Obnovení dat v databázi aplikace Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud jste vlastník databáze, budete muset obnovení záložní soubor Databáze aplikace Business Contact Manager nahrazení poškozená dat, se vrátíte do dřívější verzi databáze nebo nahrazení dat s daty z jiné databáze.

Například pokud odinstalace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a později chtít ho znova nainstalujte, můžete záložního souboru data obnovit. Obnovení záložní soubor z libovolné verze Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, včetně záložní soubor, který byl vytvořený v průběhu migrace ze starší verze.

Poznámka : Pokud chcete obnovit databázi, která byla vytvořená jiným uživatelem a v počítači se systémem Windows Vista, musí být Správce v počítači, kde chcete obnovit databázi a aplikací Outlook jako správce.

Jestliže chcete použít data, která byla původně v záloze jiné databáze aplikace Business Contact Manager, nejprve tato data obnovte do existující databáze. Pokud jste ještě databázi nevytvořili, vytvořte ji a potom obnovte záložní soubor do nově vytvořené databáze. Další informace naleznete v tématu Vytvoření nebo výběr nové databáze aplikace Business Contact Manager.

Upozornění : Pokud pomocí záložního souboru obnovujete databázi obsahující data, budou existující data daty ze záložního souboru nahrazena. Pokud chcete data před nahrazením uložit, vytvořte záložní soubor. Další informace získáte v tématu Proč si zálohovat data aplikace Business Contact Manager.

Obnovení dat ze záložního souboru do databáze

Upozornění : Pokud je databáze sdílená, měli byste před obnovením databáze požádat všechny uživatele databáze, aby ukončili aplikaci Outlook. To vám umožní předejít chybám při obnovování.

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na kartu Business Contact Manager a pak na tlačítko Zálohování a obnovení.

  3. Klikněte na tlačítko Obnovit.

  4. V dialogovém okně Obnovení databáze klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte záložní soubor, který chcete obnovit.

  5. Pokud jsou vaše soubory chráněné heslem, zadejte Heslo do pole heslo a klikněte na OK.

    Poznámka : Pokud obnovujete záložní soubor, který byl vytvořený v dřívější verzi Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, zobrazí se dialogové okno. Klikněte na OK a pokračujte v obnovení záložní soubor. V potvrzovacím dialogu klikněte na OK.

  6. V potvrzovacím dialogovém okně Obnovení databáze bylo úspěšné klikněte na tlačítko OK.

Nyní můžete obnovenou databázi používat.

Poznámky : 

  • Pokud je počítač součástí pracovní skupiny a nikoli domény a obnovíte databázi v počítači, který se neshoduje s počítačem, v němž byla databáze původně umístěna, bude v této databázi vypnuto automatické přidružení odeslaných a přijatých zpráv ke klientům a obchodním kontaktům. Další informace o propojení a sledování e-mailových zpráv a změně nastavení naleznete v tématu Propojení a sledování e-mailových zpráv v aplikaci Business Contact Manager.

  • Jestliže je počítač součástí pracovní skupiny a obnovíte sdílenou databázi do jiného počítače, nebudou v novém počítači rozpoznána původní uživatelská jména a hesla. Sdílení databáze je nutné zrušit a po obnovení databáze ho opět nastavit, aby k ní uživatelé měli přístup. Další informace naleznete v tématu Sdílení dat aplikace Business Contact Manager s jinými uživateli.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×