Obnovení odstraněných poznámek ve OneNotu 2016 pro Mac

OneNote 2016 pro Mac umožňuje obnovit jednu stránku nebo celé části poznámek, které jste nedávno odstranili. Během prohlížení naposledy odstraněných poznámek můžete obnovit stránky nebo oddíly tak, že je přesunete zpět do jejich původního poznámkového bloku nebo do jiného požadovaného umístění.

OneNote ukládá odstraněné poznámky po dobu 60 dní, po kterých se trvale vymažou.

Zobrazení naposledy odstraněných poznámek

V jakémkoli poznámkovém bloku postupujte takto:

  1. Na kartě Zobrazení klikněte na malou šipku vedle tlačítka Odstraněné poznámky a pak klikněte na položku Zobrazit odstraněné poznámky.

  2. V zobrazení Odstraněné poznámky klikněte na kartu odstraněné stránky, na kterou se chcete podívat.

  3. Po dokončení toto zobrazení ukončete kliknutím na zakřivenou šipku, která se zobrazí napravo od popisku oddílu Odstraněné poznámky.

Poznámka : Stránky a oddíly, které byly odstraněny se nezobrazí v seznamu výsledků hledání pro poznámkový blok. Chcete-li do hledání zahrnout tyto poznámky, musíte je nejdříve obnovit.

Obnovení naposledy odstraněných poznámek

Během prohlížení libovolné stránky nebo oddílu v zobrazení Odstraněné poznámky postupujte následovně:

  1. Se stisknutou klávesou CTRL klikněte na kartu stránky nebo oddílu, kterou chcete obnovit.

  2. V zobrazené nabídce klikněte na položku Obnovit do.

  3. Vyberte cíl, kam chcete přesunout odstraněné poznámky a pak klikněte na položku Obnovit.

Poznámka : Po obnovení poznámek jedné stránky ze zobrazení Odstraněné poznámky se přesune se do oddílu ve zvoleném poznámkovém bloku. Pokud obnovíte celý oddíl, bude přesunut do zvoleného poznámkového bloku společně se všemi dříve odstraněnými stránkami v oddílu.

Trvalé odstranění naposledy odstraněných poznámek

OneNote ukládá odstraněné poznámky po dobu 60 dní, po kterých se trvale vymažou. To můžete kdykoli provést ručně (například odebrat důvěrné informace z odstraněných poznámek ve sdíleném poznámkovém bloku) následovně:

  1. V zobrazení Odstraněné poznámky klikněte se stisknutou klávesou CTRL na kartu stránky nebo oddílu, který chcete trvale odstranit.

  2. V zobrazené nabídce klikněte na položku Trvale odstranit.

    Tip : Jako ochranu nabízí OneNote jednu další možnost na okamžité obnovení po provedení této akce. Pokud změníte názor, stiskněte na klávesnici příkaz Z se a vraťte vymazanou poznámku do zobrazení Odstraněné poznámky, nebo klikněte na položku Zrušit odstranění v nabídce Upravit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×