými budete filtrovat nebo směrovat zprávy podle potřeby.

  • Přesměrovat zprávu na e-mailovou adresu:   Odešle zprávu na určenou e-mailovou adresu místo určeným příjemcům. Zadejte adresu „přesměrování” do vstupního pole Přesměrovat na tuto e-mailovou adresu.

 6. Klikněte na položku nabídky Mezinárodní nevyžádaná pošta, pokud chcete filtrovat e-mailové zprávy napsané v určitých jazycích nebo odeslané z určitých zemí nebo oblastí. Služba použije nakonfigurovanou akci.

  1. Zaškrtnutím políčka Filtrovat e-mailové zprávy napsané v následujících jazycích zapnete tuto funkci. Klikněte na Přidat a v zobrazeném dialogu proveďte svůj výběr (je podporovaný i vícenásobný výběr). Kliknutím na OK přejděte zpátky do podokna Mezinárodní nevyžádaná pošta.

  2. Zaškrtnutím políčka Filtrovat e-mailové zprávy odeslané z následujících zemí nebo oblastí zapnete tuto funkci. Klikněte na Přidat a v zobrazeném dialogu proveďte svůj výběr (je podporovaný i vícenásobný výběr). Kliknutím na OK přejděte zpátky do podokna Mezinárodní nevyžádaná pošta.

 7. Kliknutím na položku nabídky Pokročilé možnosti určete možnost Zapnuto, Vypnuto nebo Test pro jednotlivé pokročilé možnosti filtrování nevyžádané pošty.

  1. Zapnuto:   Zprávy jsou aktivně filtrované podle pravidla přidruženého k dané možnosti. Podle toho, které možnosti zapnete, se zprávy buď označí jako spam, nebo se zvýší jejich skóre spamu.

  2. Vypnuto:   U zpráv, které splňují kritéria filtru nevyžádané pošty, se neprovede žádná akce. Ve výchozím nastavení jsou všechny možnosti vypnuté.

  3. Test:   U zpráv, které splňují kritéria filtru nevyžádané pošty, se neprovede žádná akce. Zprávy však jde před doručením určenému příjemci označit záhlavím X. Záhlaví X informuje o tom, se kterou možností filtrování spamu byla nalezená shoda a co by se stalo, kdyby byla možnost zapnutá. Pokud jste pro některou pokročilou možnost určili Test, můžete pro případ shody s touto možností nakonfigurovat použití následujících nastavení testovacího režimu:

  4. Žádné:   U zprávy se neprovede žádná akce testovacího režimu. Toto je výchozí možnost.

  5. Přidat výchozí text záhlaví X testu:   Zpráva se odešle určeným příjemcům, ale přidá se k ní speciální záhlaví X, které identifikuje její shodu s konkrétní možností filtrování nevyžádané pošty.

  6. Odeslat skrytou kopii zprávy na tuto adresu:   Na adresu zadanou ve vstupním poli se odešle skrytá kopie zprávy.

 8. Pouze v případě vlastních zásad klikněte na položku nabídky Použít na a vytvořte pravidlo založené na podmínkách, kterým určíte uživatele, skupiny nebo domény, na které se tyto zásady použijí. Můžete vytvořit víc podmínek za předpokladu, že jsou jedinečné.

  • Pokud chcete vybrat uživatele, vyberte Příjemce je. V následujícím dialogu vyberte v seznamu uživatelů jednoho nebo víc odesílatelů ze svojí společnosti a pak klikněte na Přidat. Pokud chcete přidat uživatele, kteří nejsou v tomto seznamu, zadejte jejich e-mailové adresy a klikněte na Kontrola jmen. V tomto poli můžete taky použít zástupné znaky pro víc e-mailových adres (třeba: * @název_domény). Až budete hotovi s výběrem, vraťte se kliknutím na OK na hlavní obrazovku.

  • Pokud chcete vybrat skupiny, vyberte Příjemce je člen skupiny a v následujícím dialogu vyberte nebo zadejte skupiny. Kliknutím na OK se vraťte na hlavní obrazovku.

  • Pokud chcete vybrat domény, vyberte Doména příjemce je a v následujícím dialogu přidejte domény. Kliknutím na OK se vraťte na hlavní obrazovku.

 9. V rámci pravidla můžete vytvářet výjimky. Můžete třeba filtrovat zprávy ze všech domén kromě určité domény. Klikněte na Přidat výjimku a pak vytvořte podmínky výjimky podobně, jako jste vytvořili další podmínky.

 10. Klikněte na Uložit. V pravém podokně se zobrazí souhrn nastavení zásad.

  Tipy :  Při správě zásad filtru obsahu ve vaší organizaci je potřeba zvážit následující:

  • Povolení a zakázání zásad:   Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček ve sloupci POVOLENO můžete povolit nebo zakázat vlastní zásady. Ve výchozím nastavení jsou povolené všechny zásady a výchozí zásadu nejde zakázat.

  • Odstranění zásad:   Vlastní zásadu odstraníte tak, že ji vyberete, kliknete na Odstranit a pak potvrdíte, že chcete zásadu odstranit. Výchozí zásadu nejde odstranit.

  • Priority zásad:   Vlastní zásady vždy mají přednost před výchozí zásadou. Vlastní zásady běží v opačném pořadí, než ve kterém jste je vytvořili (od nejstarších po nejnovější). Jejich prioritu (pořadí spouštění) můžete změnit pomocí šipek nahoru a dolů. Zásada s PRIORITOU 0 se spustí jako první, následovaná zásadami s prioritou 1, 2 a tak dál.

Začátek stránky

Jak jde uživatelům umožnit spravovat jejich zprávy nevyžádané pošty uložené v karanténě?

Můžete nakonfigurovat oznámení spamu koncovým uživatelům pro výchozí zásadu filtrování obsahu celé společnosti nebo pro vlastní zásady filtrování obsahu, které se používají na domény. Tím, že povolíte zasílání zpráv upozorňujících na spam koncové uživatele, umožníte svým koncovým uživatelům, aby spravovali vlastní nevyžádané zprávy v karanténě sami.

Oznámení spamu koncovým uživatelům obsahuje seznam všech zpráv nevyžádané pošty uložených do karantény, které koncový uživatel obdržel během časového období, které nakonfigurujete (můžete zadat hodnotu od 1 do 15 dnů). Můžete taky nakonfigurovat jazyk, ve kterém je zpráva s oznámením napsaná. Po obdržení oznámení můžou koncoví uživatelé kliknutím přesunout nevyžádaný e-mail do svojí schránky, nebo nahlásit pro nevyžádaný e-mail, že se nejedná o spam. V takovém případě se e-mail odešle týmu společnosti Microsoft pro analýzu nevyžádané pošty.

 1. Vyberte zásadu filtrování obsahu, pro kterou chcete povolit oznámení spamu koncovým uživatelům (ve výchozím nastavení jsou zakázaná).

 2. V pravém podokně, kde se zobrazují souhrnné informace o vašich zásadách, klikněte na odkaz Konfigurovat oznámení spamu koncovým uživatelům.

 3. V následujícím dialogu můžete nakonfigurovat následující možnosti:

  1. Povolit oznámení spamu koncovým uživatelům:   Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete pro tuto zásadu zapnout oznamování spamu koncovým uživatelům. (Naopak, pokud je tato zásada povolená, můžete zrušením zaškrtnutí políčka zakázat pro tuto zásadu oznamování spamu koncovým uživatelům.)

  2. Odesílat oznámení spamu koncovým uživatelům každých (dní):   Určete, jak často se mají koncovým uživatelům odesílat oznámení o spamu. Ve výchozím nastavení jsou to 3 dny. Můžete určit interval od 1 do 15 dnů. Pokud zadáte třeba 7 dní, oznámení bude obsahovat seznam všech zpráv určených uživateli za posledních 7 dní, které byly místo toho odeslané do složky nevyžádané pošty v karanténě.

  3. Jazyk upozornění:   Pomocí rozevíracího seznamu vyberte jazyk, ve kterém mají být pro tuto zásadu psaná oznámení spamu koncovému uživateli.

 4. Klikněte na Uložit. V pravém podokně se zobrazuje souhrn vašich nastavení zásad filtrování obsahu včetně nastavení oznámení spamu koncovým uživatelům.

Začátek stránky

Co je třeba vědět o hromadné korespondenci a filtrování nevyžádané pošty

 • Příchozí e-maily:   Možná zjistíte, že některé hromadně rozesílané e-maily, jako třeba e-mailové zpravodaje, jejichž odběr jste si objednali, nebo různá oznámení od velkých firem nebo ze sociálních sítí, končí ve složce nevyžádané pošty. Pokud chcete, aby se vám tyhle zprávy doručovaly do složky doručené pošty, musíte jejich odesílatele přidat do svého seznamu bezpečných odesílatelů v Outlooku nebo Outlook Web Appu.

 • Odchozí e-maily:   Aby se zabránilo rozesílání nevyžádané pošty, monitoruje služba počet odchozích zpráv v rámci jednoho připojení, a když zjistí podezřelé počty, spojení přeruší. Limit pro počet odchozích zpráv odeslaných prostřednictvím EOP je dostatečně vysoký na to, aby se zajistilo, že normální e-mailová komunikace nebude považovaná za spam. Když chcete posílat zprávy velkým skupinám lidí nebo externím kontaktům, je nejlepší používat distribuční skupiny uložené ve sdíleném adresáři vaší organizace. Distribuční skupina se totiž považuje za jednoho příjemce. Pokud chcete posílat komerční hromadné e-mailové zprávy, doporučujeme místo odeslání odchozích zpráv prostřednictvím EOP použít pomocí jiného poskytovatele e-mailových služeb.

Jak funguje antivirová ochrana?

Služba Exchange Online Protection bojuje proti malwaru včetně virů a spywaru. Viry fungují tak, že infikují programy a data a šíří se počítačem a hledají programy, které by mohly nakazit. Spyware se říká škodlivému softwaru, který shromažďuje různé osobní informace, jako třeba přihlašovací údaje a osobní data, a odesílá je zpátky autorovi tohohle softwaru.

Služba EOP nabízí vícevrstvou ochranu proti malwaru, která zachytí veškerý známý malware, který se snaží dostat do vaší organizace nebo z ní.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×