Ochrana dokumentu heslem

Můžete pomoct zabránit neoprávněným uživatelům otevřít nebo upravit dokument, i když mají oprávnění ho otevřít.

Upozornění : Můžete pro dokument vytvořit heslo, zapsat si ho a udržovat ho na bezpečném místě. Pokud heslo ztratíte, dokument chráněný heslem nebudete moct otevřít ani k němu nebudete mít přístup. Maximální délka hesla v Excelu for Mac a Wordu for Mac je 15 znaků. Pokud sešit nebo dokument, který se chrání heslem, má heslo delší než patnáct znaků, nejde ho otevřít ve verzích Excelu nebo Wordu určených pro Windows. Pokud chcete otevřít soubor v Office for Mac, požádejte autora používajícího Windows, aby upravil délku hesla.

Word nešifruje data, která jsou v dokumentu skrytá. S dostatkem času a znalostí může uživatel upravit data v jakémkoli dokumentu, ke kterému má přístup. Pokud chcete pomoct zabránit úpravám dat a ochránit důvěrné informace, omezte přístup ke všem wordovým dokumentům, které takové informace obsahují, tak, že je uložíte na místa dostupná jenom autorizovaným uživatelům.

Udělejte některou z těchto věcí:

Požadování hesla pro otevření dokumentu

 1. Otevřete dokument, který chcete pomoct ochránit.

 2. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

 3. V části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Security (Zabezpečení)  Security Preferences button .

 4. Do pole Password to open (Heslo pro otevření) zadejte heslo a klikněte na OK.

 5. V dialogovém okně Confirm Password (Potvrzení hesla) zadejte heslo znova a klikněte na OK.

 6. Klikněte na Save (Uložit)  Tlačítko Uložit .

  Tip : Pokud chcete heslo odstranit, vyberte veškerý obsah v poli Password to open (Heslo pro otevření) a stiskněte DELETE.

Požadování, aby ostatní pro úpravu dokumentu zadali heslo

Můžete přidat heslo tak, aby jenom autorizovaní uživatelé mohli měnit dokument. Uživatelé, kteří nemají autorizaci měnit dokument, pořád můžou dokument otevřít a uložit ho pod jiným názvem souboru.

 1. Otevřete dokument, který chcete pomoct ochránit.

 2. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

 3. V části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Security (Zabezpečení)  Security Preferences button .

 4. Do pole Password to modify (Heslo pro úpravy) zadejte heslo a klikněte na OK.

 5. V dialogovém okně Confirm Password (Potvrzení hesla) zadejte heslo znova a klikněte na OK.

 6. Klikněte na Save (Uložit)  Tlačítko Uložit .

  Tip : Pokud chcete heslo odstranit, vyberte veškerý obsah v poli Password to modify (Heslo pro úpravy) a stiskněte DELETE.

Ochrana dokumentu během revize

Jako součást přípravy dokumentu na revizi můžete určit, že ostatní můžou měnit dokument jenom vkládáním komentářů, nebo vkládáním komentářů a sledovaných změn se značkami revize. Pro vyšší zabezpečení můžete zadat heslo, aby uživatelé nemohli tento typ ochrany odstranit.

 1. Otevřete dokument, který chcete pomoct ochránit.

 2. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Document (Dokument).

  Word Review tab, Protection group

 3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Ujistěte se, že se sledují všechny změny, abyste je pak mohli revidovat. Uživatelé nemůžou přijmout nebo odmítnout změny nebo vypnout sledování změn.

Klikněte na Tracked Changes (Sledované změny).

Povolení uživatelům vkládat komentáře

Klikněte na Comments (Komentáře).

Omezení změn formulářů tak, aby uživatelé mohli vyplnit pole, aniž by omylem změnili formulář samotný.

Klikněte na Forms (Formuláře).

Zabránění uživatelům provádět změny

Klikněte na Read only (Jen pro čtení).

Změna hesla dokumentu

 1. Otevřete dokument, pro který chcete změnit heslo.

 2. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

 3. V části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Security (Zabezpečení)  Security Preferences button .

 4. Vyberte veškerý obsah pole Password to open (Heslo pro otevření) nebo Password to modify (Heslo pro úpravy).

 5. Zadejte nové heslo a klikněte na OK.

 6. V dialogovém okně Confirm Password (Potvrzení hesla) zadejte heslo znova a klikněte na OK.

 7. Klikněte na Save (Uložit)  Tlačítko Uložit .

  Tip : Pokud chcete heslo odstranit, vyberte veškerý obsah v poli Password to open (Heslo pro otevření) nebo Password to modify (Heslo pro úpravy) a stiskněte DELETE.

Viz taky

Pomozte ochránit svoje soukromí

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×