Obnovení nebo odstranění předchozí verze položky nebo souboru

Jestliže seznam nebo knihovna umožňuje sledování verzí, můžete obnovit nebo odstranit předchozí verzi položky seznamu nebo souboru.

V tomto článku:

Přehled

Obnovení předchozí verze

Odstranění předchozí verze

Odstranění všech předchozích verzí

Odstranění všech dílčích verzí

Přehled

Při sledování verzí položek v seznamu nebo souborů v knihovně je vytvořena historie verzí. Historie verzí umožňuje sledovat vývoj souboru a zobrazit, obnovit nebo odstranit předchozí verzi. Možnost správy historie verzí poskytuje týmu flexibilitu při řízení postupů pro vytváření a úpravu obsahu.

Pokud například v aktuální verzi uděláte chybu, můžete obnovit předchozí verzi. Jestliže víte, že nepotřebujete zachovat určitou verzi – například proto, že obsahuje chybu nebo že historie verzí je příliš dlouhá – můžete předchozí verzi odstranit. K odstranění verzí jsou zapotřebí oprávnění pro přispívání do seznamu nebo knihovny. Správce však může vytvořit vlastní oprávnění pro účely odstranění verzí.

Pokud tým provádí v souborech mnoho změn, může být historie verzí příliš dlouhá. Ukládání velkého množství verzí zabírá na serveru mnoho místa a znesnadňuje vyhledání důležitých změn v historií verzí. Odstraněním nepotřebných verzí lze historii verzí zjednodušit. Pokud nechcete zachovat žádné verze, můžete je odstranit všechny najednou. Při odstranění je verze přesunuta do koše, kde ji může obnovit osoba s oprávněními pro obnovení položek.

U seznamů a knihoven lze konfigurací omezit počet verzí, které jsou pro jednotlivé položky seznamu nebo soubory ukládány. Pokud je u seznamu nebo knihovny uplatněno toto omezení, je nutné nepotřebné verze odstranit, aby bylo možné uložit verze, které jsou zapotřebí.

Jestliže jsou u seznamu nebo knihovny sledovány hlavní a dílčí verze, můžete odstranit pouze dílčí verze. Odstraněním dílčích verzí ušetříte prostor na serveru a usnadníte vyhledání důležitých verzí, například verze odeslané k posouzení nebo publikované jiným uživatelům. Při odstranění dílčích verzí jsou odstraněny všechny verze s tečkou, například verze 1.2 nebo 2.3.

Odkazy na další informace o správě verzí naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Obnovení předchozí verze

Pomocí tohoto postupu vyberete z historie verzí předchozí verzi a obnovíte ji jako aktuální verzi.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klikněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho seznamu nebo knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název daného seznamu nebo knihovny.

 2. Přejděte na verzi, kterou chcete obnovit, klepněte na zobrazenou šipku a pak klepněte na příkaz Obnovit.

 3. Jakmile se zobrazí výzva s potvrzením, zda má být předchozí verze obnovena jako aktuální verze, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odstranění předchozí verze

Pomocí tohoto postupu odstraníte z historie verzí předchozí verzi souboru.

Poznámka : Není možné odstranit aktuální verzi souboru, aniž by byl trvale odstraněn tento soubor a všechny jeho verze. Pokud v poslední verzi uděláte chybu a potřebujete ji odstranit, je nutné nejprve obnovit předchozí verzi a pak odstranit verzi obsahující chybu. Pokud je soubor rezervován, můžete změny v aktuální verzi vrátit zrušením rezervace.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klikněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho seznamu nebo knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název daného seznamu nebo knihovny.

 2. Přejděte na verzi, kterou chcete odstranit, klepněte na zobrazenou šipku a pak klepněte na příkaz Odstranit.

 3. Po zobrazení výzvy k potvrzení odstranění klepněte na tlačítko OK.

  Při odstranění je verze přesunuta do koše, kde ji může obnovit osoba s oprávněními pro obnovení položek.

Začátek stránky

Odstranění všech předchozích verzí

Při odstranění všech předchozích verzí položky seznamu nebo souboru jsou do koše přesunuty všechny verze s výjimkou aktuální verze. Pokud odstraníte verze v knihovně, u které jsou sledovány hlavní i dílčí verze, přičemž aktuální verze je dílčí verzí, zůstane zachována také poslední publikovaná hlavní verze.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klikněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho seznamu nebo knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název daného seznamu nebo knihovny.

 2. Klepněte na tlačítko Odstranit všechny verze.

 3. Při zobrazení výzvy k potvrzení odstranění všech předchozích verzí klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odstranění všech dílčích verzí

Tento postup je k dispozici u knihoven, u kterých jsou sledovány hlavní a dílčí verze souborů. Pokud je aktuální verze dílčí verzí (nebo pokud neexistují žádné hlavní verze), zůstane při odstranění všech dílčích verzí zachována aktuální dílčí verze.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klikněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho seznamu nebo knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název daného seznamu nebo knihovny.

  Přejděte na položku nebo soubor, jehož verze chcete spravovat, klikněte na šipku, která se zobrazí, a potom klikněte na příkazHistorie verzí.

  Verze jsou číslovány a řazeny v opačném pořadí, takže nejnovější verze je v seznamu jako první.

 2. Klepněte na tlačítko Odstranit dílčí verze.

 3. Při zobrazení výzvy k potvrzení odstranění všech dílčích verzí klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×