Obnovení záznamu klienta v aplikaci Business Contact Manager

Odstraněný Záznam klienta je možné Obnovit přetažením ze složky Složka Odstraněná pošta do složky Klienti. Jestliže obnovíte odstraněný záznam klienta, aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obnoví všechny informace záznamu včetně ObnovitPoložka historie propojených s tímto záznamem.

Poznámka : Odstraněné položky jsou uloženy ve složce Odstraněná pošta, dokud ji nevyprázdníte. Ve složce Odstraněná pošta se však neuchovávají propojené položky, které byly odstraněny nezávisle na Klient, včetně ObnovitPoložka historie. Je-li složka Odstraněná poštaVlastník databáze vyprázdněna, všechny položky, které byly ve složce, jsou trvale odstraněny. Pokud však položky propojené se záznamy existují jinde jako soubory nebo události aplikace Outlook, Úkol nebo e-mailové zprávy, je možné k nim získat přístup a na přání je propojit s jinými záznamy. Zápis o telefonním hovoru a Obchodní poznámka jsou zvláštní případy, které existují, jen když jsou propojeny se záznamy. Jsou-li tedy záznamy, s kterými byly propojeny, trvale odstraněny, tyto položky nelze obnovit.

Obnovení záznamu klienta ze složky Odstraněná pošta

  1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Seznam složek a otevřete Navigační podokno.

  2. Klepnutím na znaménko plus rozbalte složku Business Contact Manager a potom klepněte na položku Odstraněná pošta.

  3. Ve složce Odstraněná pošta klepněte na klienta, kterého chcete obnovit, a přetáhněte jej do složky Klienti v podokně Seznam složek.

    Poznámka : Položky historie a záznamy, které jsou propojeny s odstraněným záznamem klienta, se ve složce Odstraněná pošta nezobrazují jako samostatné položky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×