Objekt překrývá text

Objekt překrývá text.

Pokud není tento stav opraven a publikace je odeslána jako e-mailová zpráva, bude text exportován jako obrázek. Kvalita obrázku bude nízká a obrázek rovněž zvětší velikost souboru s e-mailovou zprávou.

Jedná se o některý z následujících objektů:

 • Automatický tvar

 • Tabulka

 • Textové pole

 • Obrázek nebo klipart

Chcete-li najít a vybrat položku, klikněte na chybovou zprávu v podokně úloh Kontrola návrhu, klikněte na šipku a pak klikněte na příkaz Přejít na tuto položku.

Přesunutí objektu

Pokud chcete tento problém odstranit, přesuňte objekt tak, aby nepřekrýval text. Objekt nebo skupinu objektů můžete přesunout přetažením, posunutím nebo jeho umístěním na stránce zadáním hodnot.

Přetažení objektu na nové místo

 1. Umístěte ukazatel myši nad objekt, ukazatel myši se změní na ukazatel označující přesun Ukazatel pro přesun .

 2. Přetáhněte objekt na nové místo. Pokud chcete objekt přetáhnout v přímém směru, podržte při přetažení objektu klávesu SHIFT.

  Poznámka : Pokud je zapnutý některý z příkazů Přichytit, může být objekt po uvolnění tlačítka myši přichycen k nejbližšímu Vodítka, objektu nebo značce pravítka.

Posunutí objektu

 • Vyberte objekt a potom stiskněte některou z kláves se šipkami a přesuňte objekt v požadovaném směru.

  Při každém stisknutí klávesy se šipkou se objekt posune o zadanou vzdálenost. Výchozí vzdálenost posunu je 0,33 cm (nebo odpovídající ekvivalent při použití jiné měrné jednotky). Velikost posunu však můžete změnit.

  Jak?

  1. V nabídce Nástroje vyberte příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Upravit.

  2. Zaškrtněte políčko Klávesy se šipkami posunou objekt o a zadejte požadovanou vzdálenost posouvání objektů.

Přesné umístění objektu na stránce

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt a v místní nabídce klepněte na příkaz Formát typu objektu.

 2. Na kartě Rozložení zadejte v části Pozice na stránce kladné hodnoty vodorovné a svislé polohy objektu nebo skupiny objektů.

Odstranění objektu

Pravým tlačítkem myši klepněte na objekt a v místní nabídce klepněte na příkaz Odstranit objekt.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×