Obnovení odstraněných položek z koše kolekce webů

Obnovení odstraněných položek z koše kolekce webů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při odstranění obsahu z webu SharePoint odeslaný do odpadkového koše nebo první koše fáze, kde můžete v případě potřeby obnovit odstraněné obsah webu. Odstranění obsahu z koše webu uživatelem odeslaný do koše druhé fáze nebo kolekce webů.

Správce kolekce webů SharePoint můžete zobrazit a obnovit uživatele na odstraněné položky z druhé fáze nebo koše kolekce webů do původního umístění. Pokud je odstraněna položka z koše druhé fáze nebo překračuje doba uchovávání informací, se trvale odstraní. Další informace najdete v tématu jak dlouho jsou odstraněné položky v koši k dispozici?

Poznámka : SharePoint odpadkového koše se liší od odpadkového koše v systému Windows. Pokud chcete obnovit soubory smazali Windows z plochy nebo aplikace, zkuste nejdřív Windows odpadkový koš. Pokud chcete umístit Windows odpadkový koš na ploše, najdete v článku umístění odpadkového koše Windows zpět na ploše.

Aktualizace 2 může 2017 díky zákazníků.

Obnovení položky na stránce koše kolekce webů SharePoint Online

Poznámka : Potřebujete oprávnění správce nebo vlastník používat koše kolekce webů. Pokud nevidíte odpadkový koš, ji může zakázat nebo nemáte oprávnění. Pokud máte oprávnění, najdete v článku Nastavení konfigurace koše služby SharePoint. Pokud ne, obraťte se na správce farmy nebo serveru.

 1. V levém podokně Snadné spuštění stránky webu zvolte Koš.

  V navigaci nalevo zvolte Koš.

  Pokud nevidíte odpadkový koš a máte oprávnění, vyzkoušejte následující kroky:

  1. Klikněte na Nastavení Tlačítko pro nastavení v Sharepointu Online a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. Klikněte na Koš v části Správa kolekce webů.

   Nastavení pod nadpisem správce kolekce webů s odpadkového zvýrazněný
 2. V dolní části na stránce Koše klikněte na binární Koš druhé fáze.

  SharePoint online Koš se zvýrazněným odkazem druhé úrovně
 3. Najeďte myší a klikněte na něj vedle položek, které chcete obnovit a potom klikněte na Obnovit.

  SharePoint Online obnovit zvýrazněným tlačítkem

  Při obnovení položky, která byla původně umístěná v odstraněné složce, se tato složka znovu vytvoří v původním umístění a položka se obnoví do této složky.

Obnovení položky na stránce koše kolekce webů SharePoint Server 2016

Poznámka : Potřebujete oprávnění správce nebo vlastník použít na webu kolekce Koš. Pokud nevidíte odpadkový koš, ji může zakázat nebo nemáte oprávnění. Pokud máte oprávnění, najdete v článku Nastavení konfigurace koše služby SharePoint. Pokud ne, obraťte se na správce farmy nebo serveru.

 1. V levém podokně Snadné spuštění stránky webu zvolte Koš.

  V navigaci nalevo zvolte Koš.

  Pokud nevidíte odpadkový koš a máte oprávnění, vyzkoušejte následující kroky:

  1. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. Klikněte na Koš v části Správa kolekce webů.

   Nastavení pod nadpisem správce kolekce webů s odpadkového zvýrazněný
 2. V dolní části na stránce Koše klikněte na binární Koš druhé fáze.

  Odkaz Koš Sharepointu 2016 druhé úrovně
 3. Zaškrtněte políčko vedle položky, které chcete obnovit a potom klikněte na Obnovit.

  Úrovně Koš 2nd Sharepointu se zvýrazněným tlačítkem obnovení

  Při obnovení položky, která byla původně umístěná v odstraněné složce, se tato složka znovu vytvoří v původním umístění a položka se obnoví do této složky.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka : Potřebujete oprávnění správce nebo vlastník použít na webu kolekce Koš. Pokud nevidíte odpadkový koš, ji může zakázat nebo nemáte oprávnění. Pokud máte oprávnění, najdete v článku Nastavení konfigurace koše služby SharePoint. Pokud ne, obraťte se na správce farmy nebo serveru.

Obnovení položky na stránce koše kolekce webů SharePoint Server 2013

 1. V levém podokně Snadné spuštění stránky webu zvolte Koš.

  Pokud nevidíte odpadkový koš a máte oprávnění, vyzkoušejte následující kroky:

  1. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a pak na Nastavení webu.

  2. Klikněte na Koš v části Správa kolekce webů.

   Nastavení pod nadpisem správce kolekce webů s odpadkového zvýrazněný
 2. V dialogovém okně Koš klikněte na odstraněno z koše koncového uživatele.

  Koš Sharepointu 2013 s odstranit z uživatele zvýrazněným
 3. Zaškrtněte políčko vedle položky, které chcete obnovit a potom klikněte na Obnovit.

  SharePoint 2013 2 úrovně odpadkový koš se zvýrazněným tlačítkem obnovení

  Při obnovení položky, která byla původně umístěná v odstraněné složce, se tato složka znovu vytvoří v původním umístění a položka se obnoví do této složky.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka : Potřebujete oprávnění správce nebo vlastník použít na webu kolekce Koš. Pokud nevidíte odpadkový koš, ji může zakázat nebo nemáte oprávnění. Pokud máte oprávnění, najdete v článku Nastavení konfigurace koše služby SharePoint. Pokud ne, obraťte se na správce farmy nebo serveru.

Obnovení položky na stránce koše kolekce webů SharePoint Server 2010

 1. V levém podokně Snadné spuštění stránky webu zvolte Koš.

  Odkaz Koš webu služby SharePoint 2010 na panelu Snadné spuštění
 2. Klikněte na Odpadkový koš kolekce webů v horní části stránky.

  Pokud uvidíte nebyl Koš na panelu Snadné spuštění a máte oprávnění, vyzkoušejte následující kroky:

  1. Klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu a potom klikněte na Nastavení webu.

  2. Klikněte na Koš v části Správa kolekce webů.

   Oddíl správce kolekce webů Sharepointu 2010 s odpadkového zvýrazněný
 3. Na pravé straně obrazovky klikněte na odstraněno z koše koncového uživatele .

  SharePoint odkaz úrovně Koš 2010 2.
 4. Zaškrtněte políčko vedle položky, které chcete obnovit a potom klikněte na Obnovit výběr.

  SharePoint 2010 s vybraná možnost položky a zvýrazněným tlačítkem obnovení
 5. Klikněte na OK.

  Při obnovení položky, která byla původně umístěná v odstraněné složce, se tato složka znovu vytvoří v původním umístění a položka se obnoví do této složky.

Poznámka : Pokud obnovujete soubor nebo složka se stejným názvem jako existující soubor nebo složka na svůj web serveru SharePoint, že existující soubor nebo složka se přejmenuje umožňuje obnovit odstraněné položky.

Obnovení celého webu nebo pracovního prostoru

Ve starších verzích SharePoint byl jediný způsob, jak obnovit odstraněné weby nebo pracovní prostory obnovení ze zálohy.

Ale SharePoint Server 2010 a novějších verzích se zachovají odstraněné weby a pracovní prostory v koši kolekce webů. V ní správce kolekce webů můžete obnovit odstraněné celého webu nebo pracovního prostoru přímo svou kolekci webů.

Poznámka : Potřebujete oprávnění správce nebo vlastník použít na webu kolekce Koš. Pokud nevidíte odpadkový koš, ji může zakázat nebo nemáte oprávnění. Pokud máte oprávnění, najdete v článku Nastavení konfigurace koše služby SharePoint. Pokud ne, obraťte se na správce farmy nebo serveru.

Před obnovením, byste měli znát, který:

 • Některé typům obsahu, které se přidají spuštěného webu nebo pracovního prostoru v koši nepřičítají k danému webu nebo pracovního prostoru. Definice polí tedy nemusí být aktuální.

 • Nasazení obsahu nemá vliv na odstraněné weby nebo pracovní prostory v koši. Tento problém můžete vyřešit, spusťte po obnovení obory nasazení webu nebo pracovního prostoru.

 • Při aktualizaci balíčků máte nainstalované, včetně Microsoft rychlé opravy aktualizace (QFE) balíčky aktualizací nepoužívají webu nebo pracovního prostoru v koši. Tento problém vyřešíte ručně upgrade kolekce webů pomocí rutiny Upgrade SPContentDatabase obsahu databázi, která obsahuje tuto kolekci webů.

Další informace o koše kolekce webů, najdete v jednom z těchto dvou článků TechNet: Nastavení konfigurace Koše (SharePoint Server 2010) nebo Nastavení konfigurace Koše (SharePoint Foundation). Pokud máte pořád ještě otázky, komunikovat s vaší farmě nebo správce serveru.

Poznámka : Pokud nevidíte weby nebo pracovní prostory, které chcete, pravděpodobně již byly trvale odstraněna, ručně nebo automaticky. Pokud máte dotazy k nastavení automatické odstranění komunikovat s vaší farmě nebo správce serveru.

Pomocí Windows Powershellu a SharePoint Server se správce kolekce webů také obnovit celou odstraněnou kolekci webů. Další informace najdete v tématu Obnovení odstraněné kolekce webů v Sharepointu 2010 nebo najdete v článku Obnovení odstraněné kolekce webů v Sharepointu 2013.

Jak dlouho odstraněné položky uchovávat v koši?

V SharePoint Online výchozí doba uchovávání informací je 93 dnech od původně odstraněné položky. Zůstane odstraněné položky na webu odpadkový koš poznámkového bloku pro období uchování, dokud je úplně odstraněna ze služby SharePoint Online; nebo pokud uživatel ručně jej odstraní z koše webu během uchovávání, přesune se do koše kolekce webů, kde je uložen pro zbytek období uchování Pokud koše kolekce webů větší než její kvóty tak, aby začínala vymazání ol d obsahu nebo ručně odstraněné správcem webu z koše kolekce webů.

Úložiště webů odpadkový koš spočítá proti kvóty úložiště kolekce webů a Mezní hodnota zobrazení seznamu. Vzdálenost přidělit koše kolekce webů je 200 % kvóty kolekce webů. Tyto hodnoty nejsou, která dokáže nahradit.

SharePoint Server 2016 SharePoint 2013 a Sharepointu 2010 existují také koše dva, webu odpadkový koš (první fáze) a kolekce webů odpadkový koš poznámkového bloku (druhé fáze). Doba uchovávání informací výchozí pro všechny položky se 93 dnech. Toto období můžete zvýšit až až 10 000 dnů od data, která původní odstranění události. Můžete taky nakonfigurovat položky do koše které nelze odstranit automaticky po nastavenou dobu, pokud budete chtít. Položky na webu koši se započítávají do kvóty úložiště na web a Mezní hodnota zobrazení seznamu. Výchozí množství volného místa v koši kolekce webů je 50 % kvóty webu, ale můžete nakonfigurovat pro až 500 % kvóty webu. Tyto hodnoty je možné konfigurovat tak, že správce farmy. Další informace najdete v tématu Nastavení konfigurace koše služby SharePoint.

Každý SharePoint Online odpadkový koš spustí uchovávání informací ve stejnou dobu, pokud uživatel odstraní položky z koše webu, přejde do koše kolekce webů a pokračuje původní čas zbývající 93 den. Položky v koši webu nikdy přejděte do koše kolekce webů, pokud někdo odstraní z koše webu.

Několik základní informace o obnovení z odpadkového koše

 • Zabezpečitelné objekty přenést jejich obsah s nimi    Po obnovení zabezpečený objekt (libovolný objekt, do kterého můžete řídit přístup) uloží spolu s ostatními objekty, které obsahuje po odstranění. Třeba při obnovení seznam, knihovnu, složku nebo sady dokumentů, obnovenou verzi obsahuje všechny dokumenty a další položky, které obsahuje po odstranění. Při obnovení souboru nebo jiné položce, která má více verzí, obnovený soubor nebo položku zahrnuje všechny verze, který obsahuje po odstranění.

 • Většina objektů nebude možné obnovit jejich objekty kontejneru nejsou k dispozici    Pokud odstranění objektu a potom odstraňte objekt, který obsahoval ho, je nutné před obnovením objektu obnovit kontejner. Například pokud odstraňte soubor a potom odstraňte knihovny, ve kterém je uložen, je nutné obnovit knihovnu před obnovením souboru. Pokud odstraníte starší verzi souboru a potom odstraňte aktuální verzi samotný soubor, je nutné před obnovením starší verze obnovit samotný soubor.

 • Výjimku: objekt odstraňují ze složky obnovit je může bez první obnovení složce    Složka se automaticky znovu vytvoří v bývalého umístění, ale teď obsahuje pouze na objekt, který jste obnovili. (Případně můžete také obnovit složce ručně z odpadkového koše v takovém případě se obnoví s veškerý obsah, který byl při byl odstraněn.)

Obnovení kolekce webů pomocí prostředí PowerShell

Z druhé fáze odpadkový koš poznámkového bloku můžete obnovit soubory, dokumenty, složky, položky seznamů, jakož i weby a pracovní prostory. Informace o tom, jak správce kolekce webů celou kolekci webů obnovit pomocí prostředí Windows PowerShell, najdete v článku Obnovení odstraněné kolekce webů v Sharepointu. Pokud chcete odstranit obsah z koše kolekce webů, přečtěte si článek Odstranění položek z koše kolekce webů.

Jak si dát koš Windows zpátky na plochu

I když koš Windows nemá nic společného se SharePointem, je důležité mít ho po ruce, abyste mohli snadno obnovovat místní soubory, které odstraníte. Tady je postup, jak dát ho zpátky na plochu:

Pokud chcete koš Windows 10 vrátit zpátky na plochu:

 1. Vyberte Tlačítko Start ve Windows 10 tlačítko Start a potom vyberte Nastavení Tlačítko Nastavení SharePointu 2016 v záhlaví .

 2. Vyberte Přizpůsobení > Motivy > Nastavení ikon na ploše.

 3. Zaškrtněte políčko Koš a pak klikněte na Použít.

• Ve Windows 8.1 se k nastavení ikon na ploše dostanete tak, že potáhnete prstem od pravého okraje obrazovky a potom vyberete Hledat. Do vyhledávacího pole napište ikony na ploše a pak vyberte Zobrazit nebo skrýt běžné ikony na ploše.

• Pro přístup k nastavení ikony na ploše ve Windows 7 klikněte na tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadejte ikony na ploše a vyberte Zobrazit nebo Skrýt běžné ikony na ploše.

Napište nám komentář

Tento článek pomohly? Pokud ano, dejte nám vědět v dolní části této stránky. Dejte nám vědět, co byla přehlednější neobsahují žádnou hodnotu. Pokud tady jste získali od hledání a nebyl informace, které jste chtěli, napište nám, co jste hledali. Nezapomeňte připsat si verzi SharePoint operačního systému a prohlížeče. Budeme používat svůj názor zkontrolujte kroky a aktualizovat v tomto článku.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×