OCT2HEX (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce OCT2HEX  v Microsoft Excelu.

Popis

Převede osmičkové číslo na šestnáctkové.

Syntaxe

OCT2HEX(číslo, [místa])

Syntaxe funkce OCT2HEX obsahuje následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Jedná se o osmičkové číslo, které chcete převést. Číslo nesmí obsahovat více než 10 osmičkových znaků (30 bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit. Ostatních 29 bitů udává velikost čísla. Záporná čísla jsou reprezentována dvojkovým doplňkem.

  • Místa:    Nepovinný argument. Jedná se o počet znaků, které se mají použít. Pokud argument místa není uveden, funkce OCT2HEX použije minimální nutný počet znaků. Argument místa je vhodný v případě, že chcete vrátit výsledek včetně úvodních nul.

Poznámky

  • Pokud je číslo záporné, ignoruje funkce OCT2HEX hodnotu argumentu místa a vrátí binární číslo o deseti znacích.

  • Jestliže číslo není platné osmičkové číslo, vrátí funkce OCT2HEX chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Vyžaduje-li funkce OCT2HEX více míst, než je uvedeno v argumentu místa, vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud argument místa není celé číslo, bude zkrácen.

  • V případě, že hodnota argumentu místa není číselného typu, vrátí funkce OCT2HEX chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je hodnota místa záporná, vrátí funkce OCT2HEX chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

Začátek stránky

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

V ýsledek

=OCT2HEX(100;4)

Převede osmičkové číslo 100 na šestnáctkové se 4 znaky

0040

=OCT2HEX(7777777533)

Převede osmičkové číslo 7777777533 na šestnáctkové

FFFFFFFF5B

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×