O uživatelských oprávněních pro služby PerformancePoint

Při nasazování řídicích panelů z aplikace Návrhář řídicích panelů PerformancePoint je nutné mít na serveru Microsoft SharePoint Server 2010 přiřazena určitá oprávnění. Uživatelé řídicích panelů musí mít také určitá oprávnění, aby mohli zobrazovat a používat řídicí panely, které nasadíte.

Tento článek poskytuje přehled oprávnění vyžadovaných pro službu služby PerformancePoint v serveru Microsoft SharePoint Server 2010. Obsahuje také informace o přiřazování oprávnění pro obsah řídicího panelu.

Co chcete udělat?

Informace o uživatelských oprávněních

Přiřazení nebo změna uživatelských oprávnění

Informace o uživatelských oprávněních

Chcete-li vytvořit, upravit nebo zobrazit prvky řídicího panelu, je nutné, abyste na serveru SharePoint Server a ve zdrojích dat, která v řídicích panelech používáte, měli přiřazena určitá oprávnění.

Oprávnění serveru SharePoint

Chcete-li provádět úkoly v aplikaci Návrhář řídicích panelů, je nutné mít na serveru SharePoint Server 2010 aspoň tato oprávnění.

Úkol

Minimální požadovaná oprávnění serveru SharePoint

Instalace, otevření a použití aplikace Návrhář řídicích panelů

Žádná speciální oprávnění kromě nutnosti být ověřený uživatel na serveru SharePoint Server 2010

Vytvoření položek řídicího panelu PerformancePoint a jejich uložení do seznamů a knihoven dokumentů serveru SharePoint

Přispívat

Nasazení řídicího panelu PerformancePoint pro uživatele

Návrh

Zobrazení a použití položek řídicího panelu PerformancePoint

Čtení

Přiřazení nebo změna uživatelských oprávnění pro položky řídicího panelu

Úplné řízení (web) nebo Správce kolekce webů

Změna nastavení serveru na používání aplikace Návrhář řídicích panelů s jinou kolekcí webů PerformancePoint

Oprávnění Čtení

Pokud však chcete uložit položky řídicího panelu do kolekce webů, je nutné mít oprávnění Přispívat a k nasazení řídicího panelu mít oprávnění Návrh.

Oprávnění datového serveru

V závislosti na používaných zdrojích dat je nutné, abyste v těchto zdrojích měli přiřazena oprávnění Čtení. Tato oprávnění Čtení jsou navíc k oprávněním serveru SharePoint, která potřebujete.

Pokud například chcete zobrazit a používat data uložená ve službě SQL Server Analysis Services, je nutné, abyste měli v této službě přiřazena aspoň oprávnění Čtení. A pokud v řídicím panelu používáte sestavu služby SQL Server Reporting Services, je nutné, abyste měli přiřazena aspoň oprávnění Čtení na serveru sestav služby Reporting Services.

Začátek stránky

Přiřazení nebo změna uživatelských oprávnění

Důležité : Chcete-li přiřadit nebo změnit uživatelská oprávnění pro položky řídicího panelu, je nutné mít oprávnění Úplné řízení. Položky řídicího panelu sice můžete vytvářet a publikovat s oprávněními Návrh, ale nemůžete přiřazovat nebo měnit oprávnění pro položky řídicího panelu, pokud nemáte oprávnění Úplné řízení (web) nebo Správce kolekce webů.

Uživatelská oprávnění k položce řídicího panelu můžete přiřazovat nebo měnit v dialogovém okně Oprávnění serveru SharePoint. Dialogové okno Oprávnění serveru SharePoint můžete otevřít z aplikace Návrhář řídicích panelů nebo ze seznamu nebo knihovny dokumentů služby SharePoint obsahující příslušnou položku řídicího panelu. Následující části popisují obě metody.

Úprava uživatelských oprávnění v aplikaci Návrhář řídicích panelů

 1. V Prohlížeči pracovních prostorů klikněte na možnost Obsah PerformancePoint nebo Datová připojení, podle toho, kterou položku chcete upravit.

  Potom ve středovém podokně dvojitým kliknutím otevřete položku řídicího panelu. Po jejím otevření je možné ji upravovat.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Domů, vyhledejte skupinu Položka a klikněte na tlačítko Oprávnění.

  Otevře se okno prohlížeče, ve kterém je možné zobrazovat a měnit oprávnění serveru SharePoint pro otevřenou položku řídicího panelu.

 3. V dialogovém okně Oprávnění serveru SharePoint změňte uživatelská oprávnění k položce řídicího panelu a potom změny uložte.

Úprava uživatelských oprávnění v seznamu nebo knihovně dokumentů služby SharePoint

 1. Vyhledejte položku řídicího panelu, kterou chcete upravit, v seznamu nebo knihovně dokumentů služby SharePoint.

 2. Zaškrtněte políčko vedle názvu položky řídicího panelu.

  Na první pohled nemusí být políčko vedle položky řídicího panelu vidět. Zobrazí se, pokud umístíte kurzor vedle sloupce Název, který se nachází vedle názvu položky řídicího panelu.

  Na webu služby SharePoint se zobrazí pás karet.

 3. Na pásu karet služby SharePoint klikněte na kartu Nástroje seznamu a potom na tlačítko Položky. Vyhledejte část Správa a klikněte na možnost Oprávnění k dokumentu.

  Otevře se dialogové okno Oprávnění serveru SharePoint. V něm je možné zobrazit a změnit uživatelská oprávnění pro vybranou položku.

 4. V dialogovém okně Oprávnění serveru SharePoint změňte uživatelská oprávnění k položce řídicího panelu a potom změny uložte.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×