Oříznutí obrázku SmartArt

Klíčová slova    oříznout obrázek; oříznout diagram; oříznout smartart; vyjmout; inverzně oříznout smartart

Při oříznutí je zmenšena velikost obrázku odebráním svislých a vodorovných okrajů. Často se využívá ke skrytí nebo odstranění částí obrázků pro různé účely, např. zvýraznění či odstranění nežádoucích částí. Budete-li chtít obrázek SmartArt oříznout, bude nutné jej nejprve převést na obrázek a potom ho oříznout pomocí nástroje pro oříznutí.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek SmartArt, který chcete oříznout, a potom klikněte na příkaz Kopírovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod tlačítkem Vložit a klikněte na položku Vložit jinak.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na možnost Obrázek (PNG).

  • Klikněte na možnost Obrázek (GIF).

  • Klikněte na možnost Obrázek (JPG).

   Vyberte obrázek, který jste vložili.

 4. Na kartě Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Velikost na příkaz Oříznout.

  Nástroje obrázku, karta Formát

  Poznámka : Pokud se karty Nástroje obrázku a Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste vybrali vložený rastrový obrázek obrázku SmartArt.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li oříznout obrázek z jedné strany, přetáhněte středový úchyt pro oříznutí na požadované straně směrem dovnitř.

  • Chcete-li současně rovnoměrně oříznout obrázek ze dvou stran, podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte středový úchyt pro oříznutí na jedné straně směrem dovnitř.

  • Chcete-li současně rovnoměrně oříznout obrázek ze všech čtyř stran, podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte rohový úchyt pro oříznutí směrem dovnitř.

   Poznámky : 

   • Pokud chcete obrázek oříznout na přesné rozměry, proveďte následující akci:

    1. Na kartě Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Velikost na spouštěč dialogového okna.

    2. Na kartě Velikost zadejte ve skupinovém rámečku Oříznout požadované hodnoty velikosti do polí Vlevo, Vpravo, Nahoře a Dole.

   • Chcete-li zmenšit velikost souboru obrázku a odstranit oříznuté části obrázku ze souboru, klikněte na kartě Nástroje obrázku na kartě Formát ve skupině Upravit na položku Komprese obrázků. Chcete-li zachovat oříznuté části, můžete změnit automatické nastavení.

   • Chcete-li před uložením dokumentu oříznutí zrušit, klikněte na možnost Původní nastavení obrázku ve skupině Upravit nebo na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup.

   • Opačnou akci než oříznutí (nebo přidání okraje Okrajepo obvodu obrázku) můžete provést přetažením úchytů pro oříznutí směrem od středu obrázku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×