Obrázky v Power View

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pomocí obrázků můžete zvýšit vizuální působivost listů Power View v Excelu nebo zobrazení Power View v SharePointu. Můžete:

 • Přidáte statické obrázky jako pozadí, například vodoznak, nebo jako prvek návrhu, například logo společnosti.

 • Přidání obrázků s vazbou na data , které jsou propojené s daty, který zobrazujete v sestavě.

List Power View s obrázkem pozadí
Obrázky sportovních disciplín filtrují sportovní akce v kontejneru dlaždic. Obrázky vlajek v průřezu filtrují celý list.

V tomto článku

Přidání statických obrázků do Power View

Přidání obrázku na pozadí

Přidání obrázku

Použití obrázků s vazbou na data v Power View

Obrázky jako karty v kontejneru dlaždic

Obrázky na kartě

Obrázky jako hodnota v průřezu

Nastavení vlastností obrázků v doplňku Power Pivot k použití v Power View

Nastavení výchozího obrázku v Powerpivotu

Ovládání pořadí řazení

Zdroje pro obrázky s vazbou na data

Obrázky na externím webu

Obrázky uložené v datovém modelu

Obrázky v Sharepointové složce

Přidání statických obrázků do Power View

Obrázky a obrázky na pozadí můžete přidávat kvůli designu nebo přehlednosti. Neopakují se automaticky na každém listu nebo zobrazení sešitu nebo sestavy. Pro každý list nebo zobrazení je možné použít jiné obrázky, ale můžete je používat i opakovaně.

Přidání obrázku pozadí

 1. Jestliže jste v Excelu, přesvědčte se, že jste na listu Power View. Pokud ne, klikněte na Vložení > Power View.

 2. Na kartě Power View klikněte ve skupině Obrázek pozadí na Nastavit obrázek.

  Umístění obrázku můžete nastavit pomocí příkazů Roztáhnout, Dlaždice nebo Na střed.

 3. Nastavte průhlednost. Čím vyšší procento zvolíte, tím bude obrázek průhlednější (a méně viditelný).

Přidání obrázku

 1. Na listu Power View s prázdnou plochou klikněte na kartu Power View > Vložení > Obrázek.

 2. Přejděte k obrázku a klikněte na Otevřít.

 3. Po vložení obrázku na list můžete:

  • Přesunout ho: Obrázek vyberte a pak najeďte myší na jeho okraj, dokud se ukazatel nezmění na symbol ukazující ruky.

   Ukazatel ve tvaru ruky v Power View

  • Změnit jeho velikost: Obrázek vyberte a pak najeďte myší na úchyty pro změnu velikosti uprostřed a na koncích jeho okrajů, dokud se ukazatel nezmění na symbol oboustranné šipky.

   Ukazatel ve tvaru oboustranné šipky v Power View

Začátek stránky

Použití obrázků s vazbou na data v Power View

Obrázky s vazbou na data jsou součástí dat ve vašem datovém modelu. Můžete mít například fotky zaměstnanců vaší společnosti nebo vašich produktů.

Tyto obrázky můžete v Power View použít různými způsoby, díky kterým bude vaše sestava přehlednější a poutavější:

Budete muset Nastavení vlastností v Powerpivotu , můžete obrázky v Power View. Obrázky s vazbou na data může být interní nebo externí do datového modelu. Jejich zdrojové záleží na tom, jak je můžete používat.

Obrázky jako karty v kontejneru dlaždic

Kontejner dlaždic s obrázky sportovních disciplín v Power View
Obrázky sportovních disciplín – v tomto případě rychlobruslení – filtrují pruhový graf v tomto kontejneru dlaždic.

Dlaždice v Power View jsou kontejnery s dynamické navigační pruh. Dlaždice act jako filtry – filtrují obsah uvnitř dlaždici a hodnota vybraná v pruhu karet. Obrázky proveďte skvělé karty v dlaždice.

 1. Na listu nebo v zobrazení Power View vytvořte požadovanou vizualizaci dlaždice.

 2. Přetáhněte pole obrázku do pole Uspořádat dlaždice podle.

Power View vytvoří dlaždice s obrázky v pruhu karet.

Můžete provést řadu dalších s dlaždicemi. Přečtěte si informace o dlaždicích v Power View.

Obrázky na kartě

Karty s obrázky vlajek v Power View
Na těchto kartách je obrázek vlajky a počet medailí příslušné země.
 1. Na listu Power View přidejte pole, která má karta obsahovat.

 2. Na kartě Návrh klikněte na Tabulka > Karta.

Power View uspořádá pole ve stejném pořadí, v jakém jsou v poli Pole, se dvěma výjimkami:

 • Výchozí pole je zobrazené jako záhlaví.

 • Výchozí obrázek je větší a je zobrazený výrazněji.

Přečtěte si o kartách v Power View.

Obrázky jako hodnota v průřezu

Průřez s obrázky filtruje jiné vizualizace v Power View
V průřezu na levé straně fungují obrázky různých sportovních disciplín jako filtry. Průřez filtruje všechny vizualizace na tomto listu na krasobruslení.
 1. Na listu nebo v zobrazení Power View klikněte na prázdnou plochu.

 2. V seznamu polí zaškrtněte políčko u pole obsahujícího obrázky.

 3. Power View vytvoří tabulku s těmito obrázky.

 4. Na kartě Návrh vyberte Průřez.

  Tip:  Pokud je tlačítko Průřez šedé, ověřte, jestli nemáte v tabulce víc polí. Průřez jde vytvořit jenom z tabulky obsahující jedno pole.

 5. Když teď kliknete na obrázky v průřezu, list vyfiltruje jenom hodnoty spojené s daným obrázkem.

Přečtěte si o průřezech v Power View.

Začátek stránky

Nastavení vlastností obrázků v Power Pivot k použití v Power View

Nastavení výchozího obrázku v Power Pivot

Pokud máte data v Excelu, můžete v Power Pivot nastavit výchozí obrázek. Výchozí obrázky jsou po přidání na kartu větší a výrazněji umístěné. Obrázky (nebo odkazy na obrázky), které chcete nastavit jako výchozí, musí být v tabulce, ve které budou jedinečné – to znamená, že každý řádek obsahuje jiný obrázek.

 1. V Excelu na kartě Power Pivot klikněte na Spravovat datový model.

  Není dostupná karta Power Pivot ? Povolte Power Pivot.

 2. Klikněte na Rozšířené > Chování tabulky.

 3. Nastavte Identifikátor řádku – například sloupec, který obsahuje jedinečný identifikátor. Hodnoty ve sloupci Identifikátor řádku musí být jedinečné.

 4. Nastavte Výchozí obrázek na název sloupce obrázku.

Tip:  Pokud nastavíte taky Výchozí popisek, objeví se pod obrázkem v kontejneru dlaždic.

Přečtěte si o konfiguraci vlastností chování tabulky pro sestavy Power View.

Ovládání pořadí řazení

Další výhodou nastavení výchozího obrázku je to, že můžete ovládat pořadí řazení obrázků. Ve výchozím nastavení jsou obrázky v průřezech a na dlaždicích řazené podle názvu souboru obrázku. Pokud ale označíte obrázek jako výchozí, bude řazený podle sloupce Identifikátor řádku. Pokud jiný sloupec označíte jako sloupec Výchozí popisek, budou obrázky řazené podle hodnot v tomto sloupci.

Pokud máte data v Excelu a obrázky jsou v tabulce, ve které nejsou řádky jedinečné, můžete i tak nastavit pořadí řazení na jiné pole.

 1. Na kartě Power Pivot klikněte na Spravovat datový model.

  Není dostupná karta Power Pivot ? Povolte Power Pivot.

 2. Klikněte na sloupec obsahující obrázky nebo adresy URL obrázků.

 3. Na kartě Domů klikněte na Seřadit podle sloupce.

 4. Sloupec s obrázky je v rámečku Seřadit.

 5. V rámečku Podle vyberte název sloupce, podle kterého chcete obrázky seřadit.

 6. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Zdroje pro obrázky s vazbou na data

Obrázky v sestavě Power View můžou pocházet z několika zdrojů. Můžou být:

Obrázky na externím webu

Pokud jsou obrázky na externím webu, Power View k nim přistupuje anonymně, a z toho důvodu musí být k obrázkům povolený anonymní přístup. Proto i když má uživatel sestavy oprávnění k prohlížení obrázků, obrázky se přesto nemusí zobrazit.

Postup pro obrázky na externím webu funguje taky pro obrázky na SharePointu, samozřejmě s tou výjimkou, že namísto adresy URL externího webu je použitá adresa URL sharepointového webu.

Řekněme, že máte přístup k sadě obrázků na externím webu a v Excelu máte v tabulce sloupec obsahující názvy obrázků. Nejpraktičtějším způsobem práce s odkazy na obrázky je vytvořit počítaný sloupec k přenesení názvu obrázku a adresy URL umístění obrázků na externí web.

 1. Zkopírujte adresu URL na externí web.

 2. V Excelu na kartě Power Pivot klikněte na Spravovat datový model.

  Není dostupná karta Power Pivot ? Povolte Power Pivot.

 3. Klikněte na prázdnou buňku ve sloupci Přidat sloupec a zadejte znaménko rovná se (=), adresu URL v uvozovkách ("") a název sloupce obrázků v hranatých závorkách ([]). Například:

  = "http://contoso.com/images" & [Sloupecnazvuobrazku]

 4. Power Pivot vyplní všechny buňky ve sloupci adresami URL a názvem obrázku.

 5. Klikněte na záhlaví sloupce, klikněte pravým tlačítkem myši, klikněte na Přejmenovat sloupec a pojmenujte sloupec nějakým popisným názvem.

 6. Pokud chcete ověřit, že tento postup funguje, zkopírujte jednu z hodnot a vložte ji do adresního řádku v prohlížeči. Měl by se zobrazit obrázek.

Poznámka: Externí obrázky nejde zobrazit na listech Power View v Office 365. Obrázky je potřeba uložit do tabulky v datovém modelu.

Obrázky uložené v datovém modelu

Umístění obrázků do datového modelu přináší následující výhody:

 • Sešit je celistvý. Můžete ho uložit offline a obrázky budou pořád vidět.

 • Obrázky se zobrazí na listech Power View v Office 365.

Obrázky musí být ve sloupci s datovým typem Binární. V Power Pivot se obrázky nezobrazí, všechna pole ve sloupci obsahují jenom text „Binární data“. Po přidání pole do Power View se ale obrázky objeví.

Důležité informace: Obrázky v binární sloupci viditelné pouze v seznamu polí v Power View pokud podkladové tabulky jako identifikátor řádku zvolte sloupec. Přečtěte si o konfiguraci vlastností chování tabulky pro sestavy Power View.

Pokud máte přístup k serveru SQL Server, můžete přenést obrázky do SQL serveru a nahrajte je na modelu. Přečtěte si tento příspěvek, blogu Microsoft Přidání obrázků pomocí Power Pivotu: vizualizace olympijských her pomocí nástroje Power View v Excelu 2013, další informace.

Poznámka:  Power View nepodporuje objekty OLE jako obrázky.

To znamená, že do modelu nejde importovat obrázky z Accessu, protože Access obrázky ukládá jako objekty OLE.

Obrázky v sharepointové složce

Pokud používáte Power View v SharePointu (ne Power View v Excelu), můžete vytvořit propojení k obrázkům v sharepointové složce stejně, jako když jsou uložené na externím webu.

Poznámka: V Excelu na počítači se obrázky uložené na sharepointovém webu můžou zobrazit na listech Power View jenom v případě, že je k nim povolený anonymní přístup, což u mnoha konfigurací SharePointu není. Proto i když máte vy a uživatelé vašeho sešitu oprávnění k zobrazení obrázků přímo na sharepointovém webu, v Power View v Excelu se obrázky nemusí zobrazit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×