Obnovení záznamu příležitosti v aplikaci Business Contact Manager

Odstraněný Záznam příležitosti lze Obnovit přetažením ze Složka Odstraněná pošta do složky Příležitosti. Při obnovení odstraněného záznamu příležitosti aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obnoví všechny informace ze Záznam včetně ObnovitPoložka historie propojených s daným záznamem.

Poznámka : Odstraněné položky jsou ve složce Odstraněná pošta uloženy, dokud není vyprázdněna. Propojené položky, které byly odstraněny nezávisle na záznamu příležitosti (včetně položek historie), však ve složce Odstraněná pošta nezůstávají. Po vyprázdnění složky Odstraněná poštaVlastník databáze jsou všechny položky ze složky trvale odstraněny. Pokud však položky propojené se záznamy existují na jiném místě jako soubory nebo schůzky, Úkol či e-mailové zprávy aplikace Outlook, lze k nim získat přístup a v případě potřeby je propojit s jinými záznamy. Zvláštním případem jsou Zápis o telefonním hovoru a Obchodní poznámka, které existují, pouze pokud jsou propojeny se záznamy. Tyto položky proto nelze po trvalém odstranění záznamů, s nimiž byly propojeny, obnovit.

Obnovení záznamu příležitosti ze složky Odstraněná pošta

  1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Seznam složek a otevřete Navigační podokno.

  2. Klepnutím na znaménko plus rozbalte složku Business Contact Manager a potom klepněte na položku Odstraněná pošta.

  3. V seznamu Odstraněná pošta klepněte na záznam příležitosti, který chcete obnovit, a přetáhněte jej do složky Příležitosti v podokně Seznam složek.

    Poznámka : Položky historie a záznamy propojené s odstraněným záznamem příležitosti nejsou ve složce Odstraněná pošta zobrazeny jako samostatné položky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×