Oříznutí obrázků

Velikost obrázku můžete změnit dvěma způsoby – změnou jeho velikosti a oříznutím. Při změně velikosti dochází ke zvětšení nebo zmenšení rozměrů obrázku, při oříznutí je velikost obrázku zmenšena odebráním svislých a vodorovných okrajů. Oříznutí se často používá ke skrytí nebo zastřižení části obrázku, ať už kvůli zdůraznění, nebo odebrání nežádoucích částí.

Součástí aplikace Microsoft Publisher 2010 jsou efektivní možnosti oříznutí, mezi něž patří následující nástroje:

 • Oříznutí

 • Přizpůsobení

 • Vyplnění

 • Přesunutí

 • Otočení

V tomto článku

Oříznutí

Přizpůsobení

Vyplnění

Přesunutí

Otočení

Oříznutí

Po výběru obrázku v aplikaci Publisher 2010 se zobrazí nová karta Nástroje obrázku. Nástroj Oříznutí se nachází ve skupině Velikost na pravé straně této nové karty.

Chcete-li oříznout obrázek, postupujte takto:

 1. Vyberte obrázek, který chcete oříznout.

 2. Přejděte na kartu Nástroje obrázku, která se zobrazí na pásu karet.

 3. Klikněte na tlačítko Oříznout.

 4. Nastavte úchyt pro oříznutí nad okraj nebo roh.
  Obrázek s úchyty pro oříznutí
  Úchyty pro oříznutí – okrajový úchyt

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li oříznout jednu stranu, přetáhněte středový úchyt na této straně.

  • Chcete-li rovnoměrně oříznout současně dvě strany, podržte klávesu CTRL a přetáhněte středový úchyt.

  • Chcete-li současně oříznout všechny čtyři strany a přitom zachovat proporce obrázku, podržte klávesy CTRL+SHIFT a přetáhněte rohový úchyt.

   Poznámka   
   Po uvolnění tlačítka myši bude obrázek oříznut.
   Jakmile zrušíte výběr nástroje oříznutí, zobrazí se pouze oříznutá část. Pokud ovšem obrázek znovu vyberete a kliknete na nástroj oříznutí, zobrazí se celý obrázek – oříznutá část bude zobrazena zřetelně a zbytek obrázku bude zesvětlený.

Přizpůsobení

Pokud je obrázek větší nebo menší než oblast obrázku, můžete v aplikaci Publisher 2010 rychle přizpůsobit velikost obrázku a zároveň zachovat původní poměr stran.

 1. Vyberte obrázek.

 2. Přejděte na kartu Nástroje obrázku, která se zobrazí na pásu karet.

 3. Ve skupině Oříznout klikněte na tlačítko Přizpůsobit.

 4. Velikost obrázku se přizpůsobí oblasti obrázku.

  Poznámka    Vzhledem k tomu, že poměr stran obrázku zůstane zachován, může dojít k oříznutí v opačném směru .

Vyplnění

Chcete-li rychle vyplnit oblast obrázku a zároveň zachovat původní poměr stran, můžete použít nástroj Vyplnit.

 1. Vyberte obrázek.

 2. Přejděte na kartu Nástroje obrázku, která se zobrazí na pásu karet.

 3. Ve skupině Oříznout klikněte na tlačítko Vyplnit.

 4. Velikost obrázku se změní tak, aby byla vyplněna oblast obrázku.

  Poznámka    Vzhledem k tomu, že si obrázek při vyplnění oblasti obrázku zachová původní poměr stran, jakákoli část obrázku, která se dostane mimo oblast obrázku, bude oříznuta.

Přesunutí

Při použití nástroje oříznutí můžete obrázek v rámci oříznuté oblasti obrázku přesunout tak, aby byl umístěn na střed požadovaným způsobem.

 1. Vyberte obrázek.

 2. Přejděte na kartu Nástroje obrázku, která se zobrazí na pásu karet.

 3. Klikněte na tlačítko Oříznout.

 4. Nastavte ukazatel myši na objekt a počkejte, dokud se nezmění na ukazatel Přesunutí.

 5. Klikněte na obrázek a přetáhněte jej, aby byl umístěn mezi úchyty oříznutí.

  Poznámka    Po provedení tohoto kroku bude fokus umístěn na obrázku, a ne na rámečku oříznutí. Chcete-li se vrátit zpět k oříznutí, klikněte znovu na úchyty oříznutí, abyste na ně umístili fokus.

Otočení

Při použití nástroje oříznutí můžete obrázek také otočit.

 1. Vyberte obrázek.

 2. Přejděte na kartu Nástroje obrázku, která se zobrazí na pásu karet.

 3. Klikněte na tlačítko Oříznout.

 4. Nastavte ukazatel myši na zelený úchyt pro otáčení.

 5. Táhněte myší v požadovaném směru otočení objektu.

  Poznámka    Chcete-li objekt otáčet v krocích po 15 stupních, podržte během přetahování úchytu stisknutou klávesu SHIFT.

Použít na: Publisher 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk