Obrazec Instance komponenty

V diagramech komponent a nasazení představuje komponenta (součást) distribuovatelnou jednotku implementace v systému. Komponenta může například představovat fyzický modul kódu (zdrojový, binární nebo spustitelný) nebo obchodní dokument v lidském systému.

V diagramu nasazení představuje instance komponenty Component Instance shape icon jednotku implementace, která má za běhu vlastní identitu a může obsahovat objekty. Komponenta může být obsažena v instanci Uzel.

Pojmenování obrazce Instance komponenty, volba komponenty, jejíž je instancí, a přidání dalších hodnot vlastností

Poklepáním na ikonu znázorňující prvek ve UzelStromové zobrazení nebo na obrazec znázorňující daný prvek v diagramu otevřete dialogové okno vlastností UML daného prvku.

Tip

Chcete-li určit, které hodnoty vlastností mají být u obrazce v diagramu zobrazeny, klepněte pravým tlačítkem myši na daný obrazec a potom klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce. V dialogovém okně Možnosti zobrazení obrazce UML zaškrtněte políčka u hodnot vlastností, které chcete zobrazit. U hodnot, které chcete skrýt, zaškrtnutí políček zrušte.

Řízení zobrazování hodnot vlastností u obrazce Instance komponenty

Klepněte na obrazec pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce a zaškrtněte políčka u hodnot vlastností, které chcete zobrazit. U hodnot, které chcete skrýt, zaškrtnutí políček zrušte.

Skrytí názvu komponenty, jejíž instancí je daná instance komponenty

Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec Instance komponenty, klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce a zrušte zaškrtnutí políčka Název komponenty.

Vytvoření diagramu vlastněného obrazcem Instance komponenty

Klepněte na obrazec pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Diagramy, klepněte na tlačítko Nový, zvolte požadovaný typ diagramu a potom klepněte na tlačítko OK.

Přechod k jiným zobrazením obrazce Instance komponenty

Klepněte na obrazec pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Zobrazení, vyberte požadované zobrazení a potom klepněte na tlačítko OK.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×