Obrazce IV: Promluvme si o umístění textu

Přehled

Ikona nástroje Blok textu

Pochopte problematiku umístění textu v aplikaci Microsoft Office Visio 2007. V tomto kurzu, který je čtvrtým v řadě kurzů týkajících se obrazců, poznáte tuto skrytou funkci a odhalíte některá dřívější tajemství týkající se textu aplikace Visio.

Nemáte ještě systém Office 2007? Můžete si stáhnout 60denní bezplatnou zkušební verzi nebo systém rovnou zakoupit.

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

 • Rozpoznat blok textu obrazce

 • Umístit text na obrazec nebo do jeho blízkosti pomocí nástroje Blok textu

 • Změnit velikost textu obrazce a otočit jej

 • Umístit text na křivku

 • Uvědomit si omezení při umísťování a uspořádávání textu v aplikaci Visio

Tento kurz obsahuje:

 • Jednu lekci určenou pro práci vlastním tempem a jedno praktické cvičení pro bezprostřední zkušenost. Praktické cvičení vyžaduje aplikaci Visio 2007.

 • Krátký test na konci každé lekce. Testy nejsou hodnoceny.

 • Karta Rychlá reference, kterou si můžete po kurzu odnést s sebou.

Přidali jste k obrazci text, ale něco není tak úplně ono. Možná, že text je nad obrazcem místo pod ním. Nebo jím prochází spojnice a vy jej chcete umístit nad ní.

Zvedněte tedy pravou ruku a opakujte: Nemusím se smířit s výchozí pozicí textu aplikace Visio.

Jak mám ale provést změnu pozice textu obrazce? A co další tajemství, jako je umístění textu na křivku nebo omezení textu obrysy obrazce?

Chcete-li se dozvědět o tomto kurzu více informací, přečtěte si text v částech Cíle a O kurzu nebo se podívejte na obsah. Poté můžete kliknutím na tlačítko Další začít první lekci.

Vše o bloku textu

Text obrazce, přes který procházejí čáry

Základní síťový diagram.

Zde je diagram obsahující server se spojnicemi vedoucími k dalším počítačům.

Všimněte si pozice slova server. U tohoto obrazce je výchozí pozice textu pod samotným obrazcem.

Co však dělat v případě, že chcete danou pozici textu změnit? Můžete například slovo server přesunout tak, aby bylo nad obrazcem, nikoli pod ním?

Ano, text přidružený k obrazci je možné přemístit. Ale dříve než si ukážeme jak, vysvětlíme si, co je to blok textu obrazce.

Úvodní informace o bloku textu

Blok textu pro obrazec

Blok textu pro tento obrazec serveru.

Blok textu je oblast textu přidružená k obrazci. Jedná se o samostatnou část obrazce, která je však k obrazci připojena. Je to jako malý popisek, který je vždy přilepen k obrazci. Přesunete-li obrazec, přesune se s ním i blok textu.

Ukázka bloku textu je znázorněna zde. Je vybrán blok textu obrazce, nikoli celý obrazec.

Jak lze vybrat pouze blok textu? Slouží k tomu speciální nástroj označený jako Blok textu. Pomocí tohoto nástroje lze vybrat blok textu obrazce a manipulovat s ním. Blok textu můžete přesouvat, otáčet jej, měnit jeho velikost a tak dále. A i po provedení všech těchto akcí zůstane blok textu připojen k obrazci.

Na další stránce bude vysvětleno, jak je možné nástroj Blok textu používat.

Nástroj Blok textu

[Untitled] Pohyb ukazatele

Tato animace znázorňuje, jak lze přesouvat a otáčet blok textu a měnit jeho velikost.

Před manipulací s blokem textu je nutné nejdříve vybrat nástroj Blok textu Obrázek tlačítka . Pomocí tohoto nástroje potom můžete blok textu přesouvat, měnit jeho velikost, a dokonce jej otáčet.

Kliknutím na odkaz Přehrát v levé části zobrazíte animaci týkající se použití nástroje Blok textu. Věnujte pečlivou pozornost následujícím informacím:

 • Všimněte si poměrně nenápadného umístění nástroje Blok textu. Je nutné kliknout na malou šipku vedle tlačítka Text Tlačítko nástroje Text a potom na tlačítko Blok textu Obrázek tlačítka .

 • Všimněte si, že pokud se ukazatel myši nachází na textu, má tvar dvojitého obdélníku Ukazatel ve tvaru dvojitého obdélníku . Tím je vizuálně znázorněno, že je možné blok textu přesouvat.

 • Všimněte si, že pokud se vrátíte k používání nástroje Ukazatel Obrázek tlačítka , bude text a k němu přidružený blok textu přesouván spolu s obrazcem.

 • Všimněte si, že pomocí ukazatele lze měnit velikost bloků textu a otáčet je a že je tento proces shodný se změnou velikosti a otáčením běžných obrazců.

Nezapomeňte

Ukazatel přesouvající se z nástroje Text k nástroji Ukazatel

Po skončení práce klikněte na tlačítko Ukazatel, abyste mohli pokračovat ve výběru položek.

Jak jste mohli vidět na konci animace na předchozí stránce, uživatel přepnul zpět na standardní nástroj Text Tlačítko nástroje Text a poté ještě na nástroj Ukazatel Obrázek tlačítka . Tyto dvě důležité akce nesmíte po skončení práce s nástrojem Blok textu zapomenout udělat.

Proč? Přestože je nástroj Blok textu užitečný, nebudete jej pravděpodobně používat tak často jako standardní nástroj Text. A dále není vhodné ponechávat aktivní nástroj Text, protože pomocí něj je možné pouze vytvářet text. Nelze pomocí něj nic vybírat.

Stačí si zapamatovat, že je třeba vrátit se zpět k nástroji Text Tlačítko nástroje Text a potom k nástroji Ukazatel Obrázek tlačítka , a neocitnete se ve slepé uličce.

Tajemství č. 1: Text na křivce

Několik bloků textu uspořádaných a otočených tak, aby napodobily křivku

Text je možné přibližně umístit tak, aby sledoval křivku, a to pomocí samostatných obrazců obsahujících pouze text pro každé slovo.

Mnoho lidí se ptá, zda je možné v aplikaci Visio umístit text na křivku.

Jak jste se právě dozvěděli, text týkající se obrazce je umístěn v bloku textu. Klíčovým slovem tohoto výrazu je slovo blok, což je pravoúhlá oblast určující místo pro text. Základnu bloku bohužel není možné tvarovat do křivky.

Tím, že je text vždy umístěn do bloků, není umístění souvislého textu na křivku v aplikaci Visio jednoduchou úlohou, kterou by bylo možné provést rychle. Při troše námahy se však požadovanému výsledku můžete přiblížit.

Stačí vytvořit pro každé slovo samostatný obrazec obsahující pouze text a potom každé slovo pootočit tak, aby výsledný text sledoval požadovanou křivku. V případě, že jsou některá slova příliš dlouhá, je třeba upravit křivku nebo vytvořit samostatné obrazce obsahující pouze text pro každé písmeno v daném slově.

Tajemství č. 2: Text a obrazce, které nejsou pravoúhlé

Text přetékající mimo obrazce

Jak může text přetéci mimo obrazce.

Zde je další tajemství, které je třeba odhalit. Může být text omezen obrazcem, jehož tvar není pravoúhlý? Může být například automaticky omezen kruhem nebo kosočtvercem?

Tak trochu. Text může být těmito obrazci omezen, ale není to prováděno automaticky. Je nutné provést další ruční postupy, například změnit velikost bloku textu, nebo třeba zmenšit text či zvětšit samotný obrazec.

A podobně jako na předchozí stránce platí, že pokud je obrazec oblý (například kruh nebo ovál), nelze text ohýbat podél příslušných křivek.

Tajemství č. 3: Změna velikosti textu při změně velikosti obrazce

Zvětšující se obrazec s textem stále stejně malým

Text obrazce se ve výchozím nastavení při zvětšování obrazce nezvětšuje.

Další častou otázkou je, zda je možné měnit velikost textu současně se změnou velikosti obrazce. Ve výchozím nastavení nikoli.

Například na tomto obrázku si všimněte, že přestože se obrazec zvětšuje, velikost textu nikoli. K dispozici je pouze více místa, takže je v textu odstraněno několik konců řádků.

Pokud si však dáte trochu práce, můžete toho u některých obrazců docílit. U obrazce, jehož velikost chcete měnit, je nutné upravit tabulku ShapeSheet. Co je to tabulka ShapeSheet?

Tabulka ShapeSheet je tabulka, ve které jsou uloženy informace o obrazci. Tabulka ShapeSheet obsahuje informace například o výšce, šířce, úhlu, barvě a dalších atributech, které určují vzhled a chování obrazce. Tabulka ShapeSheet existuje ke každému obrazci a pokud ji nepatrně upravíte, můžete dosáhnout toho, že se při zvětšování či zmenšování obrazce bude odpovídajícím způsobem měnit velikost jeho textu.

Postup vám ukážeme v následující praktické části.

Praktická část

Nyní si můžete v praxi vyzkoušet, co jste se naučili. Praktická část v aplikaci Visio

Nyní nastal čas procvičit si práci s bloky textu v praktickém cvičení.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na tlačítko Praktická část v aplikaci Visio se do vašeho počítače stáhne cvičný dokument a otevře se v aplikaci Visio. Zobrazí se také samostatné okno s pokyny pro praktické cvičení.

Poznámka:     Toto praktické cvičení se vám podaří stáhnout pouze v případě, že je v počítači nainstalována aplikace Visio 2007.

Velikost ke stažení: 55 kB (<1 min. při 56 kb/s)

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.

Který z následujících nástrojů použijete k přesouvání textu obrazce?

Nástroj Text Tlačítko nástroje Text .

To není správně. Nástroj Text se výborně hodí k přidávání textu nebo jeho úpravám. Lze pomocí něj také vytvářet obrazce obsahující pouze text, ale není určen k přesouvání textu obrazce. Zkuste to prosím znovu.

Nástroj Blok textu Obrázek tlačítka .

Správně. To je ten správný nástroj, který je třeba použít.

Nástroj Ukazatel Obrázek tlačítka .

Bohužel ne. Nástroj Ukazatel slouží k přesouvání obrazce a bloku textu přidruženého k tomuto obrazci. Pomocí tohoto nástroje nelze vybírat a přesouvat pouze text. Zkuste to prosím znovu.

Nástroj Změnit směr textu Obrázek tlačítka .

Bohužel ne. Tento nástroj změní směr textu tak, aby byl text orientován svisle nebo vodorovně. Zkuste to prosím znovu.

Co to znamená, změní-li se tvar ukazatele na tento Ukazatel ve tvaru dvojitého obdélníku ?

Můžete přesouvat text, nikoli však obrazec.

Správně. Tato nepatrná změna ukazatele je známkou toho, že můžete přesouvat blok textu obrazce.

Můžete přesouvat obrazec, nikoli však text.

Ne, to není správně. Obrazec by se v tomto případě nepřesunul. Zkuste to prosím znovu.

Můžete přesouvat blok textu a s ním se přesune obrazec.

To není správně. Jestliže přesouváte pouze blok textu obrazce, nebude s ním nikdy přesunut obrazec, který mu odpovídá. Zkuste to prosím znovu.

Můžete přesouvat obrazec a s ním se přesune blok textu.

To není správně. Ačkoli se bloky textu vždy přesouvají s odpovídajícími obrazci, v případě takovéto změny ukazatele to neplatí.

Jakým způsobem lze umístit text na křivku?

Kliknete na křivku a začnete zadávat text.

Bohužel ne. Při provedení této akce by byl text opravdu přidán na čáru, ale na rovnou, nikoli na zakřivenou. Zkuste to prosím znovu.

Nejdříve vyberete nástroj Text Tlačítko nástroje Text a potom kliknete na křivku.

Ne, to bohužel není správně. Zkuste to prosím znovu.

Dvakrát kliknete na čáru a začnete zadávat text.

To není správně. Při provedení této akce byste mohli upravovat text u čáry, ale daný text by se podél této čáry nezakřivil. Zůstal by rovný.

Vytvoříte pro každé slovo obrazec obsahující pouze text a každý obrazec pootočíte.

Správně, tímto způsobem lze umístit text na křivku. Tip: Dané obrazce obsahující pouze text je vhodné seskupit s křivkou a tím zajistit, aby se při přesunutí křivky přesunul i text.

Označte postup uvedený v praktickém cvičení, pomocí něhož lze obrazec nakonfigurovat tak, aby se při změně jeho velikosti měnila zároveň i velikost textu.

Kliknete na úchyt výběru Obrázek úchytu výběru a přetáhnete jej.

To není správně. Očekávali byste, že k takovému chování dochází ve výchozím nastavení, ale není to pravda. Zkuste to prosím znovu.

Seskupíte obrazec s jiným obrazcem.

To není správně. Seskupením obrazců nezměníte skutečnost, že se velikost textu nebude měnit spolu s obrazcem. Zkuste to prosím znovu.

Změníte velikost obrazce pomocí nástroje Blok textu.

To není správně. Pomocí nástroje Blok textu lze bloky textu obrazců přesouvat, otáčet a měnit jejich velikost, ale při jeho použití nedochází automaticky ke změně velikosti textu podle velikosti obrazce. Zkuste to prosím znovu.

Upravíte tabulku ShapeSheet.

Správně. Vyberete obrazec a kliknete na příkaz Zobrazit tabulku ShapeSheet v nabídce Okno. Do buňky Size (Velikost) v části Character (Znak) zadáte vzorec. Například zadáním vzorce HEIGHT/5 dosáhnete toho, že bude velikost textu vždy odpovídat jedné pětině výšky obrazce.

Váš názor

Karta Rychlá reference

Umísťování, vrstvení a seskupování obrazců

Přesunutí, změna velikosti či otočení bloku textu

 1. Tento obsah je uvnitř odstavce. Klikněte na malou šipku vpravo od tlačítka Text Tlačítko nástroje Text .

 2. Klikněte na tlačítko Blok textu Obrázek tlačítka .

 3. Umístěte ukazatel myši na obrazec tak, aby se jeho tvar změnil na dvojitý obdélník Ukazatel ve tvaru dvojitého obdélníku .

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li blok textu přesunout, jednoduše jej přetáhněte.

  • Chcete-li změnit velikost bloku textu, klikněte na úchyt výběru Obrázek úchytu výběru a přetáhněte jej.

  • Chcete-li blok textu otočit, klikněte na úchyt pro otáčení Obrázek úchytu a přetáhněte jej.

Návrat k nástroji Text a následně k nástroji Ukazatel

 1. Jedná se pouze o seznam. Klikněte na šipku vpravo od tlačítka Blok textu Obrázek tlačítka .

 2. Klikněte na tlačítko Text Tlačítko nástroje Text .

 3. Klikněte na tlačítko Ukazatel Obrázek tlačítka .

Současná změna velikosti obrazce i příslušného textu

Tento odstavec následuje za seznamem. Ke každému obrazci existuje tabulka ShapeSheet a pokud tuto tabulku trochu upravíte, bude se velikost textu měnit relativně k velikosti daného obrazce.

 1. Zkontrolujte, zda je na panelu nástrojů Standardní vybrán nástroj Ukazatel Obrázek tlačítka .

 2. Nyní klikněte na obrazec.

 3. Zkontrolujte, zda je stále vybrán požadovaný obrazec, a potom klikněte na příkaz Zobrazit tabulku ShapeSheet v nabídce Okno.

  Okna aplikace Visio se rozdělí.

 4. Najděte okno s názvem Výkres:Další:List.1 Obrazec.

 5. Ve stejném okně vyhledejte část Character (Znak). Vypadá takto:

  Pole Character (s nulovou hodnotou), pole Font (s hodnotou 4), pole Size (s hodnotou 12 pt)

 6. Odstraňte obsah buňky Size (Velikost) a zadejte do ní vzorec HEIGHT/5.

  Až skončíte, měla by buňka vypadat takto:

  Pole Character (s nulovou hodnotou), pole Font (s hodnotou 4), pole Size (s hodnotou HEIGHT/5)

  Tento vzorec vždy nastaví velikost textu pro obrazec na jednu pětinu výšky obrazce. Chcete-li, aby velikost textu odpovídala například polovině výšky obrazce, změňte hodnotu 5 na hodnotu 2.

 7. Zavřete tabulku ShapeSheet.

  Poznámka:    Vzhledem k tomu, že v okně tabulky ShapeSheet některých předem vytvořených obrazců není část Character k dispozici, nebude toto řešení fungovat u všech obrazců.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×