OCT2BIN (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce OCT2BIN  v Microsoft Excelu.

Popis

Převede osmičkové číslo na binární.

Syntaxe

OCT2BIN(číslo, [místa])

Syntaxe funkce OCT2BIN má následující argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Jedná se o osmičkové číslo, které chcete převést. Číslo nesmí obsahovat více než 10 znaků. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit. Ostatních 29 bitů udává velikost čísla. Záporná čísla jsou reprezentována dvojkovým doplňkem.

  • Místa    Nepovinný argument. Jedná se o počet znaků, které se mají použít. Pokud argument místa není uveden, funkce OCT2BIN použije minimální nutný počet znaků. Argument místa je vhodný v případě, že chcete vrátit výsledek včetně úvodních nul.

Poznámky

  • Pokud je číslo záporné, ignoruje funkce OCT2BIN hodnotu argumentu místa a vrátí binární číslo o deseti znacích.

  • Jestliže je zadané číslo záporné, nesmí být menší než 7777777000, a je-li kladné, nesmí být větší než 777.

  • Pokud číslo není platné osmičkové číslo, vrátí funkce OCT2BIN chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Vyžaduje-li funkce OCT2BIN více míst než je uvedeno v argumentu místa, vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud argument místa není celé číslo, bude zkrácen.

  • Jestliže hodnota argumentu místa není číselného typu, vrátí funkce OCT2BIN chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je hodnota místa záporná, vrátí funkce OCT2BIN chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=OCT2BIN(3;3)

Převede osmičkové číslo 3 na binární se 3 znaky

011

=OCT2BIN(7777777000)

Převede osmičkové číslo 7777777000 na binární

1000000000

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×