OCT2DEC (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce OCT2DEC v Microsoft Excelu.

Popis

Převede osmičkové číslo na desítkové.

Syntaxe

OCT2DEC(číslo)

Syntaxe funkce OCT2DEC obsahuje následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Jedná se o osmičkové číslo, které chcete převést. Číslo nesmí obsahovat více než 10 osmičkových znaků (30 bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit. Ostatních 29 bitů udává velikost čísla. Záporná čísla jsou reprezentována dvojkovým doplňkem.

Poznámka

Pokud číslo není platné osmičkové číslo, vrátí funkce OCT2DEC chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

V ýsledek

=OCT2DEC(54)

Převede osmičkové číslo 54 na desítkové

44

=OCT2DEC(7777777533)

Převede osmičkové číslo 7777777533 na desítkové

-165

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×