Obnovení odstraněných položek v aplikaci Business Contact Manager

Poznámka : Toto téma se týká pouze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007. Informace o obnovení odstraněných položek aplikace Outlook, jako jsou e-mailové zprávy, úkoly a události, naleznete v tématu Vyprázdnění složky Odstraněná pošta v nápovědě k aplikaci Outlook.

Odstraněnou Položka historie komunikace lze Obnovit přetažením ze Složka Odstraněná pošta aplikace Business Contact Manager do Složka Historie komunikace. Chcete-li obnovit položku historie komunikace propojenou s odstraněným Záznam, je nutné nejdříve obnovit záznam aplikace Business Contact Manager.

Další informace o položkách historie komunikace naleznete v tématu Historie komunikace v aplikaci Business Contact Manager.

Odstraněné položky jsou ve složce Odstraněné položky aplikace Business Contact Manager uloženy tak dlouho, dokud není vyprázdněna. Po vyprázdnění složky Odstraněné položkyVlastník databáze jsou všechny položky ze složky trvale odstraněny. Pokud však položky historie komunikace propojené se záznamy existují na jiném místě jako soubory nebo schůzky, Úkol či e-mailové zprávy aplikace Outlook, lze k nim získat přístup a v případě potřeby je propojit s jinými záznamy. Zvláštním případem jsou Zápis o telefonním hovoru a Obchodní poznámka, které existují, pouze pokud jsou propojeny se záznamy. Tyto položky proto nelze po trvalém odstranění záznamů, s nimiž byly propojeny, obnovit.

Obnovení odstraněné položky ze složky Odstraněné položky aplikace Business Contact Manager

 1. Klepněte v nabídce Přejít na příkaz Seznam složek a klepnutím otevřete Navigační podokno.

 2. Pod položkou Business Contact Manager klepněte na položku Odstraněná pošta.

 3. V seznamu Odstraněná pošta klepněte na položku, kterou chcete obnovit, a přetáhněte ji do složky Historie komunikace v podokně Seznam složek.

Obnovení položky propojené s odstraněným záznamem

 1. Klepněte v nabídce Přejít na příkaz Seznam složek a klepnutím otevřete Navigační podokno.

 2. Pod položkou Business Contact Manager klepněte na položku Odstraněná pošta.

 3. V seznamu Odstraněná pošta přetáhněte záznam, který chcete obnovit, do odpovídající složky v podokně Seznam složek.

 4. Propojte položku, kterou chcete obnovit, s jiným záznamem a pak odstraňte původní záznam.

Postup

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Historie komunikace.

 2. Otevřete položku historie komunikace, kterou chcete propojit s jiným záznamem.

 3. Ve skupinovém rámečku Propojený klient, obchodní kontakt, příležitost nebo projekt klepněte na tlačítko Propojit.

 4. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v podokně Seznam složek typ záznamu, se kterým chcete propojit položku historie komunikace.

 5. V části Propojené záznamy klepněte na tlačítko Propojit a pak klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Chcete-li vytvořit nový záznam, klepněte na tlačítko Nový.

 6. Na Pás karet klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×