O pracovních postupech zahrnutých ve službě SharePoint

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Sharepointové pracovní postupy jsou předprogramovaných miniaplikace, které zjednodušit a zautomatizovat širokou škálu obchodních procesů. Pracovní postupy v rozsahu shromažďujete podpisy, názoru nebo schválení pro plán nebo dokumentu na aktuální stav běžné postup sledování. Sharepointové pracovní postupy jsou určeny ušetřit čas a námahu a přenesení konzistenci a efektivitu úkoly, které provedete v pravidelných intervalech.

Co je pracovní postup služby SharePoint?

>Pravděpodobně již víte, co je vývojový diagram. Jedná se o grafickou mapu procesu s pokyny ke každému kroku

Pracovní postup

Pracovní postup služby SharePoint je jako automatizovaný vývojový diagram, který umožňuje zajistit standardní pracovní proces bez velkého úsilí, nepřesných odhadů a náhodnosti.

Podívejte se například na proces schválení dokumentu na obrázku. Spuštění tohoto procesu ručně může znamenat rozsáhlé kontroly a sledování, předávání dokumentů dál a odesílání připomínek, přičemž každý z těchto úkolů musíte provádět vy nebo jeden či více vašich kolegů. To znamená spoustu práce navíc a v horším případě i její neustálé přerušování.

Ale při použití pracovního postupu schválení dokumentů služby SharePoint na příslušný proces spustit, všechny této kontroly a sledování a připomenutím a přesměrování vystavila společnost pracovního postupu, automaticky. Pokud je někdo nejpozději možné dokončení úkolu nebo pokud nastane některé hitch většina součástí pracovních postupů Generovat oznámení o tom k němu. Ve skupinovém rámečku nikdo včasným sledování procesu, protože se pracovní postup služby SharePoint obrázku je vždy včasným sledování samotný.

Spuštění sharepointového pracovního postupu je snadné. Stačí vybrat typ pracovního postupu, určit možnosti, které nejlépe odpovídají dané situaci, a poté už všechno přenechat vybranému postupu. Pracovní postup můžete samozřejmě zrušit nebo ukončit, kdykoli potřebujete.

Každý typ pracovního postupu zahrnuty act jako šablonu. Přidáním verze pracovního postupu pro jeden seznam nebo knihovnu, nebo pro celou kolekci webů zadejte možnosti a požadované pro tuto verzi pomocí aplikace inicializační formulář . Tyto možnosti a výběr obsahují kdo pracovní postup přiřadí úkoly, konečné termíny úkolů, jak může být pracovní postup spuštěn a kým, pokyny pro být součástí oznámení o úkolu a tak dále.

Důležité :  Ve výchozím nastavení nejsou pracovní postupy Schválení, Shromáždit názory a Shromáždit podpisy aktivní, takže se neuvádějí v seznamu Vyberte šablonu pracovního postupu vedle přidružovacího formuláře. Zpřístupnit je může jedině správce webu tím, že je aktivuje na úrovni celé kolekce webů.

Je pět předprogramovaných typů pracovních postupů.

Značka zaškrtnutí Pracovní postup Schválení odešle dokument nebo jinou položku určeným uživatelům ke schválení nebo zamítnutí. Pomocí pracovního postupu Schválení můžete také řídit schválení obsahu v seznamu nebo knihovně. Další informace a podrobné pokyny najdete v článku Vše o pracovních postupech Schválení.

Pracovní postup Shromáždit názory Pracovní postup Shromáždit názory odešle dokument nebo jinou položku určeným uživatelům k zadání názoru. Pracovní postup Shromáždit názory sloučí všechny názory účastníků pro předání vlastníkovi postupu a vytvoří záznam procesu shromažďování názorů. Další informace a podrobné pokyny najdete v článku Vše o pracovních postupech Shromáždit názory.

Pracovní postup Shromáždit podpisy Pracovní postup Shromáždit podpisy odešle dokument Microsoft Office určeným uživatelům k digitálnímu podpisu. Tento pracovní postup funguje jenom u wordových dokumentů, excelových sešitů a infopathových formulářů. Další informace a podrobné pokyny najdete v článku Vše o pracovních postupech Shromáždit podpisy.

Třístavový pracovní postup Třístavový pracovní postup byl navržen ke sledování stavu položky seznamu ve třech stavech (fázích). Lze jej použít ke správě obchodních procesů vyžadujících sledování velkého počtu problémů nebo položek – například problémů hlášených v rámci podpory zákazníků, prodejních tipů nebo projektových úkolů.

Při každém přechodu mezi stavy přiřadí pracovní postup úkol určité osobě a odešle jí e-mailové upozornění na úkol. Po dokončení úkolu pracovní postup aktualizuje stav položky a přejde na další stav. Třístavový pracovní postup je navržen pro práci s šablonou seznamu Sledování problémů, ale lze jej použít pro jakýkoli seznam obsahující sloupec Volba se třemi nebo více hodnotami.

Další informace a podrobné pokyny najdete v článku Použití třístavového pracovního postupu.

Pracovní postup Schválení dispozice Pracovní postup Schválení publikování se podobá jiným sharepointovým pracovním postupům v tom, že automatizuje směrování obsahu odborníkům na danou problematiku a zúčastněným stranám k revizi a schválení. Na pracovním postupu Schválení publikování je jedinečné to, že je navržený speciálně pro weby publikování, kde je publikování nových a aktualizovaných webových stránek přísně sledované. Na těchto typech webů není možné publikovat žádný nový obsah, dokud nebyl schválený všemi schvalujícími v pracovním postupu. Další informace a podrobné pokyny najdete v článku Práce s pracovním postupem Schválení publikování.

Chcete-li přidat nebo spustit pracovní postup, musíte mít náležité oprávnění pro seznam, knihovnu nebo kolekci webů, kde se tento pracovní postup bude spouštět.

  • Přidání pracovního postupu    Ve výchozím nastavení musíte mít oprávnění Spravovat seznamy k Přidání pracovního postupu. (Skupiny Vlastníci má oprávnění Spravovat seznamy ve výchozím nastavení; návštěvníků a členy skupiny co nedělat.)

  • Spuštění pracovního postupu    Taky ve výchozím nastavení potřebujete oprávnění Upravit položky spuštění pracovního postupu, který je už přidali. (Do skupiny členů a vlastníků skupiny obě oprávnění Upravit položky ve výchozím nastavení; skupiny návštěvníků webu nepodporuje.)
    Můžete taky vlastníci můžete zvolit konkrétní pracovní postupy tak, aby bylo možné je spuštěn pouze členové skupiny Vlastníci.

Následující diagram poskytuje všeobecný přehled o základních fázích plánování, přidávání, spouštění a úprav pracovního postupu služby SharePoint. Zde jsou další informace ke každému z kroků:

Pracovní postup

  • Plánování:    Měli byste vědět, jaké možnosti chcete a jaké informace budete potřebovat při používání inicializačního formuláře pro přidání vaší verze pracovního postupu.

  • Přidání:    Vyplňte inicializační formulář a přidejte svoji verzi pracovního postupu k seznamu, knihovně nebo kolekci webů.

  • Spuštění:    Spusťte nový pracovní postup ručně nebo automaticky u dokumentu nebo jiné položky v seznamu či knihovně (pokud jej spustíte ručně, budete moci v inicializačním formuláři změnit některá nastavení přidružovacího formuláře pracovního postupu). Jakmile je pracovní postup spuštěn, vytvoří úkoly, odešle oznámení a zahájí sledování akcí a událostí.

  • Sledování:    Během spuštěného pracovního postupu můžete zobrazit stránku Stav pracovního postupu, na níž lze zjistit, jaké úkoly byly dokončeny a k jakým dalším akcím došlo. V případě potřeby můžete na této stránce upravit aktuální a budoucí úkoly a dokonce i zrušit či ukončit spuštění tohoto pracovního postupu.

  • Kontrola:    Je-li spuštění dokončeno, lze jeho celou historii zkontrolovat na stránce Stav pracovního postupu. Na stejné stránce je dále možné vytvořit statistické sestavy popisující celkový výkon tohoto pracovního postupu.

  • Změny:    Pokud pracovní postup nefunguje tak, jak chcete, můžete otevřít původní přidružovací formulář, pomocí něhož jste postup přidali, a provést v něm příslušné změny.

Jestli chcete, aby byl předdefinovaný pracovní postup flexibilnější, můžete ho dál přizpůsobit pomocí nástroje, jako je třeba SharePoint Designer 2013. Kromě toho si můžete vytvořit svůj vlastní pracovní postup.

Pomocí Návrháře pracovního postupu vytvoříte pravidla, která přidruží podmínky a akce k položkám v seznamech a knihovnách služby SharePoint. Změny položek v seznamech nebo knihovnách spustí akce v pracovním postupu.

Můžete například navrhnout pracovní postup, který spustí další pracovní postup schválení, pokud náklady položky překročí určitou částku.

Můžete taky definovat pracovní postup pro sadu souvisejících dokumentů. Pokud je například pracovní postup přidružený ke knihovně dokumentů nebo je filtrovaný na typ obsahu Dokument, zobrazí se skupina kontextových akcí Sada dokumentů. Sada dokumentů umožňuje pracovat se skupinou dokumentů jako s jednou jednotkou, takže pak můžete spustit akci pracovního postupu u všech položek dané sady dokumentů.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×