Obchodní projekty v aplikaci Business Contact Manager

Při správě obchodního projektu je třeba zajistit, aby všechny úkoly související s projektem byly identifikovány, přiděleny a sledovány. V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je možné použít ke správě těchto projektových ÚkolZáznamObchodní projekt.

Co chcete udělat?

Vytvoření nového obchodního projektu

Přidání projektových úkolů

Správa obchodního projektu

Úpravy obchodního projektu

Přidání položky historie

Odstranění obchodního projektu

Vytvoření nového obchodního projektu

Pomocí formuláře Obchodní projekt lze sledovat práce potřebné u jednotlivých projektů, například prodejní schůzky nebo semináře.

Tip : Ukáže-li se, že obchodní projekt vyvolává zvýšení prodeje nebo zájmu, budete chtít pravděpodobně vytvořit Marketingová kampaň ke sledování výsledků akcí.

 1. V nabídce aplikace Business Contact Manager klepněte na příkaz Obchodní projekty a potom na panelu nástrojů Standardní klepněte na položku Nový.

 2. Zadejte následující informace:

  • V zobrazení Obecné v části Informace o projektu zadejte do pole Název projektu název projektu.

  • V části Propojený klient nebo obchodní kontakt klepněte na tlačítko Propojit s a v dialogovém okně Propojení s klientem nebo obchodním kontaktem vyberte jednoho Klient nebo Obchodní kontakt.

   Poznámka : Záznam obchodního projektu je přiřazen primárnímu klientovi nebo obchodnímu kontaktu, v části Související klienti a obchodní kontakty však můžete přidat další klienty a obchodní kontakty související s obchodním projektem.

Zbývající část formuláře můžete vyplnit pomocí zobrazení Obecné, Podrobnosti, Historie nebo Pole definovaná uživatelem.

Poznámka : Pole definované uživatelem jsou k dispozici, pouze pokud jste daný formulář přizpůsobili vy nebo některý z členů týmu.

Potřebujete-li při zadávání informací ve formuláři pomoc, klepněte na tlačítko Nápověda  Tlačítko Nápověda .

Poznámka : S obchodními projekty či projektovými úkoly nelze propojit položky deníku.

Začátek stránky

Přidání projektových úkolů

Obchodní projekt zahrnuje jeden či více projektových úkolů, které lze přiřadit vlastníkovi obchodního projektu nebo jiným členům týmu. Pokud je obchodním projektem například prodejní schůzka, může zahrnovat projektové úkoly, jako je uspořádání místa schůzky, zajištění občerstvení nebo vytvoření, výroba a dodání prezentačních materiálů. Všechny tyto úkoly můžete přidat do části Úkoly projektu v záznamu obchodního projektu.

 • V části Úkoly projektu klepněte na tlačítko Nový.

 • Vyplňte formulář Projektový úkol. Zadejte název projektového úkolu. Můžete také úkol přiřadit klientovi nebo obchodnímu kontaktu a nastavit termín splnění, prioritu a další podrobnosti.

Poznámka : S obchodními projekty či projektovými úkoly nelze propojit položky deníku.

Začátek stránky

Správa obchodního projektu

Průběh obchodního projektu lze sledovat ve formuláři Obchodní projekt v zobrazení Obecné v následujících částech:

 • Přehled projektu:     Obsahuje souhrn dokončených, zpožděných, nedokončených a důležitých úkolů. Je také možné zobrazit počet zbývajících dnů do data dokončení, jež bylo nastaveno při vytvoření obchodního projektu.

 • Informace o stavu:     V poli se seznamem Stav projektu vyberte aktuální stav projektu, například Nezahájeno nebo Probíhá. Chcete-li seznam upravit, klepněte na možnost Upravit tento seznam.

 • Úkoly projektu:     Obsahuje seznam úkolů projektu propojených s tímto obchodním projektem. Po aktualizaci jednotlivých úkolů v databázi se zde zobrazí nejnovější informace.

Začátek stránky

Úpravy obchodního projektu

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Obchodní projekty.

 2. V seznamu Obchodní projekty poklepejte na záznam obchodního projektu, který chcete upravit.

 3. Proveďte požadované změny.

 4. Na Pás karet klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Přidání položky historie

Poznámka : Mezi položky historie komunikace, které lze přidat do obchodního projektu, patří obchodní poznámky, zápisy o telefonních hovorech, e-mailové zprávy, události a soubory.

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Obchodní projekty.

 2. V seznamu Obchodní projekty poklepejte na záznam obchodního projektu, ke kterému chcete přidat položku historie.

 3. Ve skupině Komunikace klepněte na tlačítko Nová položka historie.

 4. Klepněte na některou z těchto možností:

  • Poznámka

  • Zápis o telefonním hovoru

  • Poštovní zpráva

  • Událost

  • Soubor

 5. Doplňte informace o položce historie komunikace.

  Položka se automaticky propojí s obchodním projektem.

 6. V záznamu obchodního projektu klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Odstranění obchodního projektu

Při odstranění záznamu obchodního projektu aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook odstraní všechny propojené Položka historie komunikace.

Před odstraněním záznamu obchodního projektu ověřte, zda jsou uloženy všechny propojené položky, které chcete zachovat.

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Obchodní projekty.

 2. V seznamu Obchodní projekty klepněte na záznam obchodního projektu, který chcete odstranit.

 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit.

Odstraněná propojená položka může být k dispozici i po odstranění záznamu obchodního projektu v následujících případech:

 • Položka je uložena v jiném umístění v počítači.

  • Propojená položka aplikace Outlook (e-mailová zpráva, událost nebo úkol) byla v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook odstraněna společně s obchodním projektem, ale ve složkách aplikace Outlook zůstává beze změny.

  • Položka byla odstraněna z původního umístění mimo aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, ale je propojena se záznamem klienta, obchodního kontaktu nebo Příležitost v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

 • Položka je v počítači uložena pouze v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a odstraněná položka je závislé propojení.

  • Propojení položky bylo před odstraněním záznamu obchodního projektu Zrušit propojení.

  • Položka byla před odstraněním s propojeným záznamem obchodního kontaktu propojena se záznamem jiného obchodního projektu.

  • Položka je klient, obchodní kontakt nebo příležitost. Tyto záznamy jsou nezávislé.

 • Složka Odstraněná pošta dosud nebyla vyprázdněna.

  Poznámka : Položky ve Složka Odstraněná pošta může trvale odstranit pouze Vlastník databáze.

V následující tabulce jsou uvedeny typy závislých propojených položek pro záznamy obchodních projektů a informace, zda jsou tyto položky ukládány v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Typ položky historie komunikace

Uložení pouze v aplikaci
Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Obchodní poznámka

Ano

Zápis o telefonním hovoru

Ano

Poštovní zpráva

Ano

Událost

Ne

Soubor

Ne

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×