ODDLPRICE (funkce)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODDLPRICE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, který má odlišné (kratší nebo delší) poslední úrokové období.

Syntaxe

ODDLPRICE(vypořádání, splatnost, poslední_úrok, sazba, výnos, zaruč_cena, počet_plateb, [základna])

Důležité : Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce datum, nebo jako výsledek jiných vzorců nebo funkcí. Příklad použití DATE(2008,5,23) pro 23 května 2008. Může dojít k problémům se data zadaného v textovém formátu.

Syntaxe funkce ODDLPRICE obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Poslední_úrok:    Povinný argument. Jedná se o poslední výplatní termín úroku.

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o roční úrokovou sazbu cenného papíru.

 • Výnos:    Povinný argument. Roční kupónový výnos cenného papíru.

 • Zaruč_cena:    Povinný argument. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

 • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Kalendářní data jsou v aplikaci Microsoft Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy klient zakoupí cenný papír, například obligaci. Datum splatnosti je datum ukončení platnosti cenného papíru. Pokud je obligace na 30 let vydána například 1. ledna 2008 a klient ji zakoupí o šest měsíců později, bude datum emise 1. leden 2008, datum vypořádání 1. červenec 2008 a datum splatnosti 1. leden 2038, tedy 30 let po datu emise (1.1.08).

 • Argumenty vypořádání, splatnost, poslední_úrok a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Jestliže vypořádání, splatnost nebo poslední_úrok nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce ODDLPRICE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Je-li sazba < 0 nebo výnos < 0, vrátí funkce ODDLPRICE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je základna < 0 nebo > 4, vrátí funkce ODDLPRICE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pro zadaná data musí být splněny následující nerovnosti, jinak vrátí funkce ODDLPRICE chybovou hodnotu #ČÍSLO!:

  splatnost > vypořádání > poslední_úrok

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis argumentu

7. února 2008

Datum vypořádání

15. června 2008

Datum splatnosti

15. října 2007

Poslední výplatní termín úroku

3,75%

Úrok v procentech

4,05%

Výnos v procentech

100 Kč

Zaručená cena

2

Pololetní platby

0

Základna 30/360

Vzorec

Popis

V ýsledek

=ODDLPRICE(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9)

Cena cenného papíru v hodnotě 100 Kč, který má odlišné (kratší nebo delší) poslední kupónové období, kdy jako argumenty funkce jsou použité podmínky uvedené v buňkách A2:A10.

99,88 Kč

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×