Obrazec Rozhraní

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Rozhraní Rozhraní obrazce ikonu - Lupa Ikona obrazce Interface – pole určuje operace externě viditelné třídy, součásti, balíčku nebo jiný prvek bez zadání interní.

Rozhraní obsahuje operace, ale neobsahuje atributy, stavy ani přidružení. Rozhraní může být znázorněno dvěma způsoby:

  • Jako obrazec třídy s <<rozhraním>> stereotypu připojeným k prvku, který je podporuje pomocí vztahu Realizuje.

  • Kroužkem připojeným k podporujícímu prvku plnou čarou.

(vztah Realizuje: Vztah, který znamená, že klient, od nějž šipka směřuje, podporuje nebo dědí všechny operace od poskytovatele, k němuž šipka směřuje.)

Vztahy Realizuje používejte mezi třídou (jako poskytovatel) a jejím rozhraním (kdy rozhraní představuje obrazec Třída s <<rozhraním>> stereotypu) nebo mezi implementační třídou (jako poskytovatel) a typem.

Změna obrazce zobrazovaného pro rozhraní

Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec Rozhraní, klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce a klepněte na příkaz Zobrazit jako rozhraní typu Třída nebo Zobrazit jako rozhraní typu Lupa.

Pojmenování obrazce rozhraní a přidání dalších hodnot vlastností

Poklepáním na ikonu znázorňující prvek ve stromové zobrazení nebo na obrazec znázorňující daný prvek v diagramu otevřete dialogové okno vlastností UML daného prvku.

Tip : Hodnoty vlastnosti, které se zobrazují u obrazce v diagramu, je možné ovládat tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na daný obrazec a potom klepnete na příkaz Možnosti zobrazení obrazce. V dialogovém okně Možnosti zobrazení obrazce UML zaškrtněte políčka u hodnot vlastností, které chcete zobrazit. U hodnot, které chcete skrýt, zaškrtnutí zrušte.

Zobrazení a skrytí hodnot vlastností, které jsou u obrazce rozhraní

Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec, klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce a zaškrtněte políčka u hodnot vlastností, které chcete zobrazit. U hodnot, které chcete skrýt, zaškrtnutí zrušte.

Přechod na další zobrazení rozhraní

Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec, klepněte na příkaz Zobrazení, vyberte požadované zobrazení a klepněte na tlačítko OK.

Zobrazení v zobrazení vztahů mezi rozhraní a dalších prvků

Klepněte na obrazec Rozhraní pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Zobrazit vztahy.

Změna velikosti na kroužek na konci lineární obrazec rozhraní

Vyberte obrazec a potom přetáhněte ovládací úchyt Ovládací úchyt .

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×