Obnovení Office 365 pro firmy

Tipy : Tento článek se vztahuje k většině placených předplatných Office 365 pro firmy.

Automatické prodloužení je ve výchozím nastavení zapnuté. Když je automatické prodloužení zapnuté, vaše předplatné se bude automaticky obnovovat každý rok v den, kdy jste ho původně kupovali. Pokud je vaše předplatné aktivní, můžete ho v Centru pro správu Office 365 vypnout nebo znova zapnout.

 1. Přihlaste se k Office 365 se svým pracovním nebo školním účtem jako globální správce. Přečtěte si informace, jak se přihlásit.

 2. V levém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Tlačítko spouštěče aplikací a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Fakturace > Předplatná.

  Nabídka Fakturace v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Předplatná

 4. Pokud chcete zapnout automatické obnovení, vyberte možnost zapnutí.

  Snímek obrazovky předplatného zobrazující přepínač automatického obnovení

  Automatické obnovení svého předplatného můžete vypnout tak, že vyberete možnost vypnutí.

  Poznámky : 

  • Změnit nastavení na automatické obnovení se dá jenom u aktivních předplatných. Pokud už platnost vašeho předplatného skončila nebo je předplatné zakázané, budete ho muset znovu aktivovat. Teprve potom se bude dát automatické obnovení zapnout nebo vypnout.

  • Pokud možnost automatického obnovení vypnete, předplatné se nezruší hned. Zůstane aktivní do ukončení platnosti. Počet dní, které zbývají do konce platnosti zjistíte na kartě předplatného, jako vidíte dole.

   Snímek obrazovky znázorňující předplatné s vypnutým automatickým obnovením

   Pokud se chcete dozvědět, jak hned zrušit předplatné, přečtěte si téma Zrušení předplatného.

Když skončí platnost vašeho předplatného, můžete ho znovu aktivovat a obnovit v Centru pro správu Office 365.

 1. Přihlaste se k Office 365 se svým pracovním nebo školním účtem jako globální správce. Přečtěte si informace, jak se přihlásit.

 2. V levém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Tlačítko spouštěče aplikací a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Fakturace > Předplatná.

  Nabídka Fakturace v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Předplatná

 4. U deaktivovaného předplatného nebo předplatného, jehož platnost skončila, zvolte Znovu aktivovat.

  Snímek obrazovky zobrazující zakázané předplatné Zvolením možnosti Znovu aktivovat vraťte předplatné do aktivního stavu.

  Důležité : Pokud akce Znovu aktivovat není dostupná, kontaktujte podporu a požádejte o opětovnou aktivaci předplatného.

 5. Zadejte svoje platební údaje. Tady můžete aktualizovat svoje stávající platební údaje.

  Po odeslání platebních údajů se vaše předplatné vrátí do aktivního stavu a koncové datum období se prodlouží o jeden měsíc nebo jeden rok, v závislosti na aktuálním závazku k předplatnému. Pokud platíte platební kartou, strhne se poplatek za prodloužení z karty. Pokud platíte na fakturu, poplatek za prodloužení se zahrne do další faktury. Abyste měli jistotu, že vaše předplatné znovu nevyprší, postupujte podle pokynů k zapnutí automatického obnovení.

Pokud vaše předplatné zakázal Microsoft (třeba když jste zapomněli zaplatit fakturu) nebo pokud jste předplatné zrušili uprostřed cyklu předplatného, můžete ho znovu aktivovat v Centru pro správu Office 365.

 1. Přihlaste se k Office 365 se svým pracovním nebo školním účtem jako globální správce. Přečtěte si informace, jak se přihlásit.

 2. V levém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Tlačítko spouštěče aplikací a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Fakturace > Předplatná.

  Nabídka Fakturace v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Předplatná

 4. U deaktivovaného předplatného nebo předplatného, jehož platnost skončila, zvolte Znovu aktivovat.

  Důležité : Pokud akce Znovu aktivovat není dostupná, kontaktujte podporu a požádejte o opětovnou aktivaci předplatného.

 5. Zadejte svoje platební údaje. Tady můžete aktualizovat svoje stávající platební údaje.

  Po opětovné aktivaci zrušeného předplatného nebo předplatného deaktivovaného v důsledku nepřijaté platby se toto předplatné vrátí do aktivního stavu. Datum obnovení se nezmění.

Napište nám komentář

Byly tyto kroky užitečné? Pokud ano, dejte nám to prosím vědět na konci tohoto tématu. Pokud užitečné nebyly a máte pořád potíže, dejte nám vědět, co se pokoušíte dělat a k jakým problémům dochází.

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Viz taky

Aktualizace informací o platební kartě pro Office 365 pro firmy

Co se stane s mými daty a přístupem, když skončí moje předplatné Office 365 pro firmy?

Obnovení předplatného Office 365 pro malé a střední firmy

Zadání kódu Product Key pro Office 365 pro firmy

Kupte si zkušební verzi Office 365 pro firmy

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×