ODDLYIELD (funkce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODDLYIELD v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí výnos cenného papíru, který má odlišné (kratší nebo delší) poslední úrokové období.

Syntaxe

ODDFYIELD(vypořádání, splatnost, emise, poslední_úrok, sazba, cena, zaruč_cena, počet_plateb, [základna])

Důležité : Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Zadáte-li kalendářní data jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce ODDLYIELD obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Poslední_úrok:    Povinný argument. Jedná se o poslední výplatní termín úroku.

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o roční úrokovou sazbu cenného papíru.

 • Cena:    Povinný argument. Jedná se o cenu cenného papíru.

 • Zaruč_cena:    Povinný argument. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

 • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Kalendářní data jsou v aplikaci Microsoft Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy klient zakoupí cenný papír, například obligaci. Datum splatnosti je datum ukončení platnosti cenného papíru. Pokud je obligace na 30 let vydána například 1. ledna 2008 a klient ji zakoupí o šest měsíců později, bude datum emise 1. leden 2008, datum vypořádání 1. červenec 2008 a datum splatnosti 1. leden 2038, tedy 30 let po datu emise (1.1.08).

 • Argumenty vypořádání, splatnost, poslední_úrok a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Jestliže vypořádání, splatnost nebo poslední_úrok nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce ODDLYIELD chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Je-li sazba < 0 nebo cena ≤ 0, vrátí funkce ODDLYIELD chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je základna < 0 nebo > 4, vrátí funkce ODDLYIELD chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pro zadaná data musí být splněny následující nerovnosti, jinak vrátí funkce ODDLYIELD chybovou hodnotu #ČÍSLO!:

  splatnost > vypořádání > poslední_úrok

 • Výsledek funkce ODDLYIELD se počítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • Ai = počet příslušných dnů pro i-té (nebo poslední) kvazi-kupónové období v odlišném období počítaných dopředně od posledního příslušného data před datem vypořádání.

  • DCi = počet dnů počítaných v každém i-tém (nebo posledním) kvazi-kupónovém období vymezený délkou aktuálního úrokového období.

  • NC = počet kvazi-kupónových období; jestliže toto číslo obsahuje zlomek, je zaokrouhleno na celé číslo.

  • NLi = normální délka ve dnech i-tého (nebo posledního) kvazi-kupónového období v odlišném období.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis argumentu

20.04.2008

Datum vypořádání

15.06.2008

Datum splatnosti

24.12.2007

Poslední výplatní termín úroku

3,75%

Úrok v procentech

99 875 Kč

Cena

100 Kč

Zaručená cena

2

Pololetní platby

0

Základna 30/360

Vzorec

Popis

V ýsledek

=ODDLYIELD(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9)

Výnos cenného papíru, který má odlišné (kratší nebo delší) poslední úrokové období, kdy jako argumenty funkce jsou použité podmínky uvedené v buňkách A2:A10. Výsledek je 0,04519 nebo 4,52 %.

4,52%

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×