Obecné zobrazení marketingové kampaně v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jednotlivé části Formulář Marketingová kampaň snadno vyplníte pomocí následujících pokynů:

 1. Co je to marketingové kampaně pro?

  Název (povinný):     Zadejte název marketingové kampaně. Pokud jej nezměníte, bude tento název předmětem každé e-mailové zprávy, kterou pro tuto marketingovou kampaň vytvoříte.

  Poznámka : Jestliže vytváříte novou marketingovou kampaň pomocí předem vybraného seznamu (například sestavy), bude do tohoto pole zadán výchozí název. Výchozí název můžete nahradit vlastním názvem.

  Kód kampaně (povinný):     Zadejte stručný Kód kampaně, který usnadní sledování marketingové kampaně v seznamu souborů.

  Poznámka : Jestliže vytváříte novou marketingovou kampaň pomocí předem vybraného seznamu (například sestavy), bude do tohoto pole zadán výchozí kód. Výchozí kód kampaně můžete nahradit vlastním kódem.

  Typ kampaně:     Vyberte v seznamu typ marketingové kampaně, kterou chcete spustit. Vybraný typ kampaně určuje příjemce kampaně a způsob doručení.

  • Tisk reklamní pošty:     Tento typ kampaně vyberte, chcete-li reklamu vytisknout a odeslat přímo seznamu příjemců.

  • E-mail:     Tento typ kampaně vyberte, jestliže chcete odeslat marketingovou e-mailovou zprávu seznamu příjemců.

  • Telemarketing:     Tento typ kampaně vyberte, jestliže chcete příjemce kontaktovat telefonicky (provedení obvykle zajišťuje externí dodavatel). Všimněte si, že pokud vyberete tento typ kampaně, bude v části Příjemci kampaně nastavena možnost Jiné.

  • Tištěný leták:     Tento typ kampaně vyberte, chcete-li distribuovat tištěný leták široké veřejnosti – například jako vložené přílohy v tisku nebo prospekty. Všimněte si, že pokud vyberete tento typ kampaně, bude v části Příjemci kampaně nastavena možnost Jiné.

  • Seminář nebo konference:     Tento typ kampaně vyberte, chcete-li uspořádat seminář, konferenci nebo jiné setkání. Všimněte si, že pokud vyberete tento typ kampaně, bude v části Příjemci kampaně nastavena možnost Jiné.

  • Hromadná reklama:      Tento typ vyberte, jestliže chcete marketingovou kampaň zajistit prostřednictvím reklamy v hromadných sdělovacích prostředcích (v novinách, časopisech, rádiích či televizích), chcete však sledovat odezvy na tuto marketingovou kampaň. Všimněte si, že pokud vyberete tento typ kampaně, bude v části Příjemci kampaně nastavena možnost Jiné.

  • Jiné:     Tento typ vyberte, pokud pro marketingovou kampaň není vhodný žádný z ostatních typů. Všimněte si, že pokud vyberete tento typ kampaně, bude v části Příjemci kampaně nastavena možnost Jiné.

  Datum zahájení a Datum ukončení:     Zadejte data zahájení a ukončení marketingové kampaně.

  Rozpočtovaná cena:     Zadejte částku, kterou máte v úmyslu za tuto marketingovou kampaň zaplatit.

  Komentáře:     Do tohoto pole můžete zadat Komentáře k marketingové kampani.

 2. Kdo uvidí to?

  Vytvoření seznamu     Typ použitého seznamu, který je k dispozici, závisí na typu kampaně jste vybrali dříve, nebo pokud jste se dostali do tohoto formuláře marketingové kampaně ze sestavy služby nebo po výběru klientů nebo obchodních kontaktů.

  Poznámka : Jestliže jste vybrali typ kampaně, který používá e-mail, budou zobrazeni pouze klienti a obchodní kontakty s platnými e-mailovými adresami. Pokud jste například vybrali 5 obchodních kontaktů, avšak pouze 3 z nich mají platné e-mailové adresy, zobrazí se v seznamu příjemců 3 obchodní kontakty, nikoli původních 5 obchodních kontaktů.

  • Vyberte z těchto možností.     Pokud jste dosud nevytvořili seznam, můžete jej vytvořit z následujících položek:

   • Všechny obchodní kontakty a potenciální zákazníci     Materiály marketingové kampaně jsou odeslány všechny obchodní kontakty (včetně těch, které jste označili jako potenciálních zákazníků) v Databáze aplikace Business Contact Manager.

   • Všechny obchodní kontakty:     Materiály marketingové kampaně budou odeslány pouze na ty obchodní kontakty, které jste neoznačili jako potenciální zákazníky.

   • Všichni potenciální zákazníci:     Materiály marketingové kampaně budou odeslány pouze na ty obchodní kontakty, které jste označili jako potenciální zákazníky.

   • Existující kampaň:     Tato možnost je k dispozici, jestliže jste vybrali možnost Tisk reklamní pošty nebo E-mail. Vyberte dříve definovaný seznam nebo dotaz z existující marketingové kampaně.

   • Nový seznam:     Vytvořte filtrovaný seznam z existujících klientů nebo obchodních kontaktů a uložte jej pro budoucí použití.

  • Již vytvořené     Tuto možnost, pokud jste dříve zvolili konkrétní záznamy klientů, obchodních kontaktů, automaticky se vybere nebo zájemce. Vytvořit seznam, musíte nejdřív vyberte osoby, které chcete dostávat marketingové kampaně ze záznamů v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Další informace najdete v tématu Vytvoření marketingové kampaně pro vybrané klienty nebo obchodní kontakty v aplikaci Business Contact Managernebo Vytvoření marketingové kampaně ze sestavy v aplikaci Business Contact Manager.

  • Jiné:     Tato možnost bude automaticky vybrána, pokud vyberete jeden z následujících typů marketingové kampaně, které od vás vyžadují další akce mimo oblast formuláře: Telemarketing, Tištěný leták, Seminář nebo konference nebo Hromadná reklama.

  Celkem v seznamu.     Tato možnost znamená celkový počet osob ve vybraném seznamu.

  Revidovat a filtrovat:     Klepnutím na toto tlačítko můžete seznam změnit pomocí filtrů aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

 3. Jak doručení?

  Metoda doručení:     Vyberte metodu doručení. Všimněte si, že dostupné metody závisí na typu marketingové kampaně, který byl vybrán v kroku 1.

  • Aplikace Outlook:     (K dispozici jen pro e-mailové marketingové kampaně.) Tuto možnost vyberte, chcete-li pro marketingovou kampaň vytvořit e-mailovou zprávu v aplikaci Microsoft Office Outlook.

  • Hromadné korespondence ve Wordu     Tato možnost slouží k vytvoření dokumentu hromadné korespondence Wordu * marketingové kampaně.

  • Hromadná korespondence aplikace Publisher     Tato možnost slouží k vytvoření publikace aplikace Publisher hromadné korespondence * marketingové kampaně.

  • Hromadný Publisher E-mail     (K dispozici pro e-mailu jenom marketingové kampaně). Vyberte tuto možnost použijete Publisher * vytvoření publikace hromadný E-mail marketingové kampaně.

  • Jiné:     Tato možnost je k dispozici jako jediná pro následující typy kampaní: Telemarketing, Tištěný leták, Seminář nebo konference nebo Hromadná reklama.

  * Vyžadovanou pro hromadnou korespondenci Publisheru nebo Wordu. Samostatné vydání Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager lze použít s verzí 2007 a 2003 Publisher a Word. Možnost spustit marketingové kampaně v aplikaci Publisher 2003 a Word 2003 není k dispozici.

 4. Co se pošle?

  Vyberte soubor s Obsah pro marketingovou kampaň.

  Použití existujícího souboru     Zadejte název souboru obsahu, který jste vytvořili pro marketingové kampaně nebo klikněte na tlačítko Procházet a soubor najděte. Tento soubor je používán procesu hromadné korespondence * Pokud jste vybrali tato metoda doručení. Chcete-li provést změny, klikněte na Upravit. Všimněte si, že pokud spustili marketingové kampaně ze souboru v aplikaci Publisher * nebo Word * tento soubor uvedeni v tomto poli.

  * Vyžadovanou pro hromadnou korespondenci Publisheru nebo Wordu. Samostatné vydání Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager lze použít s verzí 2007 a 2003 Publisher a Word. Možnost spustit marketingové kampaně v aplikaci Publisher 2003 a Word 2003 není k dispozici.

 5. Jste připravení Zahájit marketingovou kampaň?

  Po doplnění všech informací klepněte na tlačítko Spustit.

Poznámka : Toto je součástí proces vytváření a sledování marketingové kampaně v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Vytvoření marketingové kampaně v Aplikaci Business Contact Manager nabídce kliknutím na Marketingové kampaně a potom klikněte na Nový.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×