Obnovení dat v databázi aplikace Business Contact Manager

Jste-li Vlastník databáze, můžete pomocí záložního souboru Obnovit starší verzi databáze nebo nahradit data v databázi daty z jiné databáze. Pokud jste například odinstalovali aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a později ji budete chtít opět nainstalovat, můžete záložní soubor použít k obnovení dat. Databázi lze obnovit z libovolné verze aplikace Business Contact Manager, včetně obnovení ze záložní databáze vytvořené v průběhu migrace z předchozí verze.

Jestliže chcete použít data aplikace Business Contact Manager, která byla původně v záloze jiné databáze, nejprve tato data obnovte do existující databáze. Není-li dosud vytvořena žádná databáze, můžete ji vytvořit a potom pomocí záložního souboru nahradit data v nově vytvořené databázi daty ze záložního souboru.

Obnovení dat v databázi aplikace Business Contact Manager

  1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na příkaz Databázové nástroje a klepněte na příkaz Správa databáze.

  2. V dialogovém okně Správa databáze klepněte na kartě Zálohovat nebo obnovit na tlačítko Obnovit databázi.

  3. V dialogovém okně Obnovení databáze zadejte do pole Vyberte datový soubor pro obnovení z umístění umístění a název záložního souboru, nebo umístění vyberte po klepnutí na tlačítko Procházet. Jsou-li záložní soubory umístěny na výměnném disku USB Memory Stick, na disku CD-ROM, na disketě nebo jednotce ZIP, vložte příslušný typ výměnného úložiště.

    Poznámka : Pokud se záložní soubory nacházejí na více než jednom výměnném disku USB Memory Stick, disku CD-ROM, disketě nebo jednotce ZIP, vložte nejprve poslední z nich, protože poslední disk obsahuje instrukce o tom, které soubory je třeba obnovit.

  4. Jsou-li soubory chráněny heslem, zadejte heslo do pole Heslo a klepněte na tlačítko OK.

Nyní můžete používat obnovenou databázi.

Upozornění : Jestliže obnovíte databázi, která byla sdílena, a počítač je součástí pracovní skupiny, nebudou v novém počítači rozpoznána původní uživatelská jména a hesla. Sdílení databáze je nutné zrušit a po obnovení databáze její sdílení opět nastavit. Během procesu nastavení sdílení databáze můžete pak uživatelům znovu udělit přístup.

Poznámky : 

  • Pokud je počítač součástí Pracovní skupina a nikoli Doména a obnovíte databázi v počítači, který se neshoduje s počítačem, v němž byla databáze původně umístěna, bude v této databázi vypnuto automatické přidružení odeslaných a přijatých zpráv ke klientům a obchodním kontaktům. Chcete-li toto propojení opět vytvořit, klepněte v nabídce Business Contact Manager na příkaz Správa automatického propojení e-mailu.

  • Tento nástroj umožňuje zachování efektivního fungování databází aplikace Business Contact Manager. Chcete-li tuto obrazovku otevřít, v nabídce Business Contact Manager přejděte na příkaz Databázové nástroje a klepněte na příkaz Správa databáze.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×