Obchodní poznámky v aplikaci Business Contact Manager

V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete vytvářet Obchodní poznámka a přidávat je do historie komunikace jednoho nebo několika záznamů Klient, Obchodní kontakt, Příležitost nebo Obchodní projekt. Obchodní poznámka obsahuje předmět poznámky, jméno autora a Komentáře k propojenému klientovi, obchodnímu kontaktu, příležitosti nebo obchodnímu projektu.

Co chcete udělat?

Vytvoření obchodní poznámky a její propojení se záznamem

Propojení obchodní poznámky se záznamem

Úprava obchodní poznámky

Přesunutí obchodní poznámky

Odebrání propojení obchodní poznámky

Odstranění obchodní poznámky

Vytvoření obchodní poznámky a její propojení se záznamem

Jestliže obchodní poznámku vytvoříte v Zobrazení Historie komunikace Záznam aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, bude s tímto záznamem automaticky propojena. Můžete také nejprve vytvořit obchodní poznámku a poté ji propojit s jedním nebo více záznamy.

Vytvoření obchodní poznámky ze záznamu

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

 2. Poklepejte na záznam, ke kterému chcete přidat obchodní poznámku.

 3. V Pás karet klepněte ve skupině Komunikace na možnost Nová položka historie a vyberte možnost Obchodní poznámka.

 4. Do pole Předmět zadejte předmět poznámky.

 5. Do pole Komentáře zadejte poznámky.

  Chcete-li zaznamenat datum a čas zadání komentáře, klepněte na tlačítko Přidat časové razítko.

 6. Na pásu karet klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

  Poznámka : Chcete-li před zavřením obchodní poznámku vytisknout, klepněte na tlačítko Microsoft Office  Obrázek tlačítka a potom na příkaz Tisk.

Vytvoření obchodní poznámky a její následné propojení se záznamem

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Obchodní poznámka.

 2. Do pole Předmět zadejte předmět poznámky.

 3. V části Propojený klient, obchodní kontakt, příležitost nebo projekt klepněte na tlačítko Propojit s.

 4. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v rozevíracím seznamu Složka typ záznamu, se kterým chcete obchodní poznámku propojit.

 5. Zadejte název záznamu nebo jej vyberte ze seznamu. Chcete-li vybrat sousedící názvy, podržte klávesu SHIFT a klepněte na první a poslední název. Pokud chcete vybrat názvy, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klepněte na jednotlivé názvy.

 6. Klepněte na položku Propojit s a pak na tlačítko OK.

 7. Do pole Komentáře zadejte poznámky.

  Chcete-li zaznamenat datum a čas zadání komentáře, klepněte na tlačítko Přidat časové razítko.

 8. Na pásu karet klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

  Poznámka : Chcete-li před zavřením obchodní poznámku vytisknout, klepněte na tlačítko Microsoft Office  Obrázek tlačítka a potom na příkaz Tisk.

Začátek stránky

Propojení obchodní poznámky se záznamem

Jestliže obchodní poznámku vytvoříte ze záznamu, propojí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook tuto obchodní poznámku automaticky s historií komunikace daného záznamu.

Obchodní poznámky můžete propojit s více záznamy. Při každém propojení obchodní poznámky se záznamem se ve složce Historie komunikace zobrazí další kopie poznámky.

Přidání propojení obchodní poznámky ze záznamu

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

 2. Poklepejte na záznam obsahující obchodní poznámku, kterou chcete propojit s jiným záznamem.

 3. Na pásu karet klepněte ve skupině Zobrazit na možnost Historie a potom poklepejte na obchodní poznámku, kterou chcete propojit s jiným záznamem.

 4. Klepněte na položku Propojit s.

 5. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v rozevíracím seznamu Složka typ záznamu, se kterým chcete obchodní poznámku propojit.

 6. Zadejte název nebo jej vyberte ze seznamu. Chcete-li vybrat sousedící názvy, podržte klávesu SHIFT a klepněte na první a poslední název. Pokud chcete vybrat názvy, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klepněte na jednotlivé názvy.

 7. Klepněte na položku Propojit s a pak na tlačítko OK.

Přidání propojení se záznamem z obchodní poznámky

 1. V nabídce aplikace Business Contact Manager klepněte na položku Historie komunikace.

 2. Poklepejte na obchodní poznámku, kterou chcete propojit s více záznamy.

 3. Klepněte na položku Propojit s.

 4. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v rozevíracím seznamu Složka typ záznamu, se kterým chcete obchodní poznámku propojit.

 5. Zadejte název nebo jej vyberte ze seznamu. Chcete-li vybrat sousedící názvy, podržte klávesu SHIFT a klepněte na první a poslední položku. Pokud chcete vybrat názvy, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klepněte na jednotlivé názvy.

 6. Klepněte na položku Propojit s a pak na tlačítko OK.

Přidání propojení obchodní poznámky ze složky Historie komunikace

 1. V nabídce aplikace Business Contact Manager klepněte na položku Historie komunikace.

 2. Poklepejte na obchodní poznámku, kterou chcete propojit s jiným záznamem.

 3. Klepněte na položku Propojit s.

 4. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v rozevíracím seznamu Složka typ záznamu, se kterým chcete obchodní poznámku propojit.

 5. Zadejte název nebo jej vyberte ze seznamu. Chcete-li vybrat sousedící názvy, podržte klávesu SHIFT a klepněte na první a poslední položku. Pokud chcete vybrat názvy, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klepněte na jednotlivé názvy.

 6. Klepněte na položku Propojit s a pak na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úprava obchodní poznámky

Obchodní poznámku lze upravit v záznamu, k němuž je připojena, nebo ve Složka Historie komunikace.

Úprava obchodní poznámky v záznamu

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

 2. Poklepejte na záznam obsahující obchodní poznámku, kterou chcete upravit.

 3. Na pásu karet klepněte ve skupině Zobrazit na možnost Historie a potom poklepejte na obchodní poznámku, kterou chcete upravit.

 4. Proveďte změny ve FormulářObchodní poznámka a potom na pásu karet klepněte ve skupině Akce na příkaz Uložit a zavřít.

Úprava obchodní poznámky ve složce Historie komunikace

 1. V nabídce aplikace Business Contact Manager klepněte na položku Historie komunikace.

 2. Poklepejte na záznam obchodní poznámky, který chcete upravit.

 3. Proveďte změny ve formuláři Obchodní poznámka a potom na pásu karet klepněte ve skupině Akce na příkaz Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Přesunutí obchodní poznámky

Jestliže odeberete obchodní poznámku z historie komunikace záznamu, odstraní ji aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook automaticky ze složky Historie komunikace. Pokud tedy chcete odstranit obchodní poznámku z jednoho záznamu a poté ji propojit s jiným záznamem, je nutné poznámku propojit s druhým záznamem před jejím odebráním z prvního záznamu.

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

 2. Poklepejte na záznam obsahující propojenou obchodní poznámku, kterou chcete přesunout.

 3. Na pásu karet klepněte ve skupině Zobrazit na možnost Historie.

 4. Poklepejte na záznam obchodní poznámky, který chcete přesunout.

 5. Klepněte na položku Propojit s.

 6. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v rozevíracím seznamu Složka typ záznamu, se kterým chcete obchodní poznámku propojit.

 7. Zadejte název nebo jej vyberte ze seznamu. Chcete-li vybrat sousedící názvy, podržte klávesu SHIFT a klepněte na první a poslední položku. Pokud chcete vybrat názvy, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klepněte na jednotlivé názvy.

 8. Chcete-li Zrušit propojení obchodní poznámky se záznamem, vyberte ji v seznamu Položky historie komunikace a klepněte na tlačítko Odebrat.

 9. Na pásu karet klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

Poznámka : Pokud zkopírujete nebo přesunete obchodní poznámku aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook do složky aplikace Outlook, změní se na deníkovou položku aplikace Outlook, bude však obsahovat stejné informace jako původní obchodní poznámka.

Začátek stránky

Odebrání propojení obchodní poznámky

Jestliže zrušíte propojení obchodní poznámky se záznamem a obchodní poznámka nebude propojena s žádným jiným záznamem, bude obchodní poznámka z aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook odstraněna a nebude možné ji obnovit. Pokud je však tato obchodní poznámka propojena s jinými záznamy, bude odstraněno pouze propojení a nikoli obchodní poznámka. Jestliže například zrušíte propojení obchodní poznámky se záznamem příležitosti a daná obchodní poznámka je propojena rovněž s jiným záznamem v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, dané propojení se nezmění.

Pokud je však daný záznam jediným záznamem, se kterým je poznámka propojena, odebere aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook toto propojení a odebere obchodní poznámku rovněž ze složky Historie komunikace. Pokud je otevřeno dialogové okno Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager, můžete v části Propojené záznamy zjistit, zda je obchodní poznámka propojena s jiným záznamem klienta, obchodního kontaktu, příležitosti nebo obchodního projektu.

Zrušení propojení obchodní poznámky se záznamem

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

 2. Poklepejte na záznam, u kterého chcete zrušit propojení s obchodní poznámkou.

 3. Na pásu karet klepněte ve skupině Zobrazit na tlačítko Historie.

 4. Poklepejte na záznam obchodní poznámky, jehož propojení chcete odstranit.

 5. Klepněte na položku Propojit s.

 6. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v rozevíracím seznamu Složka typ záznamu, se kterým chcete obchodní poznámku propojit.

 7. Jestliže chcete propojit obchodní poznámku s jiným záznamem, zadejte název nebo jej vyberte v seznamu a klepněte na tlačítko Propojit.

 8. Chcete-li propojení obchodní poznámky zrušit ze záznamu, vyberte ji v seznamu Položky historie komunikace a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

 10. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Odstranění obchodní poznámky

Jestliže odeberete propojení obchodní poznámky se záznamem a tato obchodní poznámka je propojena s jinými záznamy, bude odstraněno pouze propojení a nikoli obchodní poznámka. Pokud chcete obchodní poznámku odstranit z aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, je nutné zrušit její propojení s každým záznamem, s nímž je propojena.

Důležité : Po odebrání všech propojení záznamu bude obchodní poznámka odstraněna bez možnosti obnovení.

Odstranění obchodní poznámky s propojením na jediný záznam

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

 2. Poklepejte na záznam obsahující propojenou obchodní poznámku, kterou chcete odstranit.

 3. Na pásu karet klepněte ve skupině Zobrazit na možnost Historie.

 4. Vyberte obchodní poznámku, kterou chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odebrat.

Odstranění obchodní poznámky s více propojeními

 1. V nabídce aplikace Business Contact Manager klepněte na položku Historie komunikace.

 2. Vyberte jednu nebo několik kopií obchodní poznámky, kterou chcete odstranit. Upozorňujeme, že při každém propojení s dalším záznamem aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je vytvářena samostatná kopie obchodní poznámky.

 3. Po provedení výběru kopií klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Odstranit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×