Obnovení odstraněného objektu z koše služby SharePoint

Při odstranění je většina objektů služby SharePoint přesunuta do jednoho ze dvou košů: jeden koš je určen pro web nebo pracovní prostor a druhý pro celou kolekci webů. Tyto koše poskytují záchrannou síť, ze které lze odstraněné objekty obnovit.

Tento článek vysvětluje postup při obnovení objektů služby SharePoint z košů. (Informace o trvalém odstranění objektů z košů naleznete v článku Odstranění objektu z koše služby SharePoint.)

Důležité :  Chcete-li weby, pracovní prostory a kolekce webů obnovit přímo (nikoli ze zálohy), musíte být správcem kolekce webů serveru Microsoft SharePoint Server 2010 s aktualizací Service Pack 1. (Tento požadavek neplatí pro obnovení objektů v rámci webu nebo pracovního prostoru – seznamů, knihoven, složek, sad dokumentů, souborů a jiných položek, které jsou v nich uloženy.)

Co je objekt:    V tomto článku se slovo objekt používá jako obecný termín pro jakoukoli entitu služby SharePoint, například soubor, položku seznamu, složku, sadu dokumentů, seznam nebo knihovnu, web, kolekci webů apod. Většina typů objektů může obsahovat jiné objekty. (Například web může obsahovat seznamy a knihovny, přičemž knihovna může obsahovat složky, soubory a sady dokumentů.) Pokud se hovoří o kontejneru nějakého objektu, je tím myšlen pouze objekt, který jej obsahuje, a který může být sám o sobě obsažen uvnitř jiného objektu.

Obnovení položky, seznamu, webu nebo kolekce webů

1. Obnovení souboru, položky, složky nebo sady dokumentů

Obnovení seznamu nebo knihovny

Obnovení webu nebo pracovního prostoru

Obnovení celé kolekce webů

Důležité : 

 • Obnovení celých kolekcí webů:    Pokud odstraníte celou kolekci webů, není přemístěna do žádného z košů; pokud ale používáte SharePoint Server 2010 s aktualizací Service Pack 1, stále ji můžete obnovit přímo. Chcete-li zjistit, jak může správce kolekce webů obnovit celou kolekci webů pomocí prostředí Windows PowerShell, přečtěte si článek s názvem „Restore a deleted site collection“ (Obnovení odstraněné kolekce webů) na webu TechNet.

 • Pokud koš není vidět:    Je možné, že je koš zakázán. Obraťte se na správce farmy nebo serveru.

 • SharePoint, nikoli Windows:    Tento článek platí pro koš služby SharePoint, který se liší od koše v systému Windows. Informace o koši v systému Windows naleznete v nápovědě k systému Windows.

Co chcete udělat?

Informace o dvou koších služby SharePoint

Kam jsou přemístěny odstraněné objekty

Koš pro individuální web nebo pracovní prostor

Koš kolekce webů

Obnovení objektu v rámci webu nebo pracovního prostoru

Obnovení objektu, který jste odstranili sami

Obnovení libovolného odstraněného objektu

Obnovení celého webu nebo pracovního prostoru

Před obnovením webu nebo pracovního prostoru

Obnovení webu nebo pracovního prostoru

Obnovení celé kolekce webů

Informace o dvou koších služby SharePoint

Tento oddíl poskytuje přehled funkce dvou typů košů služby SharePoint.

Kam jsou přemístěny odstraněné objekty

Různé typy objektů jsou při prvním odstranění ve službě SharePoint přemístěny na různá místa:

Objekty odstraněné v rámci webu nebo pracovního prostoru:   
Odstranění seznamu, knihovny, složky, sady dokumentů, souboru, verze souboru nebo položky seznamu v rámci webu nebo pracovního prostoru:

 • Odstraněný objekt je přemístěn do koše příslušného webu nebo pracovního prostoru (který se také označuje jako koš první fáze nebo koš koncového uživatele), kde zůstane po stanovený počet dnů, nebo dokud není ručně odstraněn. Poté je tento objekt přemístěn do koše kolekce webů (který se označuje také jako koš druhé fáze nebo koš správy kolekce webů).

 • V koši kolekce webů zůstane odstraněný objekt znovu po stanovený počet dnů, nebo dokud není ručně odstraněn. Tentokrát je však objekt odstraněn trvale.
  (Ve výchozím nastavení jsou odstraněné položky v každém koši uchovávány po dobu 30 dnů; toto nastavení však lze změnit v Centrální správě. V případě dotazů se obraťte na správce farmy nebo serveru.)

Odstraněné weby a pracovní prostory:   
Pokud odstraníte celý web nebo pracovní prostor, je přemístěn přímo do koše kolekce webů. (Koš individuálního webu nebo pracovního prostoru již v tomto okamžiku není dostupný, protože byl také odstraněn.)

Důležité :  To platí pouze pro Microsoft SharePoint Server 2010 s aktualizací Service Pack 1. Ve starších verzích serveru SharePoint není odstraněný web nebo pracovní prostor přemístěn do žádného z košů.

Odstraněné kolekce webů:   
Pokud odstraníte celou kolekci webů, je přemístěna na jiné místo, protože koš kolekce webů je odstraněn spolu s touto kolekcí webů.

Koš pro individuální web nebo pracovní prostor

Přispěvatelé, vlastníci a správci kolekce webů mají přístup ke koši individuálního webu nebo pracovního prostoru, kde mohou objekty obnovit nebo odstranit. Ve výchozím nastavení služby SharePoint platí:

 • Přispěvatel nebo vlastník může zobrazit, obnovit a odstranit pouze objekty, které odstranil z webu nebo pracovního prostoru.

 • Správci kolekce webů mohou pomocí svého samostatného přístupu zobrazit, obnovit a odstranit všechny objekty.

Koš kolekce webů

Ve výchozím nastavení služby SharePoint mají ke koši kolekce webů přístup pouze správci kolekce webů a mohou zde zobrazit, obnovit a odstranit objekty.

Níže je graficky znázorněn základní princip obou košů spolu s tabulkou, kdo může provádět různé úkoly spojené s odstraněním a obnovením objektů. Obojí je odvozeno od výchozího nastavení služby SharePoint.

Cesta objektů mezi webem a koši

Začátek stránky

Obnovení objektu v rámci webu nebo pracovního prostoru

Tento oddíl popisuje obnovení objektů v rámci webu nebo pracovního prostoru. Chcete-li obnovit celý web nebo pracovní prostor, přejděte k oddílu Obnovení celého webu nebo pracovního prostoru v tomto článku. Chcete-li zjistit, jak může správce kolekce webů obnovit celou kolekci webů pomocí prostředí Windows PowerShell, přečtěte si článek s názvem „Restore a deleted site collection“ (Obnovení odstraněné kolekce webů) na webu TechNet.

Nejprve několik faktů o obnovení:

 • Zabezpečitelné objekty jsou obnoveny společně s celým svým obsahem:    Pokud obnovíte jakýkoli zabezpečitelný objekt (což je objekt, ke kterému lze řídit přístup), je obnoven společně se všemi objekty, které obsahoval, když byl odstraněn.
  Příklad:    Při obnovení seznamu, knihovny, složky nebo sady dokumentů bude obnovená verze obsahovat všechny dokumenty a jiné položky, které obsahovala v době, kdy byla odstraněna. Jestliže obnovíte soubor nebo jinou položku obsahující několik verzí, budou do obnoveného souboru nebo položky zahrnuty všechny verze, které obsahovala v době, kdy byla odstraněna.

 • Většinu objektů nelze obnovit, pokud neexistují jejich kontejnery:    Pokud odstraníte nějaký objekt a následně odstraníte objekt, který ho obsahoval (byl jeho kontejnerem), před obnovením tohoto objektu je třeba nejprve obnovit kontejner.
  Příklad:    Při odstranění souboru a následném odstranění knihovny, ve které byl soubor uložen, je před obnovením souboru nejprve nutné obnovit knihovnu. Při odstranění starší verze souboru a následném odstranění aktuální verze samotného souboru je před obnovením předchozí verze nejprve nutné obnovit samotný soubor.

 • Výjimka: Objekt odstraněný ze složky je možné obnovit, aniž je nejprve nutné obnovit tuto složku.    Složka je automaticky znovu vytvořena v původním umístění, bude ale obsahovat pouze obnovený objekt. (Alternativně můžete složku ručně obnovit z koše, kdy bude obnovena s veškerým obsahem, který měla v době, kdy byla odstraněna.)

Obnovení objektu, který jste odstranili sami

Tento postup mohou provádět přispěvatelé, vlastníci a správci kolekce webů.

Obnovení seznamu, knihovny, složky, sady dokumentů, souboru, verze souboru nebo položky seznamu, které jste odstranili sami:

 1. Klikněte na Koš na panelu Snadné spuštění.

  Poznámka :  Pokud koš není vidět, je zřejmě zakázán. Obraťte se na správce farmy nebo serveru.

 2. Vyhledejte objekt, který chcete obnovit.

  Poznámka :  Pokud zde objekt není, mohl již být ručně nebo automaticky přemístěn z koše webu nebo pracovního prostoru do koše kolekce webů. Pokyny k obnovení objektů z koše kolekce webů naleznete v následujícím pododdílu (Obnovení libovolného odstraněného objektu).

 3. Zaškrtněte políčko vedle objektu, který chcete obnovit, a klikněte na položku Obnovit výběr.

Obnovení libovolného odstraněného objektu

Tento postup mohou provádět pouze správci kolekce webů.

Obnovení libovolného odstraněného objektu z koše:

 1. Klikněte na Koš na panelu Snadné spuštění.

  Poznámka :  Pokud koš není vidět, je zřejmě zakázán. Obraťte se na správce farmy nebo serveru.

 2. Na stránce Koš název webu nebo pracovního prostoru klikněte na odkaz Koš kolekce webů nad seznamem odstraněných souborů.
  Odkaz Koš kolekce webů

 3. Na stránce Koš správy kolekce webů ověřte, zda je v oblasti Vybrat zobrazení vybrána možnost Položky koše koncového uživatele.
  Vybraná možnost Položky koše koncového uživatele

 4. Vyhledejte objekt, který chcete obnovit.

  Poznámka :  Pokud zde objekt nevidíte, mohl již být ručně nebo automaticky přemístěn z koše webu nebo pracovního prostoru do koše kolekce webů. Chcete-li zobrazit koš kolekce webů, vyberte namísto toho zobrazení Odstraněno z koše koncového uživatele. (Pokud objekt stále nevidíte, byl zřejmě trvale odstraněn, ať už ručně nebo automaticky. S otázkami ohledně nastavení automatického odstraňování se obraťte na správce farmy nebo serveru.)

 5. Zaškrtněte políčko vedle objektu, který chcete obnovit, a klikněte na položku Obnovit výběr.

Začátek stránky

Obnovení celého webu nebo pracovního prostoru

U starších verzí serveru SharePoint bylo možné odstraněný web nebo pracovní prostor obnovit pouze ze zálohy.

U serveru SharePoint Server 2010 s aktualizací Service Pack 1 jsou však odstraněné weby a pracovní prostory uchovány v koši kolekce webů. Správce kolekce webů odsud může obnovit celý odstraněný web nebo pracovní prostor přímo do své kolekce webů.

Před obnovením webu nebo pracovního prostoru

Před obnovením byste měli znát tyto skutečnosti:

 • Jakékoli typy obsahu, které jsou přidány v době, kdy se web nebo pracovní prostor nachází v koši, nebudou k tomuto webu nebo pracovnímu prostoru doplněny. Následkem toho nemusejí být definice polí aktuální.

 • Nasazení obsahu nemá na odstraněný web nebo pracovní prostor v koši žádný vliv. Tento problém můžete vyřešit spuštěním postupného nasazení u webu nebo pracovního prostoru po jeho obnovení.

 • Při instalaci balíčků aktualizací, včetně aktualizací Microsoft QFE (Quick Fix Engineering), nejsou tyto balíčky aktualizací nainstalovány na web nebo pracovní prostor v koši. Tento problém můžete vyřešit ručním upgradem kolekce webů pomocí rutiny Upgrade-SPContentDatabase spuštěné u databáze obsahu, jež tuto kolekci webů obsahuje.

Další informace o koši kolekce webů naleznete v těchto dvou článcích na webu TechNet: Konfigurace nastavení koše (SharePoint Server 2010) a Konfigurace nastavení koše (SharePoint Foundation). V případě dalších dotazů se obraťte na správce farmy nebo serveru.

Obnovení webu nebo pracovního prostoru

Důležité :  Tento postup mohou provádět pouze správci kolekce webů, přičemž je vyžadován SharePoint Server 2010 s aktualizací Service Pack 1. (Chcete-li zjistit, jak může správce kolekce webů obnovit celou kolekci webů pomocí prostředí Windows PowerShell, přečtěte si článek s názvem „Restore a deleted site collection“ (Obnovení odstraněné kolekce webů) na webu TechNet.)

Obnovení odstraněného webu nebo pracovního prostoru přímo z koše kolekce webů:

 1. Klikněte na Koš na panelu Snadné spuštění.

  Poznámka :  Pokud koš není vidět, je zřejmě zakázán. Obraťte se na správce farmy nebo serveru.

 2. Na stránce Koš název webu klikněte na odkaz Koš kolekce webů nad seznamem odstraněných souborů.
  Odkaz Koš kolekce webů

 3. Na stránce Koš správy kolekce webů ověřte, zda je v oblasti Vybrat zobrazení vybrána možnost Odstraněno z koše koncového uživatele.
  Vybraná možnost Odstraněno z koše koncového uživatele

 4. Vyhledejte web nebo pracovní prostor, který chcete obnovit.

  Poznámka :  Pokud požadovaný web nebo pracovní prostor nevidíte, byl zřejmě trvale odstraněn, ať už ručně nebo automaticky. S otázkami ohledně nastavení automatického odstraňování se obraťte na správce farmy nebo serveru.

 5. Zaškrtněte políčko vedle webu nebo pracovního prostoru, který chcete obnovit, a klikněte na položku Obnovit výběr.

Obnovení celé kolekce webů

Pomocí prostředí Windows PowerShell a serveru Microsoft SharePoint Server 2010 s aktualizací Service Pack 1 může správce kolekce webů obnovit rovněž celou odstraněnou kolekci webů. Podrobnosti naleznete v článku s názvem „Restore a deleted site collection“ (Obnovení odstraněné kolekce webů) na webu TechNet.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×