Obecné zobrazení marketingové kampaně v aplikaci Business Contact Manager

Jednotlivé části Formulář Marketingová kampaň snadno vyplníte pomocí následujících pokynů:

 1. Účel marketingové kampaně

  Název (povinný):     Zadejte název marketingové kampaně. Pokud jej nezměníte, bude tento název předmětem každé e-mailové zprávy, kterou pro tuto marketingovou kampaň vytvoříte.

  Poznámka : Jestliže vytváříte novou marketingovou kampaň pomocí předem vybraného seznamu (například sestavy), bude do tohoto pole zadán výchozí název. Výchozí název můžete nahradit vlastním názvem.

  Kód kampaně (povinný):     Zadejte stručný Kód kampaně, který usnadní sledování marketingové kampaně v seznamu souborů.

  Poznámka : Jestliže vytváříte novou marketingovou kampaň pomocí předem vybraného seznamu (například sestavy), bude do tohoto pole zadán výchozí kód. Výchozí kód kampaně můžete nahradit vlastním kódem.

  Typ kampaně:     Vyberte v seznamu typ marketingové kampaně, kterou chcete spustit. Vybraný typ kampaně určuje příjemce kampaně a způsob doručení.

  • Tisk reklamní pošty:     Tento typ kampaně vyberte, chcete-li reklamu vytisknout a odeslat přímo seznamu příjemců.

  • E-mail:     Tento typ kampaně vyberte, jestliže chcete odeslat marketingovou e-mailovou zprávu seznamu příjemců.

  • Telemarketing:     Tento typ kampaně vyberte, jestliže chcete příjemce kontaktovat telefonicky (provedení obvykle zajišťuje externí dodavatel). Všimněte si, že pokud vyberete tento typ kampaně, bude v části Příjemci kampaně nastavena možnost Jiné.

  • Tištěný leták:     Tento typ kampaně vyberte, chcete-li distribuovat tištěný leták široké veřejnosti – například jako vložené přílohy v tisku nebo prospekty. Všimněte si, že pokud vyberete tento typ kampaně, bude v části Příjemci kampaně nastavena možnost Jiné.

  • Seminář nebo konference:     Tento typ kampaně vyberte, chcete-li uspořádat seminář, konferenci nebo jiné setkání. Všimněte si, že pokud vyberete tento typ kampaně, bude v části Příjemci kampaně nastavena možnost Jiné.

  • Hromadná reklama:      Tento typ vyberte, jestliže chcete marketingovou kampaň zajistit prostřednictvím reklamy v hromadných sdělovacích prostředcích (v novinách, časopisech, rádiích či televizích), chcete však sledovat odezvy na tuto marketingovou kampaň. Všimněte si, že pokud vyberete tento typ kampaně, bude v části Příjemci kampaně nastavena možnost Jiné.

  • Jiné:     Tento typ vyberte, pokud pro marketingovou kampaň není vhodný žádný z ostatních typů. Všimněte si, že pokud vyberete tento typ kampaně, bude v části Příjemci kampaně nastavena možnost Jiné.

  Datum zahájení a Datum ukončení:     Zadejte data zahájení a ukončení marketingové kampaně.

  Rozpočtovaná cena:     Zadejte částku, kterou máte v úmyslu za tuto marketingovou kampaň zaplatit.

  Komentáře:     Do tohoto pole můžete zadat Komentáře k marketingové kampani.

 2. Příjemci kampaně

  Vytvořit seznam:     Typ seznamu, který je k dispozici, závisí na dříve zvoleném typu kampaně, nebo na tom, zda jste tento formulář marketingové kampaně otevřeli ze sestavy nebo po výběru Klient či Obchodní kontakt.

  Poznámka : Jestliže jste vybrali typ kampaně, který používá e-mail, budou zobrazeni pouze klienti a obchodní kontakty s platnými e-mailovými adresami. Pokud jste například vybrali 5 obchodních kontaktů, avšak pouze 3 z nich mají platné e-mailové adresy, zobrazí se v seznamu příjemců 3 obchodní kontakty, nikoli původních 5 obchodních kontaktů.

  • Vyberte z těchto možností.     Pokud jste dosud nevytvořili seznam, můžete jej vytvořit z následujících položek:

   • Všechny obchodní kontakty a potenciální zákazníci:     Materiály marketingové kampaně budou odeslány na všechny kontakty (včetně těch, které jste označili jako Zájemce) v Databáze aplikace Business Contact Manager.

   • Všechny obchodní kontakty:     Materiály marketingové kampaně budou odeslány pouze na ty obchodní kontakty, které jste neoznačili jako potenciální zákazníky.

   • Všichni potenciální zákazníci:     Materiály marketingové kampaně budou odeslány pouze na ty obchodní kontakty, které jste označili jako potenciální zákazníky.

   • Existující kampaň:     Tato možnost je k dispozici, jestliže jste vybrali možnost Tisk reklamní pošty nebo E-mail. Vyberte dříve definovaný seznam nebo dotaz z existující marketingové kampaně.

   • Nový seznam:     Vytvořte filtrovaný seznam z existujících klientů nebo obchodních kontaktů a uložte jej pro budoucí použití.

  • Již vytvořeno:     Tato možnost je automaticky vybrána, pokud jste dříve vybrali konkrétní Záznam klientů, obchodních kontaktů nebo potenciálních zákazníků. Chcete-li vytvořit seznam, vyberte nejprve ze záznamů aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook osoby, které mají být příjemci marketingové kampaně. Další informace najdete v tématu Vytvoření marketingové kampaně pro vybrané klienty nebo obchodní kontakty v aplikaci Business Contact Manager nebo Vytvoření marketingové kampaně ze sestavy v aplikaci Business Contact Manager.

  • Jiné:     Tato možnost bude automaticky vybrána, pokud vyberete jeden z následujících typů marketingové kampaně, které od vás vyžadují další akce mimo oblast formuláře: Telemarketing, Tištěný leták, Seminář nebo konference nebo Hromadná reklama.

  Celkem v seznamu.     Tato možnost znamená celkový počet osob ve vybraném seznamu.

  Revidovat a filtrovat:     Klepnutím na toto tlačítko můžete seznam změnit pomocí filtrů aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

 3. Způsob doručení

  Metoda doručení:     Vyberte metodu doručení. Všimněte si, že dostupné metody závisí na typu marketingové kampaně, který byl vybrán v kroku 1.

  • Aplikace Outlook:     (K dispozici jen pro e-mailové marketingové kampaně.) Tuto možnost vyberte, chcete-li pro marketingovou kampaň vytvořit e-mailovou zprávu v aplikaci Microsoft Office Outlook.

  • Hromadná pošta aplikace Word:     Tuto možnost vyberte, chcete-li pro marketingovou kampaň vytvořit dokument hromadné korespondence aplikace Word.

  • Hromad. pošta aplikace Publisher:     Tuto možnost vyberte, chcete-li pro marketingovou kampaň vytvořit publikaci hromadné korespondence aplikace Publisher.

  • Hrom. e-maily aplikace Publisher:     (K dispozici jen pro e-mailové marketingové kampaně.) Tuto možnost vyberte, chcete-li v aplikaci Publisher pro marketingovou kampaň vytvořit publikaci hromadného e-mailu.

  • Jiné:     Tato možnost je k dispozici jako jediná pro následující typy kampaní: Telemarketing, Tištěný leták, Seminář nebo konference nebo Hromadná reklama.

 4. Odesílaný obsah

  Vyberte soubor s Obsah pro marketingovou kampaň.

  Použít existující soubor:     Zadejte název souboru obsahu, který jste vytvořili pro marketingovou kampaň, nebo vyhledejte soubor po klepnutí na tlačítko Procházet. Tento soubor bude použit v procesu hromadné korespondence, pokud jste vybrali tuto metodu doručení. Chcete-li provést změny, klepněte na tlačítko Upravit. Upozorňujeme, že pokud jste marketingovou kampaň spustili ze souboru v aplikaci Publisher nebo Word, bude daný soubor uveden v tomto poli.

 5. Spuštění marketingové kampaně

  Po doplnění všech informací klepněte na tlačítko Spustit.

Poznámka : Tento postup je součástí procesu vytváření a sledování marketingové kampaně v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Chcete-li vytvořit marketingovou kampaň, klepněte v Nabídka Soubor na příkaz Nový a potom na možnost Marketingová kampaň.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×